Sulanapitojärjestelmän avulla pihat ja katot pysyvät sulana

Pidä ulkoalueet turvallisina sulanapidon avulla

Oletko kyllästynyt liukastelemaan pihatiellä ja portaissa? Jäätyneet räystäskourut ja viemäriputket aiheuttavat omat riskinsä kuten myös pitkät ja terävät jääpuikot sekä vaarallisen liukkaat portaat, jalkakäytävät sekä tiet. Lisäksi jäätyminen voi aiheuttaa vaurioita kattorakenteissa samoin kuin painava lumi. Talviolosuhteet voivat siis olla vaaraksi sekä ihmisille että rakennuksille. DEVIn sulanapitojärjestelmän avulla pihojen liukkaus on enää vain muisto.

Asianmukainen sulanapito helpottaa arjen liikkumista.Asianmukainen sulanapito helpottaa arjen liikkumista.

Miten sulanapitojärjestelmä estää vaurioita?

Mahdolliset vauriot, mitä liukastumisesta syntyy, voidaan estää huolehtimalla asianmukaisesta sulanapidosta.

DEVIn sulanapitojärjestelmä on sekä tehokas että taloudellinen ja järjestelmä voidaan asentaa juuri sinne, missä sitä tarvitaan. Tarkat säätölaitteet hoitavat sulatuksen automaattisesti ja energiatehokkaasti.

DEVI-sulanapitojärjestelmän toiminta on automaattista. Järjestelmä rekisteröi automaattisesti sulana pidettävän alueen tilan, lämmittää ja katkaisee lämmön aina tarpeen mukaan. Näin alue pysyy sulana koko ajan. Suolan levityksen, lumen pois ajon ja pihan jäätymisen voi siis unohtaa.

Katoilta putoava lumi ja jää muodostavat myös oman riskinsä Suomen talvessa. DEVI-sulanapitojärjestelmän avulla voidaan pitää katon reunat, syöksytorvet, kattokourut sekä lappeet sulana. –Tärkeä osa talvisten piha-alueiden turvallisuuden lisäämiseksi.

Tiesitkö, että perinteinen myrskyvakuutus ei kata kuin vain suoraan myrskystä johtuvat vauriot? Tämä tarkoittaa sitä, että katon rikkoutuminen patoutuneen lumen ja jään takia ei kuulu vakuutuksen korvattavaksi. Valitettavan usein näin aiheutuneet vahingot ovat kalliita ja työläitä korjata. DEVIn älykkään ohjauksen sekä sulanapitojärjestelmän avulla tällaisetkin vahingot saadaan torjuttua jo ennen niiden syntymistä.
Helpota liikkumista sulanapidolla.Helpota liikkumista sulanapidolla.

Onko sulanapitojärjestelmä kallis käyttää?

Äkkiseltään lumen sulatusta pihateiltä sulanapidon avulla voisi pitää kalliina ratkaisuna. Tätä se ei kuitenkaan ole, sillä tosiasiassa sulanapidon kustannukset liikkuvat 6-7 € suuruusluokassa /m²/vuosi.

Sulanapitojärjestelmän edullisuus perustuu älykkääseen ohjaukseen (esimerkiksi DEVIreg™ 850), joka ylläpitää lämmityselementtiä päällä ainoastaan silloin kun siihen on todella tarvetta. Keskiarvoisesti voidaan puhua noin 40 päivästä vuodessa, jolloin lämmityselementti (joko kaapeli tai matto) on käytössä arviolta 5 tuntia päivässä. Tämän hetkisen sähkönhinnan mukaan maksaisi asuinmukavuutta lisäävä sulanapitojärjestelmä neliötä kohden vuodessa noin 7 €.

Kustannukset suhteutettuna muussa tapauksessa tarvittavaan työvoimaan, koneisiin sekä turvallisuuteen nähden, on sulanapito hyvinkin järkevä vaihtoehto muuallakin kuin kriittisimmissä ja hankalimmissa paikoissa.

Minne sulanapitojärjestelmä soveltuu?

DEVIn sulanapitojärjestelmä soveltuu kaikille tavallisimmille pinnoille kuten asfaltille, betonille sekä laatoille. Tyypillisimpiä sulanapitojärjestelmän sovelluskohteita ovatkin parkkialueet, ajorampit, jalkakäytävät, ulkoportaat, lastausalueet, sillat ja niin edelleen.

