Ääneneristys ja akustiikka - tiedätkö keskeisimmät termit?

Ääneneristys, akustiikka ja äänen kulkeutuminen huonetiloista toiseen ovat merkittäviä tekijöitä asumisviihtyvyyden kannalta. Termit saattavat joskus mennä puhekielessä sekaisin, joten lienee paikallaan hieman kerrata näitä keskeisiä termejä.

 • Ääneneristys tarkoittaa kahden eri tilan välistä äänen eristämistä (ilma- ja askelääni).
 • Äänenvaimennus tarkoittaa sitä, että voidaan vaikuttaa tilan jälkikaiunta-aikaan eli kuinka kaikuisa tila on.
 • Mineraalivillojen tiheydellä ei ole vaikutusta rakenteen ääneneristävyyteen.


Huom! Hyvä huoneakustiikka ei ole sama, kuin hyvä ääneneristys.


ilmanaani

Ääneneristys - peruskäsitteitä:

Ääneneristys pitää sisällään käsitteitä, jotka on hyvä tietää suunniteltaessa eristysratkaisuja:

Äänenpaine ja desibeli dB

Ääni, jonka ihminen havaitsee on ilmanpaineen nopeaa vaihtelua. Koska painealue, jonka ihminen tajuaa äänenä on hyvin suuri (10 mPa - 100 Pa), on siirrytty käyttämään logaritmista asteikkoa, jossa referenssitasoksi on valittu 2*10-5 Pa. Äänenvoimakkuudesta käytetään yksikköä desibeli [dB]. Ihminen havaitsee alueen 0 - 140 dB.

Hyvä huoneakustiikka ei ole sama, kuin hyvä ääneneristys.Hyvä huoneakustiikka ei ole sama, kuin hyvä ääneneristys.

Jotta äänenvoimakkuuden (dB) kasvamista logaritmisella asteikolla olisi helpompi hahmottaa, voidaan sanoa, että tehon kaksinkertaistuminen lisää voimakkuutta 3 dB ja kymmenkertaistuminen 10 dB. Esimerkiksi, jos nostetaan kotiteatterin tehoa nollasta 1000 wattiin, äänenvoimakkuus kasvaa nollasta 30 desibeliin. Ja vertailun vuoksi, moottorisahan äänenvoimakkuus on noin 100 dB.

Äänen taajuus

Ihminen erottaa myös äänen taajuuden eli korkeuden. Taajuusalue, jonka korva tunnistaa on 16 - 16000 Hz. Alle 16 Hz ääni tunnetaan tärinänä, jos se on riittävän voimakasta. Esimerkiksi heinäsirkan siritys on noin 16 000 Hz ja keskiverto miesääni 100 Hz.

Ihmisen havaitseman äänen aallonpituus vaihtelee välillä 20 m - 2 cm. Tästä johtuen kaikki rakennusosat (seinät, katot, ikkunat, ovet jne) ovat taajuudesta riippuen joko suuria tai pieniä, jolloin kaikkien osien ääneneristysarvot ovat taajuudesta riippuvia.

Ilmaääni, runkoääni ja askelääni

llmaäänellä tarkoitetaan ääntä, joka aiheutetaan ilmaan. Runkoäänellä taas ääntä, joka kulkeutuu rakenteita pitkin huoneistosta toiseen. Askeläänellä tarkoitetaan ääntä, joka syntyy normaalista kävelystä. Tyypillistä rakennuksessa esiintyvää ilmaääntä on ihmisten puhe, kotieläinten äänet jne.

Piano aiheuttaa huoneeseen ilmaääntä ja jalkojensa kautta runkoääntä. Liikkuminen huoneistossa aiheuttaa askelääntä, joka korostuu jos huoneistossa on käytetty kovia lattiapinnotteita esim. parkettia.

Ääneneristys ja muita peruskäsitteitä

lattianaani

Ääneneristävyysarvoja

Seuraavassa esitetään väliseinärakenteiden ääneneristävyysarvoja R’w (dB) vertaamalla kuinka hyvin ääni kuuluu viereiseen huoneeseen:

R’w 62 dB Täydellä voimakkuudella olevaa radiota mahdoton kuulla
R’w 57 dB Radio normaalilla voimakkuudella mahdoton kuulla, täydellä voimakkuudella voi kuulla
R’w 52 dB Radio normaalilla voimakkuudella voidaan kuulla
R’w 47 dB Voimakkaat äänet ymmärrettävissä ja melodiat tunnistettavissa
R’w 42 dB Normaali puhe ymmärrettävissä
R’w 37 dB Normaali puhe täysin ymmärrettävää
R’w 32 dB Kuin hiljainen radioääni vastaanottohuoneessa


Miten saavutetaan hyvä ääneneristys?

