Lämpöpumput isoihin kiinteistöihin

Luonnosta tuleva lämpö on ilmaista

llmavesi- tai maalämpöpumpulla tuotetussa energiassa itse lämmönlähde on ilmainen

Älykkäiden teknisten ratkaisujen avulla luonnon valtavat energiavarat voidaan valjastaa palvelemaan sekä yksityistalouksien että yritysten energiahuoltoa. Hyviä esimerkkejä näistä ratkaisuista ovat lämpöpumppu- ja aurinkokeräintekniikka. Älykkäillä energianhallintajärjestelmillä, lämpöenergian kierrätysjärjestelmillä sekä muilla energiatehokkuuden lisäämiseen tähtäävillä toimenpiteillä voidaan saavuttaa tilanne, jossa öljyn ja kaasun käytöstä voidaan luopua käytännöllisesti katsoen kokonaan. Eikä kysymys ole mistään kaukaisen tulevaisuuden visiosta. Tämä on todellisuutta jo tänään. Saksalainen STIEBEL ELTRON ei turhaan aloittanut runsaat 40 vuotta sitten uusiutuviin energioihin perustuvien tuotteiden kehitystyötä. Tänä päivänä pystymme tarjoamaan erittäin laajan ja valikoiman järjestelmiä ja ratkaisuja tulevaisuuden energiahuoltoa varten.

Kiinteistömaalämpöpumpuille STIEBEL ELTRON tarjoaa markkinoiden parhaimman takuun - 7 vuotta. Yksityiskohtana kerrottakoon, että suurin Suomeen toteutetun projektin lämmityksen teholuokka on 500 kW.

Tutustu referenssikohteisiin

Jätä yhteydenottopyyntö STIEBEL ELTRON kiinteistömaalämpöpumpusta

Ympäristön energiaa

Energiaa otetaan talteen kolmesta eri lähteestä: ympäröivästä ilmasta, maaperästä sekä pohjavedestä. Yhtä näistä kolmesta perustyypistä voidaan käyttää lähes kaikentyyppisten rakennusten ja asuntojen nykyaikaistamiseen.

Lämmönlähteenä maaperä

Maalämpöpumppuvaihtoehdossa porataan lämpökaivo tai asennetaan lämmönkeruuputkisto pintamaahan. Lämmönsiirtoneste siirtää maaperässä olevan lämmön lämpöpumpulle, joka muokkaa sen talossa käytettäväksi. Tämä useimmin käytetty lämpöpumpputyyppi käyttää hyväksi ympäri vuoden syvällä maaperässä vallitsevia tasaisia lämpötiloja ja toimii käytännössä tasaisella teholla. Kaivot vaativat verraten vähäisen pinta-alan.

Maalämmöllä saatu säästö

As Oy Säästötatti Jyväskylä, kohteessa vaihdettiin kaukolämmöstä maalämpöön

Kohteessa tehtiin maalämpöpumppujärjestelmän suunnittelu, toimitus ja asentaminen, jolla korvattiin kokonaisuudessaan vuonna 1975 valmistunut As Oy Säästötatin nykyinen lämmitysjärjestelmä.

Urakka koski maalämpölaitteistoa, maalämpökenttää sekä kaikkia näiden osia, jotta järjestelmä toimi suunnitellulla tavalla rakennuksen tilojen sekä lämpimän käyttöveden lämmitystarkoituksessa.

Kohteen kuvaus:
- 5 asuinkerrosta ja kellari, 40 asuntoa
- Patteriverkosto

- Kaukolämmön kulutus ollut 352 MWh vuodessa
•Lämpimän käyttöveden kulutus 120 MWh/v
•Tilojen lämmityksen kulutus 232 MWh/v

Uusi lämmitysjärjestelmä sisältää STIEBEL ELTRON WPF 52 ja WPF 40 -kiinteistömaalämpöpumput, kaksi tuhannen litran puskurivaraajaa, kolme tuhannen litran käyttövesivaraajaa ja 7 kpl 270 metrin lämpökaivoja.