Danfossin DEVI-ulkoalueiden sulanapitojärjestemän avulla on mahdollista lisätä teiden ja piha-alueiden turvallisuutta kaiken ikäisille. Sulanapitojärjestelmän ansiosta myös alueiden ja rakennusten kunnossapito helpottuu, sillä routa ei pääse vaurioittamaan rakenteita.
 

DEVIn sulanapitojärjestelmä soveltuu kaikille tavallisimmille pinnoille.DEVIn sulanapitojärjestelmä soveltuu kaikille tavallisimmille pinnoille.
Erityisesti vanhat rakennukset ovat alttiita jään ja lumen aiheuttamille vahingoille, joita syntyy rakennuksen julkisivuihin, kattorakenteisiin, syöksytorviin sekä kattokouruihin. Vanhojen kiinteistöjen kattorakenteiden ongelmana usein on riittämätön eristys sekä puutteellinen suunnittelu – näin mahdollistetaan veden pääsy rakenteisiin. DEVI sulanapitojärjestelmästä löytyy ratkaisu myös kattorakenteille. Ratkaisuun sisältyy lämpökaapeli, elektroninen termostaatti sekä asennustarvikkeet.

Kattorakenteiden DEVI-sulanapitojärjestelmä voidaan asentaa käytännöllisesti katsoen mihin tahansa kattoihin: omakotitaloihin, teollisuus-rakennuksiin, julkisiin rakennuksiin ja niin edelleen. Tuoteperheen laaja valikoima mahdollistaa järjestelmän soveltuvuuden metalli- tai sorapinnoitteiselle katolle, bitumi- tai tiilikatolle.
Sulanapitojärjestelmä soveltuu useille kattomateriaaleille.Sulanapitojärjestelmä soveltuu useille kattomateriaaleille.

Tehokkaalla lämmönsäätelyllä säästää kokonaiskustannuksia

DEVIreg™ 850 sulanapito-ohjain varmistaa, että vähin tarvittava energiankulutus antaa parhaan mahdollisen tuloksen. DEVIreg™ 850 on täysin automaattinen ja toimii digitaalisesti älykkäiden antureiden välittämien tietojen perusteella. Jokainen anturi mittaa lämpötilaa sekä kosteutta ja järjestelmä kytkee näiden tietojen perusteella lämmityksen päälle tai pois päältä. Näin se käyttää energiaa perinteisiin järjestelmiin verrattuna huomattavasti vähemmän eli se sulattaa vain silloin kun on tarve.

Järjestelmän käyttökustannukset ovat pienet, kun verrataan niihin järjestelmän tuomiin etuihin: lumenajon ja suolauksen tarve poistuu, samoin korjauskustannukset, joita lumi, jää ja suolaus aiheuttavat.
DEVIreg™ 850 on täysin automaattinen ja toimii digitaalisesti älykkäiden antureiden välittämien tietojen perusteella.DEVIreg™ 850 on täysin automaattinen ja toimii digitaalisesti älykkäiden antureiden välittämien tietojen perusteella.

Hyvin perusteltu investointi

DEVIn sulanapitojärjestelmä on investointi, jolla lisätään turvallisuutta sekä helpotetaan kiinteistön hoitoa. Samalla vältetään äkilliset kattojen rakennevauriot ja pidetään huolta ohikulkijoiden turvallisuudesta. Investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Piha-alueilla sulanapitojärjestelmän asennusteho määräytyy paikallisten olosuhteiden mukaan. Yleisesti Suomessa käytettävä teho on 200-350 W/m² riippuen sulanapidettävän kohteen olosuhteista sekä vaatimuksista. Sulanapidon ohjaukseen Danfoss suosittelee DEVIreg™ 850 sulanapito-ohjainta varustettuna lämpötilan kosteuden tunnistavilla maa-alueantureilla.

Katon sulanapidossa kaapelin, termostaatin sekä anturityypin valinta riippuu jossain määrin katon koosta, rakenteesta ja muodosta sekä asennuskohteen vaatimuksista. Isommissa kattokohteissa tulisi käyttää termostaattina DEVIreg™ 850 sulanapito-ohjainta, jonka anturit mittaavat, sekä vallitsevaa kosteutta että lämpötilaa.

Voit lukea lisää sulanapidosta täältä.
Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
13.11.2017