Ilmastonmuutos lisää julkisivujen säärasitusta
MonoRoc paksurappaus-eristejärjestelmällä

Ilmastonmuutos lisää Suomessa julkisivuja rasittavia voimakkaita sateita ja tuulia sekä jäätymis-sulamissyklien määrää, kun lämpötila vaihtelee talvisin enemmän nollan molemmin puolin. Weberin MonoRoc on moderni ja tasavärinen sekä erittäin kestävä paksurappaus-eristejärjestelmä, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota rappauksen suojaavaan vaikutukseen. Järjestelmällä saadaan huoltovapaan rapatun julkisivun lisäksi energiatehokas vaippa niin uuteen kuin vanhaan korjattavaan rakennukseen.

Rappausratkaisujen valinnassa kestävyyden merkitys on viime vuosina korostunut. Nykyaikaisten kestävien ja tasaväristen rappausjärjestelmien yleistyminen on lisännyt rappauksen suosiota.

Myös elementtijulkisivuihin halutaan yhä useammin yhtenäinen rappauspinta, ja eristerappauksella tämä on mahdollista toteuttaa. Korjausrakentamisessa eristerappaus tarjoaa esimerkiksi vanhoissa elementtitaloissa mahdollisuuden kiinteistön ulkonäköä oleellisesti parantavaan saumattomaan rapattuun julkisivuun ja rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen samalla kertaa.

Ei ole kuitenkaan samantekevää, millaisia materiaaleja ja järjestelmiä eriste- ja muissa rappauksissa käytetään. Kuten kaikessa rakentamisessa, ratkaisujen valitseminen vain halvimman hinnan perusteella ja säästäminen materiaalien laadussa on johtanut monesti ongelmiin.

”Monet suuretkin urakoitsijat ja tilaajat ovat alkaneet rappausratkaisujen valinnassa kiinnittää aiempaa enemmän huomiota laatuun ja hyvään pitkäaikaiskestävyyteen. Urakoitsijat ovat todenneet usein kantapään kautta, että halvimpien tuotteiden sijaan edullisimmaksi tulee Suomen ankaria sääoloja hyvin kestävä laadukas rappausjärjestelmä, josta ei aiheudu korjausta vaativia reklamaatioita”, Kauhax Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja Markku Kaukinen sanoo.

Kauhax Oy on Etelä-Suomessa toimiva rappaus-, maalaus- ja tasoiteurakoitsija, jonka kotipaikka on Masku.

”Olemme rapanneet julkisivuja 21 vuoden aikana yli miljoona neliötä. On ollut ilo nähdä, että rappauksen käyttö julkisivuissa on jatkuvasti kasvanut. Nykyaikaiset pitkälle kehitetyt, kestävät ja tasaväriset rappaus- ja pinnoitusjärjestelmät ovat varmasti osaltaan vaikuttaneet rapatun julkisivun suosion kasvuun. Myös elementtijulkisivuihin halutaan yhä useammin yhtenäinen rappauspinta, koska asukkaat arvostavat ja suunnittelijat suosivat nykyaikaisten rappausjärjestelmien mahdollistamaa saumatonta julkisivupintaa”, Kaukinen sanoo.

MonoRoc on moderni ja tasavärinen eristerappausjärjestelmä.
Järjestelmässä on kiinnitetty erityistä huomiota rappauksen
suojaavaan vaikutukseen, jonka ansiosta se soveltuu hyvin
käytettäväksi esim. vesistöjen ranta-alueilla.MonoRoc on moderni ja tasavärinen eristerappausjärjestelmä. Järjestelmässä on kiinnitetty erityistä huomiota rappauksen suojaavaan vaikutukseen, jonka ansiosta se soveltuu hyvin käytettäväksi esim. vesistöjen ranta-alueilla.

Kestävyys lisännyt MonoRocin suosiota

Kauhax Oy:n rappaamasta reilusta miljoonasta julkisivuneliöstä jo yli 400000 neliötä on toteutettu Weberin MonoRoc-eristerappauksella, josta on Suomessa hyvät käyttökokemukset kymmenen vuoden ajalta. MonoRoc on moderni ja tasavärinen paksurappaus-eristejärjestelmä, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota rappauksen suojaavaan vaikutukseen.

”MonoRoc-järjestelmä on lisännyt jatkuvasti suosiotaan, koska urakoitsijat ja tilaajat ovat todenneet sen erittäin kestäväksi. Me olemme korjanneet sillä rapattuja julkisivuja niin vähän, että emme ole joutuneet montaa ämpärillistä käyttämään tavaraa korjauksiin koko tässä hyvin suuressa neliömäärässä. Kestävyydeltään MonoRoc on tällä hetkellä ylivoimainen ykkönen rapatuissa julkisivuissa”, Markku Kaukinen sanoo.

