Hometta asunnossa – voiko hallitus/isännöitsijä joutua vastuuseen?

Jos asunto-osakeyhtiön vuokraamassa tilassa on hometta, voiko hallitus/isännöitsijä joutua vastuuseen, jos asialle ei tehdä mitään ja jollekin tulee esimerkiksi astma tai muita sairauksia kosteuden takia? Saako tuollaista tilaa edes käyttää? Entä saako isännöitsijä kilpailuttaa yrityksiä taloyhtiön remontteihin, joissa itse on osakkaana tai jotka ovat hänen omia? Jos hallituksen jäsenillä on suhteita remontointi yrityksiin, saako niitä kilpailuttaa/käyttää taloyhtiön kunnostukseen?

Kuvituskuva: Shutterstock.Kuvituskuva: Shutterstock.

Vastaus:

Taloyhtiön on reagoitava aina siihen, jos jostakin huoneistosta löytyy hometta, oli kyse sitten osakashallinnassa olevasta huoneistosta tai taloyhtiön vuokraamasta huoneistosta. Yleensä homeen löytyminen tarkoittaa kosteusvaurioita taloyhtiön kunnossapitovastuulla olevissa rakenteissa. Luonnollisesti on ensin selvitettävä homeen olemassaolo asiantuntijoiden toimesta sisäilmatutkimuksin.

Taloyhtiö ja taloyhtiön johto voivat joutua vahingonkorvausvastuuseen, jos ovat rikkoneet asunto-osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä (AOYL 24 luku). He saattavat joutuvat vastuuseen myös vahingosta, jota arvioidaan vahingonkorvauslain säännösten perusteella. Relevantin syy-yhteyden toteaminen riittävällä todennäköisyydellä taloyhtiön tai sen johdon toimien ja työntekijöiden sairastumisen välillä on kuitenkin pitkän todisteluketjun päässä.

Yleisen elämänkokemuksen mukaan on hyvinkin todennäköistä, että hallituksen jäsen ei pysty tekemään yhtiön edun mukaista päätöstä silloin, kun hänen oman etunsa on ristiriidassa yhtiön edun kanssa.

Taloyhtiön on tehtävä päätökset siten, että ei jää epäilystä päätöksen tekijöiden esteellisyydestä tai riippumattomuudesta. Hallituksen jäsenen esteellisyydestä on säädetty asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 4 §:ssä. Hallituksen jäsen ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn, jossa hänen intressinsä saattavat olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Isännöitsijän esteellisyyteen sovelletaan samoja periaatteita kuin hallituksen jäsenen esteellisyyteen.

Isännöitsijä ei saa hoitaa tehtäväänsä esteellisenä. Kysyjän esittämään kysymykseen isännöitsijän esteellisyydestä tilanteessa, jossa hän toimii yhden kilpailutettavan yrityksen omistajana, on helppo vastata. Esteellisyyskriteerien täyttyminen on hyvin lähellä ja hänen on syytä jäävätä itsensä kilpailuttamistehtävistä.

Isännöitsijän tulee toimia asunto-osakeyhtiölain, yhtiön edun, eettisten ohjeiden ja isännöintisopimuksen mukaisesti.

"Tämä vastaus on annettu vain kysymyksestä ilmenevien seikkojen perusteella tuntematta asiaan liittyviä yksityiskohtia. Vastauksessa ei näin ollen ole voitu huomioida kaikkia asian ratkaisuun vaikuttavia seikkoja. Jos käytät tätä vastausta jossain muussa asiayhteydessä ei vastauksen laatija ole siitä vastuussa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä vastauksen laatineeseen juristiin, puhelin 029 009 2590."


x66545.pagespeed.ic.fN930vUkPy (1)

Kysymykseen vastasi:

MARKUS TALVIO
Toimitusjohtaja, OTM
Kiinteistölakimies
Jurinet Oy Lakiasiaintoimisto

Markus on erikoistunut asuntokauppaan-, rakentamiseen-,
ja kiinteistönvälitykseen- sekä asunto-osakeyhtiö- ja
kiinteistöoikeuteen liittyviin riita-asioihin.
Talvio on arvostettu ja kokenut kouluttaja. Markus on luennoinut
vuosia myös Rakentaja.fi ja Omataloyhtiö.fi seminaareissa ja
messuilla.

Jurinet Oy on perustettu vuonna 2011 Tampereella
15 asianajotoimiston yhteenliittymäksi. Vuodesta 2015 lähtien
Jurinet on ollut valtakunnallinen itsenäinen toimisto.
Ota tästä yhteyttä Markukseen.

Ota yhteyttä

markus-tlvio-750x1200
Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
25.7.2022