Kerrostalon saneerauksella nostetaan asumisen laatua ja kiinteistön arvoa
Omataloyhtiö.fi

Kerrostalon saneerauksella nostetaan asumisen laatua ja kiinteistön arvoa

Saneerauspäätöstä tehdessään kerrostalon osakkaat joutuvat huomioimaan lakisääteiset velvoitteet, miettimään millaisessa talossa he haluavat asua, ja miten haluavat pitää kiinteistön arvoa yllä. Uusia energiatehokkuusvaatimuksia pitää noudattaa luvanvaraisissa korjauksissa. Enää ei välttämättä riitä, että korjauksen jälkeen rakenne on ”yhtä hyvä kuin silloin joskus uutena”, vaan sen pitää vastata nykyisiä vaatimuksia myös energiatehokkuuden osalta.

Kiinteistön korjaustasosta päätettäessä pitää myös miettiä, tehdäänkö taloon peruskorjaus vai perusparannus. Peruskorjaus on kiinteistön arvoa ylläpitävä remontti. Perusparannus sitä vastoin nostaa kiinteistön tasoa, ja sen myötä arvoa. Jos mitään ei tehdä, kiinteistön arvo laskee.

Mutkatonta saneerausrakentamista nykyaikaisilla järjestelmillä

Uponorin edistykselliset järjestelmät tarjoavat valmiita ratkaisuja kerrostalojen putkistosaneerauksiin. Uponorin menetelmiä käyttämällä nostetaan vanhan rakennuksen talotekniikkajärjestelmien taso vastaamaan asumisen vaatimuksia pitkälle tulevaisuuteen.

Rakennusten ulkopuoliset järjestelmät huolehtivat talon ja piha-alueen kunnosta

Kerrostaloalueilla tiiviiden pintojen määrä on suuri, jolloin sade- ja sulamisvesien normaali imeytyminen häiriintyy. Huolellinen hulevesien käsittely pitää piha-alueen siistinä myös kovimmilla sateilla, ja toimiva salaojajärjestelmä suojaa rakennuksen perustuksia kosteusvaurioilta.

Kerrostalojen katoille kertyvä sadevesi voidaan imeyttää hulevesikasettien avulla suoraan piha-alueen maaperään. Jos talo ei sijaitse pohjavesialueella, myös pysäköintialueen vedet voidaan imeyttää omalla tontilla. Syntypaikalla tapahtuva huleveden käsittely vähentää viemäriverkoston kuormitusta.

Uponor- eristetyt putkistot

Uponor- eristetyt putkistojärjestelmät on kehitetty toimimaan Pohjolan vaativissa olosuhteissa. Ne ovat kestäviä, luotettavia, turvallisia ja taloudellisia. laajasta eristettyjen putkien valikoimasta löytyvät ratkaisut eri käyttötarpeisiin:

- Lämmön siirto rakennusten välillä
- Lämpimän käyttöveden siirto rakennusten välillä
- Jäähdytysveden siirto rakennusten välillä
- Jäätymättömät kylmävesiputket

Radonpitoisuudet pieniksi myös kerrostaloissa

Radon on erityisen suuri ongelma Etelä-Suomessa. Pitoisuudet voivat olla suuria myös kerrostalojen alimmissa kerroksissa. Asennusvalmiit Uponor-radonsaneerauspaketit tarjoavat luotettavan ratkaisun, jolla rakennuksen alla oleva radon saadaan ohjattua hallitusti alapohjan ulkopuolelle.

Puhdasta vettä taloon ilman kosteusvaurioita

Uponor-käyttövesijärjestelmät ovat varma valinta käyttöveden jakeluun. Ne on suunniteltu vastaamaan monikerroksisten rakennusten erityistarpeita. Käyttämämme putkimateriaalit kestävät kaikkia vesilaatuja ilman korroosioriskiä. Edistyksellinen liitinteknologia sekä vuotosuojattu järjestelmä estävät tehokkaasti vesivahinkojen ja niistä aiheutuvien kosteusvaurioiden syntymisen.

Helposti asennettava Uponor-komposiittijärjestelmä

Uponor-komposiittijärjestelmä tarjoaa nopean ja turvallisen ratkaisun kerrostalon putkiremonttiin. Järjestelmän merkittävä etu on sen soveltuminen moneen käyttökohteeseen. Kiinteistön käyttövesijärjestelmä, patteriputkistot, tai jopa lattialämmitys voidaan rakentaa yhdestä ainoasta "putkilaadusta". Uponor-komposiittiputkissa yhdistyvät muovin ja metallin hyvät materiaaliominaisuudet. Putken muovinen sisäpinta ei altistu korroosiolle, ja alumiinivaippa tekee putkesta happitiiviin ja antaa sille lujuutta sekä muodonpitävyyden. Komposiittiputken rakenne estää äänen siirtymisen putkistoa pitkin.

Uponor-komposiittijärjestelmän putket voidaan asentaa joko koteloon tai pintaan, jolloin rakenteita ei tarvitse rikkoa. Koteloon tai alakattoon asennettuja putkia pystyy myöhemmin vaihtamaan tai korjaamaan rakenteita rikkomatta.

