Alapohjan kosteus kiinteistössä kuntoon

Kiinteistön alapohja kuntoon

Monelle asukkaalle ja kiinteistön omistajalle tulee yllätyksenä, missä kunnossa rakennuksen alapohja on. Ongelma havaitaan usein vasta siinä vaiheessa, kun asuin- tai oleskelutiloissa huomataan epämiellyttää hajua. Hajut ja muut ilman epäpuhtaudet kulkeutuvat rakennevuotoina asuintiloihin asuntojen ollessa hieman alipaineisia alapohjaan nähden. Useissa tapauksissa myös kiinteistön ilmanvaihto on muutenkin puutteellista eikä korvausilman saanti ole riittävää.

Alipaineistamalla eroon ongelmista

Haju- ja terveyshaitat voidaan ehkäistä Velco APT-laitteistolla, jolloin alapohjasta saadaan hieman alipaineisempi asuintiloihin nähden. Samalla alapohja tuulettuu ja tilan kosteus saadaan puhallettua ulos. Laitteisto koostuu poistopuhaltimesta, ulko- ja sisäyksiköstä. Poistopuhallin puhaltaa alapohjan ilman ulos ulkoyksikön kautta ja sisäyksikkö ottaa tilalle raikasta korvausilmaa. APT-laitteiston energiankulutus on maksimissaan 140 W/h ja laitetta suositellaankin pidettäväksi päällä jatkuvasti.

Alapohjan lämmin ja kostea ilma on oivallinen kasvupaikka homeelle. Kun alapohja saadaan alipaineistettua ja ilman kulkusuunta käännettyä oikeaksi, voimme ehkäistä merkittävän terveysriskin. Samalla vähennetään alapohjan rakenteiden altistumista kosteudelle ja saadaan tuuletettua myös maaperästä nouseva radon.

Rakennusvaiheessa alapohjaan on saatettu jättää puutavaraa tai muuta rakennusjätettä, joka on alkanut vuosien saatossa lahota. Tämä vaikuttaa omalta osaltaan ilmanlaatuun niin alapohjassa kuin sisätiloissakin. Tässä tapauksessa Velco APT kannattaa asentaa ennen kuin ylimääräistä rakennusainesta tai maaperää aletaan poistamaan. Näin vältytään pöllyttämästä mikrobeja entistä enemmän asukkaiden kiusaksi. Kun laite on ollut päällä sen aikaa, että tilan kosteusprosenttia on saatu merkittävästi laskettua, voidaan alapohjan siistiminen aloittaa. Tällöin ilman kulkusuunta on saatu käännettyä pois asuintiloista eivätkä epäpuhtaudet kulkeudu enää asukkaiden hengitysilmaan.

Lukuisia käyttökohteita

Velco APT-laitteisto sopii niin omakotitalon, rivitalon kuin kerrostalonkin alapohjan tuuletukseen ja alipaineistamiseen. Näiden lisäksi laite soveltuu myös päiväkoteihin ja kouluihin, joissa sisäilmaongelmien parissa kamppaillaan päivittäin.

Velco APT -laitteiston hinta on asennettunakin vain muutamia tuhansia euroja. Saatavaan hyötyyn nähden puhutaan siis edullisesta investoinnista.

Lisätietoja laitteesta ja sen käyttömahdollisuuksista antaa Terveysilman asennusvastaava
Juha Teppana,
juha.teppana@terveysilma.fi

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö Velco APT-alapohjan tuuletuslaitteistosta

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
16.4.2018