Hyvä ääneneristys saadaan ISOVER-Rakennuseristeillä erityisesti kaksinkertaisessa rakenteessa. Tällainen saadaan kahdesta yksinkertaisen rakenteen tapaan toimivasta massiivisesta seinämästä (esim. kaksi laattaa tai kipsilevyä) ja niiden väliin sijoitettavasta hyvin ääntä absorboivasta materiaalista, kuten ISOVER-mineraalivilla.
 

 • Jotta ääneneristys toteutuu, tulee rakenteiden olla ehdottoman tiiviitä. Ääneneristys heikkenee aina, jos tilojen välillä on rako tai aukko.
 • llmanvaihtokanavissa asuntojen välillä tarvitaan äänenvaimentimet.
 • Patteriverkostossa tarvitaan asuntojen välillä joustavat putken osat tai joustavat patteriventtiilit, jottei ääni kulje pattereiden kautta tilasta toiseen
ISOVER ACOUSTICin optimoitu paino/tiheyssuhde tekee siitä erinomaisen ja kustannustehokkaan vaihtoehdon, jolla toteuttaa väliseininen ääneneristys.ISOVER ACOUSTICin optimoitu paino/tiheyssuhde tekee siitä erinomaisen ja kustannustehokkaan vaihtoehdon, jolla toteuttaa väliseininen ääneneristys.

Seinien ja välipohjien ilmavälin täyttämiseen sopivin tuote on kevyt ISOVER-rakennuseriste kuten ISOVER ACOUSTIC. Ääneneristys voi tarvita lisäksi lämmöneristyskykyä, kuten ulkoseinissä, valitaan tuotteeksi esim. ISOVER PREMIUM 33. Nämä tuotteet ovat pehmeitä, joustavia ja helposti kokoonpuristuvia.

Tyypillisesti voi ilmaääneneristävyyttä parantaa 5-6 dB täyttämällä seinäpuoliskojen välisen ilmatilan pehmeällä mineraalivillalla. Paras lopputulos saavutetaan, kun koko ilmatila täytetään, ylitäyttäminen ei ole tarpeen ja se voi jopa heikentää lopputulosta.

kun halutaan askelääneneristävyys niin hyväksi kuin mahdollista, käytetään ISOVER FLOta tai ISOVER VKL:ta. ISOVER FLO on molemmilta puolilta lasihuovalla pinnoitettu askeläänieristelevy. Se soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa vaaditaan hyvää askeläänieristystä, lämmöneristystä ja kuormituskestävyyttä. ISOVER VKL on pinnoittamaton, jäykkä askeläänieriste. Sitä käytetään uivien lattioiden askelääneneristämiseen, kun eristeen paksuus on rajoitettu.

Katso täältä materiaali- ja rakenneratkaisuja

Jotta ääneneristys toimii, kiinnitä huomiota yksityiskohtiin

Ääneneristys heikkenee, kun kaksikerrosrakenteen kerrosten välillä on kiinteitä ja jäykkiä liitoksia. Tämän takia kaksoisrunko toimii ääniteknisesti yksinkertaista runkoa paremmin. Vastaavasti peltiranka on puurankaa parempi johtuen puurangan suuremmasta jäykkyydestä.

Saumojen tiivistykset on tehtävä huolellisesti, koska ääneneristys heikkenee rakojen ja vuotokohtien vuoksi. Jopa pieni muutaman millimetrin halkeama voi aiheuttaa sen, että ääneneristys on usean desibelin heikompi.

Rakennusosien väliset liitokset on suunniteltava ja toteutettava erittäin huolellisesti niin, ettei ääni pääse kulkemaan sivuavia rakenteita pitkin. Sivutiesiirtymän hallinta korostuukin sitä enemmän, mitä kovemmat vaatimukset ääneneristys saa. Hyvän ja huonon liitoksen ero saattaa olla jopa yli 10 dB.

Ääniteknisesti kaksoisrunko toimii yksinkertaista runkoa paremmin.Ääniteknisesti kaksoisrunko toimii yksinkertaista runkoa paremmin.
Jopa pieni muutaman millimetrin halkeama voi aiheuttaa sen, että ääneneristys on usean desibelin heikompi.
Jopa pieni muutaman millimetrin halkeama voi aiheuttaa sen, että ääneneristys on usean desibelin heikompi.

Muista ainakin nämä!

 • Kiinnitä huomiota äänieristykseen jo suunnitteluvaiheessa. Se usein unohtuu.
 • Kodin talotekniikka tuottaa myös ääntä, kuten iv-kanavat ja -koneet sekä viemäri- ja vesiputket.
 • Tehon kaksinkertaistuminen lisää äänenvoimakkuutta 3 dB ja kymmenkertaistuminen 10 dB.
 • Täytä väliseinien tyhjä ilmatila mineraalivillalla, esimerkiksi ISOVER STANDARD ROLL
 • RakMK osassa C1 on annettu vaatimuksia asunnon ilmaääneneristävyydelle ja askeläänitasoluvulle sekä LVIS -laitteiden sallituille äänitasoille.

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
13.5.2022