ARAn avustukset taloyhtiöille

Valtion varoista voidaan myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen ja asuinolojen parantamiseen. Avustuksia myöntää kunta, ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tai Valtiokonttori riippuen avustuslajista. ARA antaa ohjeet avustusten hakemisesta, myöntämisestä, maksamisesta ja valvoo järjestelmän toimintaa.

Tarkista tästä artikkelista mihin kaikkeen asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia on mahdollista saada.

hoitovastike-750x422

Sähköautojen latauspisteet

Sähköautojen latausinfran rakentamiseen ARA myöntää avustusta asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle. Avustusta voi saada latauspisteiden edellyttämiin sähköjärjestelmien muutoksiin. Avustuksella on tarkoitus edesauttaa sähköautojen kannan kasvua.

Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt (esim. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt) sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt. Taloudellinen toimija, kuten vuokrataloyhtiö, voi saada avustusta enintään 200 000 euroa kolmen vuoden aikana. Tuet lasketaan kumulatiivisesti (De minimis -asetus Eur-lex).

Tuen saamisen ehtona on, että tuen saanut yhtiö rakennuttaa latausvalmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan. Avustusta ei myönnetä keskeneräisiin uudisrakennuskohteisiin. Avustusta on haettava ennen latausinfran rakentamista.
 

Avustettavia kustannuksia ovat:

  • tarvekartoitus
  • hankesuunnittelu, jos hanke toteutuu
  • sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt
  • sähköliittymän tyypin muutos
  • putkitukset ja kaapeloinnit (niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt)
  • latauslaitteet vain, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa


Latausinfra-avustukset

shutterstock_750610873 neliö

ARA-vuokra-asuntojen korjaaminen ikääntyville

Vanhoja ARA-vuokra-asuntoja omistavat yhteisöt voivat nyt hakea avustusta asuntojen korjaamiseksi ikääntyneille soveltuviksi asunnoiksi. Asunnot tarvitsevat muun muassa esteettömyysratkaisuja ja toisaalta asunnot saattavat olla kooltaan liian suuria yksin asuville vanhuksille.

Avustusta myönnetään väestöltään väheneville kunnille parantamaan ikääntyneille soveltuvien asuntojen määrää ja samalla pyritään vähentämään vuokra-asuntojen vajaakäyttöä.

ARA myöntää avustusta tavallisten ARA-vuokratalojen ja ‑vuokra-asuntojen korjaamiseen. Avustusta myönnetään vuosina 2020–2022. Laajoissa korjaushankkeissa voidaan korjauskustannusten loppuosalle hakea myös perusparannuksen korkotukilainaa. Jos hankkeelle haetaan myös korkotukilainaa, se haetaan samaan aikaan avustuksen kanssa.

Avustusta voivat hakea kunnat tai yhteisöt, jotka omistavat korkotukilainalla tai aravalainalla rahoitettuja vuokra-asuntoja.

Avustusta voivat siis hakea esimerkiksi:

  • kunnat
  • kuntaomisteiset yhteisöt
  • ARAn nimeämät yleishyödylliset yhteisöt.


Korkotukilaina

Avustukset ikääntyville

blueprint-964629_1920 neliö

Energia-avustus taloyhtiöille

Energia-avustukset on tarkoitettu asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2022. Avustuksia voivat hakea taloyhtiöt, valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannukseen korkotukilainaa.

Avustusta ei voida myöntää muille taloudellista toimintaa harjoittaville yhteisöille tai yhteisöille, joiden osakkeista yli puolet on taloudellista toimintaa harjoittavan yhteisön omistuksessa.

Tästä löydät listauksen toimenpiteistä, jotka hyväksytään energia-avustuksen piiriin ja listauksesta näet myös, paljonko avustusta toimenpiteeseen voi saada.

Energia-avustukset taloyhtiöille


shutterstock_1600318720 x

Kuntotutkimusavustus

Kuntotutkimusavustusta voidaan myöntää kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinrakennuksiin. Edellytyksenä on, että kunnan terveydensuojeluviranomainen (terveystarkastaja) on todennut terveyshaitan. Kuntotutkimukselta edellytetään kosteusvaurioituneen rakennuksen laitejärjestelmän yksityiskohtaista tutkimista korjaustarpeiden täsmentämiseksi.

Kuntotutkimus tehdään käyttäen tarvittavassa laajuudessa näytteiden ottoa ja mittauksia. Vain pintamittauksiin perustuva tutkimus ei ole avustettavaa. Avustusta voidaan myöntää enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Päätös avustuksen myöntämisestä on saatava ennen töiden aloittamista.

Kuntotutkimusavustukset

Esteettömyysavustus - avustus liikkumisesteen poistamiseen

Esteettömyysavustuksella mahdollistetaan liikuntarajoitteisten pääsy (esteetön kulku) asuinrakennukseen, asuntoihin tai muihin tiloihin. Avustettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi kulkuluiskien rakentaminen, ulko-ovien leventäminen tai kaiteiden rakentaminen. Myös apuvälineitä käyttävillä on oltava esteetön kulkumahdollisuus kiinteistöllä.

Esteettömyysavustuksen määrä on enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Päätös avustuksesta on saatava ennen töiden aloittamista.

Avustus ei koske hissin rakentamista tai perusparantamista, josta on olemassa erillinen avustus. Porrashissin hankintaa voidaan avustaa, jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.

Avustusta ei myönnetä asunnon sisäpuolisiin korjaustöihin (tällöin voi hakea vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustusta). Esteettömyysavustukseen on jatkuva hakuaika.

Esteettömyysavustus

shutterstock_1425686642 neliö

Hissiavustus - kerrostalohissien rakentamiseen

Hissiavustusta voidaan myöntää uuden hissin asentamiseksi kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Porrashissin ei katsota korvaavan normaalia henkilöhissiä.

Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Päätös avustuksesta on saatava ennen töiden aloittamista.

ARAn hissi- ja esteettömyysavustusohjeen mukaan kerrostalo on vähintään kolme asuntoa käsittävä ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva rakennus, jossa on ainakin kaksi asuntoa päällekkäin. Avustusta myönnetään välttämättömiin töihin (hissin hankinta, tarvittavat rakennus- ja LVIS-tekniset työt sekä suunnittelu- ja yleiskustannukset).

Avustettaviksi voivat tulla myös automatisointi ulko-oviin ja luiskat. Tavoitteena on, että myös pyörätuolia ja rollaattoria käyttävät voivat kulkea esteettömästi. Esteettömyystoimenpiteiden tulee olla kohtuulliset ja hyvin kilpailutetut.

Hissiavustus

Tilaa viikoittainen uutiskirje

Oletko vuokralainen, osakkeenomistaja tai isännöitsijä? Kiinnostavatko taloyhtiön asiat ja miten taloyhtiöitä tulisi hoitaa? Tilaa nyt viikoittain ilmestyvä Omataloyhtiö-uutiskirje ja pysyt ajan tasalla siitä, mitä taloyhtiörintamalla tapahtuu.

Tilaa uutiskirje


Lähde: Ara (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus)
 

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
12.11.2021