ilmoitus kunnossapito- ja muutostyöstä lomake

Ilmoitus kunnossapito- ja muutostyöstä

Asunto-osakeyhtiölain 4. luvun 7 §:n mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava kunnossapitotyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai käyttämiseen.

Käytännössä yleensä vain tavanomaiset tapetointi- ja maalaustyöt jäävät ko. säännöksen ulkopuolelle. Hallituksen tai isännöitsijän on annettava viipymättä tieto ilmoituksesta toiselle osakkeenomistajalle, jonka osakehuoneistoon tai sen käyttämiseen kunnossapitotyö voi vaikuttaa. Ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi riittää, että ilmoitus toimitetaan osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen.

Kunnossapitotyön suorittava osakkeenomistaja vastaa yhtiölle ja toiselle osakkeenomistajalle ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kuluista.

Ilmoituksessa on oltava tiedot, joiden perusteella voi arvioida, noudatetaanko kunnossapitotyössä hyvää rakennustapaa ja aiheutuuko kunnossapidosta vahinkoa tai haittaa. Yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi asettaa ehtoja työn toteuttamiselle, jos se on tarpeen vahingon tai haitan välttämiseksi tai korvaamiseksi.

On huomioitava, että toinen osakkeenomistaja tai taloyhtiö ei voi estää kunnossapito- tai muutostyötä ainoastaan remontin aikaisesta haitasta johtuen, vaan haitan on oltava tässä mielessä "pysyvää".


Täytä kunnossapito- ja muutostyöilmoitus
Huomioitavaa:

Isännöitsijän on ylläpidettävä osakehuoneistokohtaista kunnossapito- ja muutostyörekisteriä (hallitus huolehtii).

Kunnossapito- ja muutostyöilmoitukset on säilytettävä luotettavalla tavalla.

Rekisteristä on oikeus saada jäljennös vain huoneiston osakkaalla ja välittäjällä, jolla on voimassa oleva ko. osakkeita koskeva myynti- tai vuokraustoimeksianto.
Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
8.2.2016