Peruskorjausrakentamiseen Uponor-komposiittijärjestelmä soveltuu erinomaisesti, koska putkien liitoksien tekemiseen ei tarvita hitsaus- tai juotosvälineitä eikä tulitöitä.

Vaivaton putkiremontti Uponor Cefo –linjasaneerauksella

Uponor Cefo on modulaarinen linjasaneerausjärjestelmä, joka sisältää kytkentävalmiita elementtejä ja moduuleita kerrostalojen putkiremonttien toteutukseen. Uponor Cefo -elementtien avulla huoneistoihin voidaan tuoda käyttövesi, lämmitys, viemäröinti ja ilmanvaihto. Reitityselementeillä kalusteille menevät putkivedot saadaan mahdollisimman lyhyiksi, jolloin asennusaika nopeutuu.

Järjestelmään kuuluvat myös seinä-WC-elementit ja sähkökeskuksilla varustetut sähköreitityselementit. Viemäröintimoduuleissa on valmiina ääni- ja paloeristys. Lisäksi järjestelmä antaa mahdollisuuden asentaa huoneistokohtaiset käyttöveden vesimittarit ja painesäädöt lämpimälle käyttövedelle. Elementtien pinnoitukseen on tarjolla erilaisia, sisustukseen sopivia vaihtoehtoja.

Uponor Cefo -linjasaneerauksella putkiremontin läpimenoaika saadaan entistä lyhyemmäksi. Perusparannus sujuu työmaalla tehokkaana sarjatyönä, jolloin projektin kesto voidaan arvioida tarkasti etukäteen. Elementtien ansiosta myös putkiston huollettavuus paranee huomattavasti perinteisiin remonttiratkaisuihin verrattuna.

Kosteiden tilojen lattialämmitys

Kun lattia on lämmin, pysyvät kylmää ja vetoa herkästi aistivat jalat lämpiminä. Etenkin kiviset lattiapinnat tuntuvat lämmittämättöminä kylmiltä. Lattialämmityksen toinen tärkeä tehtävä on varmistaa kosteiden tilojen tehokas kuivuminen.

Vesikiertoinen lattialämmitys on energiatehokkain tapa toteuttaa kosteiden tilojen lämmitys. Toteutus on helppoa, jos talon muu lämmönjako tapahtuu veden avulla tai kiinteistöön tehdään laajempi kylpyhuoneremontti.

Vesikiertoinen lattialämmitys pystyy hyödyntämään kaikkia energianlähteitä ja lämmitystapaa voidaan muuttaa rakennuksen elinkaaren aikana. Lattialämmityksessä koko lattiapinta toimii lämmittimenä. Siksi alhainen veden lämpötila riittää kattamaan tilan lämmitystarpeen.

Rakentamisen palvelut

Uponor on mukanasi rakennushankkeenne eri vaiheissa esiselvityksistä asumiseen vielä vuosienkin jälkeen.

Soveltuvuus ja esiselvitys (visiovaihe)
Projektin ollessa visiovaiheessa kehitämme hanketta yhdessä tilaajan kanssa ja tarjoamme mm. kiinteistön elinkaareen vaikuttavien teknisten ja taloudellisten valintojen vertailua.

Hankesuunnittelu
Suoritamme mm. taloteknisten järjestelmien optimointia, jonka tavoitteena on löytää jokaiseen kohteeseen parhaat taloudelliset sekä tekniset kokonaisuudet. Tällä varmistamme tilaajan laatu-, energiatehokkuus- ja olosuhdetavoitteiden toteutumisen valmiissa kiinteistössä.

Tekninen suunnittelu
Teemme tiivistä yhteistyötä rakennuttajan ja suunnittelijoiden kanssa ja tarjoamme suunnittelun tukipalveluita ja suunnittelun ohjausta. Suunnittelun ohjauksella varmistamme, että tilaajan tavoitteet siirtyvät lopullisiin suunnitelmiin.

Rakentaminen ja investointi
Toimitamme tavarat työmaalle haluttuna aikana ja huolehdimme, että rakentaminen on osaltamme kaikin puolin sujuvaa. Vastaamme mm. LVIJ-tekniikan laadun varmistuksesta yhdessä urakoitsijoiden kanssa.

Käyttö ja elinkaari
Valitsemalla ratkaisumme varmistat kiinteistösi energiatehokkuuden nyt ja tulevaisuudessa. Tuemme rakennuksen omistajaa, isännöitsijää, huoltoa ja asukkaita kiinteistön

Uponor-ratkaisujen hyödyt kerrostaloissa

Laatutakuu
- Koko järjestelmä samalta toimittajalta
Luotettavuus
– Testattuun järjestelmään voi luottaa Viimeisten 35 vuoden aikana Uponorin putki-, lämmitys- ja viilennysjärjestelmissä on asennettu yli neljä miljardia metriä putkea
Yhteensopivuus erilaisten rakenteiden kanssa
- Laajan tuotevalikoiman ansiosta optimaalinen ratkaisu erilaisille kerrostaloille
 
Julkaistu
25.11.2013