Maalämpöpumppu kerrostaloon
Omataloyhtiö.fi

Vaivaton tie edulliseen energiaan

Vanhan lämmitysjärjestelmän uusimiselle on hyvät perusteet; nykyaikainen maalämpö on öljylämmitystä taloudellisempaa sekä ympäristöystävällisempää. Lämpöpumppu tuottaa jopa neljä kertaa enemmän energiaa kuin se kuluttaa. Siitä on hyötyä myös paikalliselle ympäristölle, sillä lämpöpumput eivät tuota ns. suoria päästöjä, kuten nokea tai savua.

Maalämpöjärjestelmän mitoitus kohteen mukaan

Lämmitysjärjestelmän muutostyöt alkavat kiinteistön tarpeen arvioinnilla. Ensimmäisessä vaiheessa mitoitetaan teho eli kartoitetaan millaisen pumpun rakennus tarvitsee. Tämän jälkeen mitoitetaan siihen sopiva kaivo. - Niin isoa kiinteistöä ei ole, etteikö maalämmön teho riittäisi. Mutta mitoituksen täytyy olla riittävä ja käytettyjen pumppujen laadukkaita kertoo IVT Center Turku Oy:n perustaja Veli-Matti Rautanen. - Alle 300 neliömetrin suuruiset kiinteistöt pärjäävät tavallisesti yhdellä kaivolla. Neliöiden lisääntyessä kaivojen määrä lisääntyy. Vaihtelua on myös kaivojen syvyyksissä. Karkeasti tiivistettynä 100 metriä on minimi ja 400 metriä maksimi. Varsinainen lämpökaivoputki on halkaisijaltaan tyypillisesti noin 115-millimetriä Rautanen selvittää.

 

Vuosikustannukset laskivat selvästi

Kaarinan Piikkiössä sijaitseva As Oy Piikkiönketo on nelikerroksinen, 29 huoneiston kerrostaloyhtiö. Vuonna 1981 rakennettu kiinteistö lämpeni aiemmin öljyllä ja sähköllä, jolloin vuosikustannukset nousivat yli 30 000 euroon. – Ekologinen maalämpöjärjestelmä yhdistettynä kustannustehokkaaseen lämmön talteenottoon laskivat vuosikustannukset 8600 euroon, Veli-Matti Rautanen laskee. Takaisinmaksuajaksi järjestelmälle muodostuu kuusi vuotta. – Tarjouksemme hyväksyttiin sekä edullisuuden että myös kattavuutensa ansiosta. Kun kaikki tarpeellinen toimitetaan yhdestä paikasta, prosessi pysyy tilaajan kannalta yksinkertaisena ja helposti hallinnoitavana. – Maalämpöjärjestelmiin perehtyneitä valvojia ei välttämättä ole helppo löytää, joten vähennämme asiakkaan vaivannäköä suosittelemalla alan ammattilaista.

Huoleton tapa siirtyä maalämpöön

Maalämpöön siirtymistä jarruttaa monen kiinteistön kohdalla projektin korkeat investointikulut. Taloyhtiöllä voi olla jo rasitteena suuria kertainvestointeja, esimerkiksi linjasaneeraus tai julkisivuremontti. Tällaisissa tilanteissa taloyhtiön taloudellinen tilanne ei välttämättä taivu kustantamaan kertaluontoisesti lämmitysjärjestelmän vaihtoa, vaikka se toisikin merkittävää säästöä pidemmällä aikavälillä.

St1 Lähienergia tarjoaa ratkaisuna tilanteeseen kahta hinnoittelutavaltaan erilaista palvelumallia sen mukaan, kuinka nopeasti investointikulut halutaan kattaa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa eli St1 Lähilämpö-palvelussa sopimus tehdään elinkaarimallilla, mikä tarkoittaa käytännössä kiinteää kuukausimaksua järjestelmän käytöstä.

Maalämpöä ilman isoa kertainvestointia

– St1:n investoima lämpölaitos tuottaa tietyn verran säästöä asiakkaan aiempaan lämmitysjärjestelmään verrattuna ja näillä säästöillä katetaan laitteiston investointi- ja ylläpitokulut sekä korot, selventää St1 Lähienergia Oy:n toimitusjohtaja Kristian Savela. – Asiakkaalla on saattanut olla aiemmin esimerkiksi kaukolämpösopimus, jossa energiasta on maksettu vaikkapa 80€/MWh. Me laskemme hänelle uuden tarjouksen ja myymme maalämmöllä tuotettua energiaa esimerkiksi 70€/ MWh, jolloin asiakas saavuttaa 10 euron säästön ilman omaa investointia. Koska kyseisen mallin hinnoittelu perustuu megawattitunteihin, on asiakkaalla alusta alkaen tiedossaan vain yksi hinta, Savela kertoo.

St1 Lähienergian tarjoaman palvelumallin soveltuvuus varmistetaan aina tarkalla kohdekartoituksella. – Maalämmön apuna voidaan käyttää myös erilaisia lämmöntalteenottolaitteita ja aurinkopaneeleja. Varsinaisen lämmitysjärjestelmän yhteyteen voidaan lisätä myös muita asiakkaan arkea helpottavia digitaalisia palveluita, Savela kertoo.

St1 Nukkumo-nimisessä palvelussa huoneistoon asennetaan erilaisia olosuhdetietoja kuten lämpötilaa ja ilmapainetta mittaava anturi. Kun kyseiset tiedot syötetään yhdessä sääennusteen ja pörssisähkön hinnan kanssa järjestelmään, voidaan lämpöpumpun käyttöä optimoida näiden parametrien perusteella. Pilvipalvelun kautta myös asukkaat itse pääsevät käsiksi huoneistokohtaisiin tietoihin.

Edullista lämmitystehoa isoihin kiinteistöihin

Lämmitystavan muuttaminen maalämpöön

Maalämpö soveltuu hyvin suurien asuinrakennusten lämmönlähteeksi. Järjestelmän käytössä kiinteistön koko ei aiheuta rajoitteita, sillä isoissa kohteissa kytketään tarvittava määrä maalämpöpumppuja rinnakkain. Viime vuosina maalämpö onkin tullut erittäin suosituksi kerros- ja rivitaloissa edullisten käyttökustannusten sekä ympäristöystävällisyytensä vuoksi.

Saavuttaaksesi suurimmat energiasäästöt, luota ammattilaisiin. Se, mikä on paras ratkaisu, selviää, kun kaikki tarpeet ja edellytykset on otettu huomioon, ja tarkat laskelmat on tehty.

Jätä yhteydenottopyyntö maalämmöstä


 
Julkaistu
3.1.2017