Kellari kuivaksi oikein tehdyllä salaojaremontilla

Kostea, tunkkainen kellari, jossa seinän rappaukset kupruilevat, on tyypillinen näky useissa kerros- ja omakotitaloissa. Moni haluaisi ottaa kellaritilat hyötykäyttöön. Terve, hengittävä ja energiatehokas kellarin seinä on mahdollista toteuttaa rakennusfysiikan peruslakeja hyödyntävällä ratkaisulla. Toteutus kannattaa yhdistää linjasaneeraukseen tai erilliseen salaojaremonttiin.

ing1017

Tyypilliset syyt kellarin kosteusongelmiin

Rakennusperustojen kosteus- ja homevauriot ovat, joitakin yksittäistapauksia lukuun ottamatta, suhteellisen helppoja ehkäistä tekemällä kuivatustekniset asiat oikein.

Tyypilliset syyt kiinteistön kellarin kosteusongelmiin ovat löydettävissä seuraavista tekijöistä:

  • Hulevesiä ei ole johdettu pois seinärakenteista
  • Puutteellinen tai virheellinen salaojitus
  • Perustassa oleva kosteus nousee kapillaarisesti rakenteisiin
  • Tiivis, hengittämätön rakenne perusmuurin ulkopinnassa
  • Seinän sisäpuolinen lämmöneriste siirtää kastepisteen seinärakenteeseen

Käytännössä testattu ratkaisu kellarin seinien kuivaamiseksi

Teknisesti oikein toimiva ratkaisu näihin ongelmiin on salaojittava ISODRÄN® lämmöneriste, joka asennetaan perusmuurin ulkopintaan.

ISODRÄN®-levy koostuu vettymättömäksi bitumoiduista EPS-kuulista, jotka on liimattu ja puristettu yhteen. Näin on saatu aikaan rakenne, joka omaa hyvän lämmöneristyskyvyn, hengittää, läpäisee veden ja toimii kapillaarikatkona. Lopputuloksena on tuote, jolla saadaan aikaan luonnollinen rakennusfysiikkaan perustuva seinän kuivuminen.

talo

Tekninen toteutus

Seinän ulkopuolisena kosteuseristeenä käytetystä bitumoinnista täytyy poistaa vähintään 50 prosenttia, jotta kosteus saadaan johtumaan seinästä ulos. Perusmuurissa olevat epätasaisuudet ja halkeamat tasoitetaan. Harkkoseinä slammataan höyryn läpäisevällä, mutta veden tunkeutumisen estävällä laastilla.

Lämmöneristys toteutetaan tyypillisesti 100 mm paksulla eristelevyllä, joka kiinnitetään eristekiinnikkeellä perusmuurin ulkopintaan. ISODRÄN®-levy erotetaan hienoista maa-aineksista suodatinkankaalla.

ISODRÄN®-levy toimii pystysalaojana, jota pitkin kylmään maahan tiivistyvä kosteus johdetaan salaojajärjestelmään. Näin kellaria kylmempi maa toimii ekologisena jättikuivurina, joka ei kuluta energiaa.

Mikäli perusmuuriin kohdistuu rinteestä tai muusta syystä johtuva ajoittainen vedenpaine tai jos perusmuurissa on maata kylmempiä kohtia, suodatinkankaan ja maa-ainesten väliin voidaan asentaa patolevy estämään kosteuden ajoittainen kulkeutuminen maasta seinään päin.

Sepänkatu3

Kustannukset

ISODRÄN® on lämmöneristeenä hengittämättömiä ”Styrox”-levyjä kalliimpi, mutta ominaisuuksiltaan ylivoimainen kellarin kuivaamisessa. Salaojaremontissa hengittämätöntä patolevyä ja muita lämmöneristeitä käytettäessä joudutaan kaivuumassat vaihtamaan salaojasepeliin pystysalaojan toteuttamiseksi. Kustannuseränä maa-ainesten vaihdon poisjäänti kääntää kokonaiskustannukset ISODRÄN®-ratkaisun hyväksi. Samoin koko salaojaremonttiin tarvittava aika lyhenee.

ing1017_1

Referenssit

ISODRÄN®-eristeellä on toteutettu Suomessa vuodesta 1994 lähtien tuhansia kohteita omakotitaloista arvorakennuksiin. Viipurin kirjasto, Musiikkitalo, Teknillinen korkeakoulu muiden muassa ovat kohteita, joissa ISODRÄN®-ratkaisuja on toteutettu menestyksellä.

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö


Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
26.7.2021