Huomioi eristys putkiremontin yhteydessä

Huomioi eristys putkiremontin yhteydessä

Vesijohtojen ja viemäreiden tyypilliseksi käyttöiäksi on arvioitu 20-50 vuotta. Kun putkisto on tullut tiensä päähän, alkavat ongelmat. Vesivuoto aiheuttaa ennalta ilmoittamattomana useimmin sen ikävimmän yllätyksen, joka käynnistää välittömästi putkien uusimistarpeen.

Toinen, se parempi vaihtoehto, on ennalta suunniteltu putkistojen uusiminen ennen kuin vesivuotoa tms. vahinkoa on ehtinyt tapahtuakaan. Onpa kyseessä kumpi tapaus tahansa, huolellinen suunnittelu hankkeen toteuttamiseksi kannattaa ja on tarpeenkin, sillä monestihan asukkaat eivät voi asua remontin aikana asunnoissaan.

Putkiremontin yhteydessä on tarpeen kiinnittää huomio eristeisiin ja uusia myös ne ja parantaa siten eristystasoa ja sitä kautta vähentää lämpöhäviöitä. Siitä saatava säästö näkyy välittömästi pienempinä lämpölaskuina.

Eristysmateriaalit

Talotekniikan putkissa yleisesti käytettävät eristysmateriaalit on esitetty ohjeessa LVI 50-10344. Siellä on vaatimuksia eristeiden eri ominaisuuksista, esim. lämmönjohtavuus eri keskilämpötiloissa sekä paloluokitus. Ohjeessa LVI 50-10345 on vastaavasti esitetty talotekniikan putkissa käytettävät eristyspaksuussarjat käyttökohteittain. Esim. lämpimän käyttöveden putkelle käytetään eristyspaksuussarjaa 25. Se tarkoittaa esim. 28 mm putkella 60 mm eristepaksuutta.

Parocin LVI-eristeet täyttävät em. ohjeissa vaaditut ominaisuudet. On huomattava, että kaikki markkinoilla olevat eristeet eivät täytä esim. lämmönjohtavuusvaatimusta, joten niitä käytettäessä tulee eristepaksuutta kasvattaa saman eristystason saavuttamiseksi.

Soveltuva lämpöputkien sekä lämpimien ja kylmien käyttövesiputkien eriste on PAROC Hvac Section AluCoat T sekä PAROC Hvac Section AluCoat. Tuotteissa jo valmiina oleva alumiinilaminaattipäällyste suojaa eristettä ja toimii kylmän käyttöveden putken eristeessä välttämättömänä höyrynsulkuna. Vaihtoehtoinen tuote AluCoat-päällysteen sijaan on harmaa päällyste GreyCoat.
Alumiinilaminaattipäällysteinen putkieriste PAROC Hvac Section AluCoat TAlumiinilaminaattipäällysteinen putkieriste PAROC Hvac Section AluCoat T

Viemäriputkiston eristäminen

Rakennusten viemäröinti hoidettiin aiemmin pääasiassa valurautaputkilla. Uudet viemärit ovat yleensä muovia. Eristyksellä tavoitellaan yleisimmin lämpö-, palo- tai äänieristystä. Soveltuvia tuotteita ovat putkieristysjärjestelmän PAROC Hvac AirCoat -tuotteet sekä verkkomatto PAROC Hvac Fire Mat AluCoat.

Eristämällä säästöä - esimerkkilaskelma

Lasketaan esimerkkinä lämpimän käyttöveden putki, koko 28 mm. Putkessa olevan veden lämpötila on +55 °C ja ympäristön lämpötila +20 °C. Eriste on PAROC Hvac Section AluCoat T.

Täysin eristämättömän putken lämpöhäviö on 37 W/m. Kun eristeen eristepaksuus on ohjeen LVI-10345 mukaisesti 60 mm, on lämpöhäviö ainoastaan 4,1 W/m. Mikäli eristepaksuutena olisi vain 20 mm, on lämpöhäviö 7,2 W/m.

Verrataan energiakustannussäästöä vuodessa eristepaksuuksien 60 mm ja 20 mm välillä esim. 10 m putkella. Energiahinnalla 10 snt/kWh saavutettava säästö on noin 27 euroa. Kun säästö on vuosittaista, on selvää, että paksumpi eriste maksaa itsensä takaisin varsin nopeasti.Lisätietoja eri käyttötarkoituksiin soveltuvista kaikista talotekniikan eristeistä, niiden käytöstä ja asennuksesta löytyy toukokuussa 2015 uusitusta Parocin Talotekniikan eristysten asennusoppaasta:
Valmista putkieristystä, eriste PAROC Hvac Section AluCoat TValmista putkieristystä, eriste PAROC Hvac Section AluCoat T
Tutustu eristysten asennusoppaaseen
Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
22.6.2015