Pystysaumateräskate mineriittikaton paikalle

Mineriittikatto urakoitiin pystysaumateräskatteeksi

Tarjouspyynnöstä lähtee kattourakkakin liikkeelle

As Oy Muuralanhovi Espoossa on 1980-luvulla rakennettu viiden paritalon asunto-osakeyhtiö. Paritaloissa havahduttiin mineriittikaton huonoon kuntoon pari vuotta sitten. Tarjouspyyntö tehtiin jo silloin uudesta katosta, mutta remontti kaatui valitun urakoitsijan kaupan purkamiseen. Niinpä tehtiin uusi tarjouspyyntökierros vuoden kuluttua.

Jätä yhteydenottopyyntö Ruukin kattoremontista asennettuna

Tilaa veloitukseton esite Ruukin kattoremontista asennettuna

As Oy Muuralanhonvin piha oli remontin kannalta haastava.As Oy Muuralanhonvin piha oli remontin kannalta haastava.

Uusi tarjouskierros

As Oy Muuralanhovin tarjouspyynnön tekivät taloyhtiön hallitus ja valvoja. Kohteeseen oli valittu valvoja hyvissä ajoin auttamaan taloyhtiötä tarjouspyynnön tekemisessä ja remonttiin liittyvissä muissa käytännön asioissa.

Uudelle tarjouspyyntökierrokselle valikoitui viisi urakoitsijaa. Valvojana toimineen Petteri Kaarnan suosituksesta pyydettiin kuitenkin vielä yksi tarjous näiden lisäksi. Näin Ruukki pääsi tarjouskierrokselle mukaan ja valikoitui urakoitsijaksi.

Tarjousvaiheessa tuli hyvin selväksi ja ymmärrettäväksi käsitys kokonaiskustannuksista sekä urakan yksityiskohdista ja teknisestä toteutuksesta.

Tarjousten ja tarjouspyynnön sisällön vertailu kannattaa

Kohteessa kuin kohteessa tarjousten sisällön tutkiminen on tärkeää. Tarjouksen pitää vastata tarjouspyyntöä. Yleisesti kattoremonteissa tarjous sisältää vanhan katteen purun, kattoremontin töineen ja tarvikkeineen sekä loppusiivouksen. Tarjouksissa on kuitenkin eroja – pieniä, mutta harmittavia, jos asia jää huomioimatta.

Eri tarjoajat voivat antaa eri sisältöisiä tarjouksia. Tarjoukset voivat poiketa suurestikin toisistaan. Ammattitaitoiset kattoasennusliikkeet pystyvät perustelemaan poikkeamat taloyhtiön kanssa käydyissä neuvotteluissa. Näissä tapauksissa valvojan rooli nousee tärkeäksi.

Tästä hyvänä esimerkkinä on Muuralanhovin urakka, jossa tarjouspyynnöstä poiketen jätettiin vanhat ruoteet paikoilleen ja uusien puuruoteiden tilalle laitettiin tuulettuvat teräsruoteet. Käydyissä neuvotteluissa Ruukki antoi erittäin perustellut syyt ruoteiden jättämiseksi paikoilleen (mm. estetään mahdolliset vauriot alakatoissa).

As Oy Muuralanhovin katot ovat harmoninen kokonaisuus.As Oy Muuralanhovin katot ovat harmoninen kokonaisuus.

Mineriitistä pystysaumateräskatteeseen

Valvojan suosituksesta As Oy Muuralanhovissa päädyttiin siis kattoremontti tilaamaan Ruukilta. Taloyhtiön puheenjohtajan Pertti Suomisen mukaan toimijan puolesta puhuivat seuraavat seikat: luotettava ja iso toimija, pysyminen aikataulussa, toimijan pitkä kokemus sekä ehkäpä kuitenkin tärkeimpänä asiana se, että katto tarvikkeineen sekä työ tulivat yhdeltä ja samalta toimijalta.

Katteen valinnassa edettiin vaiheittain: väri vaihtui ensin päätetystä mustasta lähempänä vanhaa katetta olleeseen harmaaseen ja profiili vaihtui muotokatteesta pystysaumaan, Ruukin Classic-katteeseen. Vaihtoehtoja kartoitettiin tutkimalla naapuruston kattoja.

Haastava materiaalin säilytys

Taloyhtiössä ei ole yhteistä pihatilaa, mutta asuntojen pihat ovat melko isoja. Materiaalin varastointitilaksi otettiin taloyhtiön puheenjohtajan takapiha. Tila oli myös logistisesti parhaassa paikassa. Haastavista tiloista huolimatta urakointi saatiin vietyä läpi aikataulussa – jopa hieman nopeamminkin.

Vaikka tilat työskennellä ja varastoida olivat pienet, työmaa oli siisti koko urakan ajan.

Vain sadepäivät haittasivat

Vaikka kesä 2014 oli heinä-elokuussa kaikkien lämpöä rakastavien unelma, mukaan mahtui pari sadepäivää, jolloin asennustöitä ei voitu tehdä. Työmaa eteni jouhevasti – purettu alue katettiin aluskatteelle saman päivän aikana. Aikataulu oli tehty kolmelle viikolle, työmaa saatiin luovutettua kuitenkin kahdessa viikossa. Vesisateella on mielenkiintoinen vaikutus: kattoremontin tilanneen taloyhtiön mielestä toimijan luotettavuutta lisäsi se, ettei töitä sateella tehty. Kattoa ei voida avata vesisateella, jottei sade kastelisi katteen alapuolisia rakenteita. Huputuksiin ei remontin kohdalla nähty aihetta – aikataulussa oli joustovaraa.

Lisätöitä urakkaan ei jouduttu ottamaan ja muutenkin projekti sujui yllätyksittä.

Projektista tiedottaminen on tärkeää

Pentti Uusitalo kiittelee urakoitsijaa tiedottamisesta: – Tarvittavista ennakkovalmisteluista ja projektin etenemisestä tiedotettiin niin hyvin, ettei erikseen tarvinnut asioista kysellä. Valvoja oli tilanteen tasalla ja hoiti tarvittavan tiedottamisen asukkaiden suuntaan.

Uusi kattopaketti kokonaisuudessaan yhdeltä toimijalta

Kotimaisuus ja koko paketti olivat suuressa osassa urakoitsijaa valittaessa. Kun sekä työ että materiaalit tulevat samalta toimittajalta, koulutettujen asentajien työn jälkeen voi luottaa. Materiaalitoimitukset ovat varmoja sisältäen kaiken aluskatteesta sadevesijärjestelmään. Myös jo toteutettujen kohteiden onnistuneet projektinhallinnat olivat merkittäviä ja niihin As Oy Muuralanhovin valvoja perusti mielipiteensä – hyvä kello kauas kantaa.

Ruukin kattopakettiin kuuluu asennus, materiaalit ja siivous.
Ruukin kattopakettiin kuuluu asennus, materiaalit ja siivous.
Kattopakettiin sisältyy:
Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
20.7.2015