MonoRoc-eristerappausjärjestelmä on kehitetty alun perin elementtijulkisivujen saumattomaan rappaukseen, mutta sen käyttö on kestävyyden ansiosta yleistynyt myös muunlaisissa julkisivuissa. Järjestelmä sopii uudiskohteiden lisäksi erittäin hyvin myös korjausrakentamiseen, koska sillä saadaan vanhaan rakennukseen julkisivuremontin yhteydessä uuden hyvännäköisen ja kestävän julkisivupinnan lisäksi energiatehokkuutta parantava yhtenäinen lisäeristys.

Järjestelmän pohja- ja täyttölaasti Unirender on kuituvahvistettu ja sillä on alhainen vedenimu. Laasti läpäisee hyvin vesihöyryä, joten rakenteessa oleva kosteus pääsee poistumaan.

”MonoRocin Unirender-pohjalaasti on edistyksellinen, koska se on jo itsessään hydrofobinen ja imee siten vettä huomattavasti vähemmän kuin perinteiset kalkkisementtilaastit. Tarjousvaiheessa jotkut urakoitsijat saattavat tarjota tilalle halvempaa tuotetta sanoen sitä täysin vastaavaksi, mutta se ei pidä paikkaansa, sillä ominaisuuksiltaan täysin vastaavaa tuotetta ei markkinoilla ole.”

Kun julkisivu on viimeistelty Weberin Vetonit-tuotesarjaan kuuluvalla SilcoMaalilla ja SilcoPinnoitteella, saadaan erittäin tasavärinen ja pitkäikäinen rapattu julkisivu.

”Ennen kun käytettiin pelkkiä kalkkisementtilaasteja, julkisivuissa oli aina jonkin verran värivaihteluita. Nykyaikaisilla Silco-pinnoitteilla saavutetaan todella tasavärinen ja tasalaatuinen lopputulos, mikä varmasti on osaltaan lisännyt rappauksen suosiota”, Kaukinen sanoo.

Weberin testit ankarampia kuin Euroopassa vaaditaan

MonoRoc-järjestelmällä rapattu ja pinnoitettu julkisivu hylkii vettä, minkä ansiosta rakenne pysyy kuivana. Rakenteella on myös hyvä vesihöyrynläpäisevyys, jolloin mahdollinen kosteus pääsee poistumaan. Näiden ominaisuuksien ansiosta julkisivu kestää erittäin hyvin Suomen ankaraa säärasitusta kaikkina vuodenaikoina.

”Lopputuloksen laadun varmistamiseksi on erittäin tärkeää, että julkisivussa käytetään yhtenäistä tuoteperhettä joka on testattu Suomen olosuhteissa. Weberin MonoRoc-eristerappausjärjestelmä on yhteistyössä rappausurakoitsijoiden kanssa kehitetty ja täällä testattu. Esimerkiksi Keski-Euroopassa on aivan erilaiset olosuhteet kuin meillä, ja siksi eurooppalainen testaus ja tuotehyväksyntä eivät riitä varmistamaan julkisivuratkaisun kestävyyttä Suomessa.”

MonoRoc-eristerappaus on läpäissyt vaurioitumatta Weberin omat, äärimmäisissä sääoloissa toteutetut 400:n jäätymis-sulamissyklin testit, kun yleisesti julkisivuja testataan Euroopassa vain viiden syklin testein.

Pohjoinen ilmastomme suurine vuodenaikojen ja lämpötilan vaihteluineen rasittaa julkisivuja paljon ankarammin kuin lämpimämmissä maissa, ja ilmastonmuutos kasvattaa säärasitusta entisestään.

”Nykyisin talvet ovat usein sellaisia, että joka toinen päivä sataa vettä ja joka toinen päivä on pakkasta. Se on julkisivujen kannalta paljon kuluttavampaa kuin tasainen kuiva pakkaskeli. Kesällä taas voi monesti sataa paljon normaalia enemmän vettä”, Markku Kaukinen toteaa.

Ilmatieteen laitos on ollut mukana laatimassa Ilmasto-opas.fi -sivustoa, jossa kerrotaan Suomen muuttuvasta ilmastosta. Suomen keskilämpötila on noussut yli kaksi astetta 1800-luvun puolivälistä, ja joulukuussa lämpeneminen on ollut lähes viisi astetta. Ilmastomallien perusteella kasvun arvioidaan jatkuvan tällä vuosisadalla usealla asteella.

