Sisäpintojen käsittely

Sisärappauksia ja -tasoituksia on aikojen kuluessa tehty monentyyppisillä materiaaleilla ja menetelmillä. Vanhimpien kohteiden saneerauksessa pinnoitteiden alta paljastuu usein paksu vaalea kalkkirappaus. Rappauksien täyteaineina on voitu käyttää olkia, savea tai erilaisia karvoja. 50-luvulla tehdyt rappaukset saattavat sisältää kalkin lisäksi sementtiä.

Sisäseinien käsittely ennen pinnoitusta on tarpeen lähes aina rakennettaessa tai remontoitaessa. 
Sisäseinien käsittely ennen pinnoitusta on tarpeen lähes aina rakennettaessa tai remontoitaessa.

Kalkkisementtirappaukset tunnistaa siitä, että ne ovat yleensä kovempia kuin puhtaat kalkkirappaukset, vaikkakin lujuudet voivat vaihdella paljon riippuen käytetyn sementin määrästä. Betonielementtirakentamisen kehityksen myötä paksujen rappausten tarve väheni. Lähes suorien elementtipintojen tasoitukseen riittivät ohuet tasoitekerrokset ennen pinnoitusta laatoituksella, tapetoinnilla tai maalauksella.

Tasoitetyön suunnittelu

Tasoitetyön suunnittelussa on huomioitava alustan tai mahdollisen purkamattoman vanhan rappauksen kunto. Tasoitteiden valinta tehdään alustan, käyttötarpeen, pintamateriaalien laadun ja tilan käyttötarkoituksen mukaan.

Rasitusluokat

Tilan käyttötarkoitus jaetaan kuuteen rasitusluokkaan, joista vaativimmissa, luokissa 5 ja 6, käytetään vedenkestäviä laasteja ja tasoitteita. Tasoitteita valittaessa on otettava huomioon tasoitteeseen kohdistuvat mekaaniset (mm. pistekuormat, iskut ja kulutus) ja fysikaaliset (mm. kosteus) rasitukset.

Tasoitetyömenetelmät

Osittain tasoitus:
Esim. kolojen, reikien ja saumaussyvennysten tasoitus (korkeintaan 30 % tasoitettavasta alueesta): Voidaan tehdä ennen kokonaan tasoitusta tai sen jälkeen.

Kokonaan tasoitus:
Käsiteltävä pinta tasoitetaan kokonaan.

Sisäseinien korjaaminen

Sisäseinien ja -kattojen korjaamiseen johtavia syitä voivat olla esim. vanhenemisvauriot (pinnan halkeamat ja lohkeamat, pinnoitteiden hilseily ja irtoaminen), pinnoitteen kuluminen ja likaantuminen, kosteusvauriot, tupakansavu, rasva keittiön katossa, pintamateriaalin vaihtaminen, tilojen uudelleenjärjestely.

Korjaamisen suunnittelu

Kun korjaus halutaan tehdä pitkäikäiseksi, kestämään kymmeniä vuosia, on tärkeää suorittaa vanhan rakenteen ja materiaalin kunnon kartoitus ja korjauksen suunnittelu. Väärät valinnat saattavat osoittautua lyhytikäisiksi, ja ensimmäiset uudet vauriot voivat olla näkyvissä jo muutaman vuoden kuluttua. Kosteusvauriotilanteessa on hyvä ottaa yhteyttä alan asiantuntijoihin, sillä pitkäaikainen kosteuden vaikutus on saattanut aiheuttaa vakavampaakin vaurioitumista ja tuhoutumista.

Kuntokartoituksessa selvitetään mahdolliset kosteusvauriot ja tarvittava vanhojen materiaalien purku. Kosteusvauriotapauksissa on tapauskohtaisesti arvioitava, mitä toimenpiteitä on tehtävä mahdollisen laajemman vaurion selvittämiseksi huomioiden tilan tuleva käyttötarkoitus.

250
2501

Kun seinärakenne on kunnossa, selvitetään alla olevan tasoituksen tai rappauksen kunto ja mahdollinen materiaalityyppi. Materiaalien valinnassa huomioidaan aina tilan tuleva käyttö eli rasitusluokka. Erityishuomio on alustan kunnolla, kun käyttötarkoitus muuttuu oleellisesti, esim. kuivista tiloista saneerataan märkätilat.

Rappaus- ja tasoitusmateriaalit ja menetelmät

Tasoitusten ja rappausten korjaamisessa on onnistumisen kannalta eduksi, jos tunnetaan alustan materiaalit. Erityisesti kohteissa, joissa vanhat rappaukset säilytetään, valitaan alustaan soveltuvat tasoitteet tilan käyttötarkoituksen mukaan.

Kuiva tila / märkätila

Kuivissa tiloissa vanhat rappaus- ja tasoitetilat voidaan helposti tasoittaa kuivien tilojen polymeerisideaineisilla tasoitteilla. Märkätiloissa tasoitteiden valintavaatimukset tiukentuvat. Rakenteen täytyy kestää vedeneristyksen ja laatoituksen tuoma lisärasitus. Tällöin tasoitteiksi valitaan mahdollisuuksien mukaan materiaalipohjaltaan lähelle vanhaa korjattavaa rappausta tai tasoitusta. Valinnassa on kuitenkin edelleen huomioitava, että valittavat tuotteet ovat vedeneristysjärjestelmän mukaiset.

Mahdollisiin ongelmakotiin kannattaa varautua

Kuntokartoituksessa on saattanut tulla esille erilaisia ongelmakohtia, joihin on osattava löytää toimivat ratkaisut: kosteuden ja suolojen kulkeutuminen alustan läpi, asbesti purkutyössä, vanhat tasoitteet ja maalipinnat, tartunnaltaan hankalat alustamateriaalit, nykyisistä poikkeavat materiaalit, materiaalien rajapinnat, suuret täytöt/ pienet silotukset, vanhat ja heikot rappaukset, heikot, tupakansavun kellastamat tai rasvaiset kattotasoitepinnat.

Vanhoissa materiaaleissa voi esiintyä mm. asbestia

Kaikissa tapauksissa varmin ratkaisu saadaan, jos vanhat rappaukset ja tasoitteet poistetaan ja korjaustasoitukset aloitetaan puhdistetulta vanhalta muuraukselta tai betonilta. Tällöin tasoitustyö suoritetaan uudisrakentamisessa noudatettua tapaa, materiaaleja ja menetelmiä käyttäen. Vanhoissa materiaaleissa voi esiintyä terveydelle vaarallisia ainesosia (asbesti), jolloin purkutyölle on asetettu erityismääräyksiä. Näiden töiden purku on suoritettava asbestityölle määritettyjen suojausten ja menetelmien mukaan.
Jos vanhat rappaukset ovat hyväkuntoisia tai maali hyvin kiinni alustassa, voidaan tasoitus tehdä vanhan rappauksen päälle. Tai, jos vanhojen, heikkojen rappausten purkaminen on erittäin vaikeaa, voidaan tasoitus suorittaa myös näiden päälle. Tällöin on kuitenkin huomioitava erikoiskäsittelyt tai verkotukset, joilla varmennetaan rakenteen pysyvyys. Kun vanha rappaus on lujasti kiinni alustassa ja laastin sideaine tunnetaan, voidaan korjaus tehdä vastaavalla tavalla tai yhteensopivalla materiaalilla.

Tarkemmat ohjeet tuotteiden valinnasta ja työn suorituksesta löydät weberin sivuilta sekä Weber Oppaasta.
Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
28.9.2022