Rakentamismääräykset

Rakentamismääräykset

Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat velvoittavia. Määräysten yhteydessä annetut ohjeet sen sijaan eivät ole. Ohjeissa annetuista ratkaisuista voidaan poiketa, mikäli ne täyttävät rakentamiselle asetetut vaatimukset. Kokoelman määräykset koskevat uusien rakennusten rakentamista. Vanhaa rakennusta korjattaessa ja muutostyötä tehtäessä kokoelman määräyksiä sovelletaan, jollei määräyksissä nimenomaisesti toisin määrätä.
Rakentamismääräykset

TUTUSTU MYÖS