STIEBEL ELTRON WPF 52 + WPF 40 -kiinteistömaalämpöpumputSTIEBEL ELTRON WPF 52 + WPF 40 -kiinteistömaalämpöpumput

Maalämpöjärjestelmän ensimmäisen vuoden säästöjen selvitys

Asunto-osakeyhtiössä oli tahtotilana kaukolämmöstä irtaantuminen. Maalämpölaskelmissa käytettiin realistisia hintoja ja laskelmat näyttivät jopa pessimistisiltä. Lämmitysjärjestelmän vaihto kannatti.

Toteutunut säästö laskettiin ajalta 22.6.2017 – 22.6.2018 eli tasan täysi vuosi tietoa järjestelmän käyttöönotosta. Isännöitsijän tekemien laskelmien mukaan ottoteho on maksanut kaikkine maksuineen 11 699,10 € ko. ajanjaksolla ja tuottoteho olisi kaukolämmön perusmaksuineen maksanut 29 870,68 € eli säästöä 18 171,58 €. Laskennallinen takaisinmaksuaika olisi ko. tietojen pohjalta noin 10,5 vuotta.

Taloyhtiön hallituksen kokouksessa keskusteltiin asiaan liittyen. Todettiin, että alkuperäiseen investointipäätöksen varautumisen pohjalta uuden lämmitysmuodon aikaan saamat säästöt ovat hieman ennakoitua suuremmat ja hyvä niin. Aika näyttää, että mikä tulee olemaan lopullinen takaisinmaksuaika, mutta parhaimmillaan alle 10 vuottakin voi olla mahdollisuuksien rajoissa.

As Oy Säästötatti siirtyi maalämpöön.As Oy Säästötatti siirtyi maalämpöön.

Lämmönlähteenä ilma

Ulkoilma imetään sisään hiljaisella puhaltimella. Lämmönvaihdin ottaa ilmasta talteen energiaa. Lämpöpumppu muuttaa tämän energian rakennuksessa käytettäväksi hyötylämmöksi. Helpon asennettavuuden ansiosta tämä periaate soveltuu erityisesti olemassa olevan lämmitysjärjestelmän täydentämiseksi lämpöpumpuilla. Tätä tekniikkaa käytetään paljon myös matalaenergiatalojen lämmittämiseen.
Ilmavesilämpöpumppu soveltuu erityisesti olemassa olevan lämmitysjärjestelmän täydentämiseksi lämpöpumpuilla.Ilmavesilämpöpumppu soveltuu erityisesti olemassa olevan lämmitysjärjestelmän täydentämiseksi lämpöpumpuilla.

Ilmavesilämpöpumppu WPL 47-57

Ilma-vesilämpöpumppu WPL 47 sopii monessa suhteessa hyvin paljon tehoa tarvitseviin kiinteistöihin. Tämä rakennekorkeudeltaan vain 1,5-metrinen laite voidaan asentaa rakennuksen ulkopuolelle. Yhteenkytkettynä (kaskadi) tämä tehopakkaus voi vielä moninkertaistaa tehonsa. Se tarjoaa siten erikokoisille monien perheiden taloille ja muille isoille kiinteistöille sopivan ratkaisun.
Ilmavesilämpöpumppu WPL 34-57 - huippulämmitysvoimaa ilmastaIlmavesilämpöpumppu WPL 34-57 - huippulämmitysvoimaa ilmasta

Etäohjaus helpottaa lämpöpumpun valvontaa

Lämpöpumput, sekä järeät ilma-vesilämpöpumput että maalämpöpumput, ovat helppoja ottaa etäohjauksen/valvonnan piiriin. Lämpöpumput voidaan liittää myös kiinteistöautomaation ohjattaviksi. STIEBEL ELTRON SERVICEWELT-portaalin kautta pääsee pöytäkoneella, älypuhelimella tai tabletilla käyttämään, ohjaamaan sekä tekemään asetuksia. 

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö kiinteistömaalämpöpumpusta

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
7.1.2014