Rakenne pinnasta sisäänpäin: weber.vetonit SilcoPinnoite, weber.vetonit SilcoMaali, weber.vetonit 414 Unirender, weber.vetonit 414 Unirender, weber Teräsverkko, weber MERK-kiinnike, ISOVER FS5+ tai FS5 tai Paroc FAS 1 tai Rockwool Facade 1 ja kantava rakenneRakenne pinnasta sisäänpäin: weber.vetonit SilcoPinnoite, weber.vetonit SilcoMaali, weber.vetonit 414 Unirender, weber.vetonit 414 Unirender, weber Teräsverkko, weber MERK-kiinnike, ISOVER FS5+ tai FS5 tai Paroc FAS 1 tai Rockwool Facade 1 ja kantava rakenne

Ilmastonmuutos rajuinta pohjoisessa ilmastossamme

Ilmastonmuutos kasvattaa julkisivuihin kohdistuvaa säärasitusta kaikkein eniten juuri pohjoisessa ilmastossamme. Sateisuus lisääntyy Suomessa kaikkina vuodenaikoina, mutta erityisesti talvella. ilmastovyöhykkeiden siirtyessä pohjoisemmaksi lämpötila vaihtelee talvisin nollan asteen molemmin puolin suuressa osassa maata. Tiheät jäätymis-sulamissyklit sekä rankkasateiden ja tuulten voimistuminen nostavat julkisivujen säärasituksen huomattavasti aiempaa korkeammaksi.

”Kaikkien suunnittelijoiden ja rakennuttajien pitäisi ottaa tämä kehitys huomioon valitessaan julkisivuratkaisuja. Rannikkoalueilla säärasitus on jo muutenkin kovien tuulten ja viistosateen vuoksi vielä voimakkaampi kuin sisämaassa, ja siksi rantarakentamisessa täytyy vielä tarkemmin ajatella ratkaisujen kestävyyttä.”

Kauhax Oy on toteuttanut paljon rapattuja julkisivuja meren rannalle rakennettuihin asuinkerrostaloihin muun muassa Helsingin Kalasatamassa, Jätkäsaaressa ja Eiranrannassa sekä Turun Telakanrannassa ja Porin Makasiininrannassa.

”Olemme me Saimaankin rannalla rapanneet. Niin kuin muuallakin maailmassa, selkeä suuntaus on että teollisuus siirretään ranta-alueilta kauemmaksi ja rakennetaan asuntoja tilalle. Meri on suurimman osan vuodesta auki yhä pohjoisempana, ja kosteudet ja tuulen voimakkuudet ovat aivan eri luokkaa kuin sisämaassa”, Markku Kaukinen sanoo.

Rantarakentamisessa kestävyys korostuu

Rantarakentamisessa kosteutta hylkivän mutta hengittävän ja lujan MonoRoc-julkisivun hyvä pitkäaikaiskestävyys on erityisen tärkeä ominaisuus. Kauhaxin toteuttamat rantarappauskohteet onkin toteutettu lähes poikkeuksetta MonoRoc-järjestelmällä. Tänä keväänä yhtiöllä on käynnistymässä Helsingin Jätkäsaaressa kokonaisen korttelin, suomenruotsalaisten säätiöiden rahoituksella rakennettavan niin kutsutun ruotsalaiskorttelin, julkisivu-urakka MonoRoc-eristerappauksella.

”Jos saamme tarjouspyynnön, jossa rappaus on suunniteltu tehtäväksi kestämättömillä ratkaisuilla emmekä saa suunnitelmia muutetuksi, emme anna edes tarjousta. Emme halua tehdä kenellekään huonolaatuisia rappauksia, joita pitää myöhemmin korjata”, Markku Kaukinen sanoo. ”Mitä vähemmän meillä on takuukorjauksia, sen paremmin meillä itsellämmekin menee. Koko alan kannattaisi suosia vain kestäviä ratkaisuja, koska se on varmin tapa lisätä entisestään kauniin ja arvokkaan näköisten rapattujen julkisivujen määrää rakennuskannassamme.” Tällä hetkellä julkisivurappausten kysyntä näyttää Kaukisen mukaan hyvältä.

”Kysyntä on rappauspuolella erittäin vilkasta. Tuleva kesäkausi on meillä todella työntäyteinen, ja olen kuullut monelta kilpailijalta että heilläkin on kädet täynnä töitä.”

MonoRoc-eristerappauksen edut

- Paksurappaus-eristejärjestelmällä saavutetaan paras ääneneristävyys kaikista eristerappauksista
- Järjestelmä hylkii vettä, minkä ansiosta rakenne pysyy kuivana
- Hyvä vesihöyrynläpäisevyys varmistaa, että mahdollinen kosteus pääsee poistumaan seinärakenteesta
- Tasavärinen, lukuisia väri- ja pintavaihtoehtoja
- Erittäin hyvä iskunkestävyys, palamaton
- Pitkäikäinen ja kestävä ratkaisu

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö Weberin julkisivurappauksesta

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
22.10.2020