Suomessa on yli 80.000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä yli 2,5 miljoonaa ihmistä. Samalla alueella olevia taloyhtiöitä arvostetaan
usein eri tavalla ja tämä on usein kiinni taloyhtiön hoitamisesta. "Hyvässä" taloyhtiössä kaikki taloyhtiön osapuolet, asukkaat, osakkaat, hallituksen jäsenet ja isännöitsijä puhaltavat yhteen hiileen. Rakenteiden nykytilan ja niiden elinkaaren ymmärtäminen sekä tulevaisuuden korjaustarpeiden suunnittelu ovat yksi osapuolten tärkeimpiä rooleja. Hallinnollisesti ylintä päätäntävaltaa taloyhtiöissä käyttää yhtiökokous. Yhtiökokous valitsee hallituksen, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.