Tutkittua ja todettua tehokkuutta sekä toimintavarmuutta STIEBEL ELTRONin maalämpöpumpulla

Tutkittua ja todettua tehokkuutta sekä toimintavarmuutta maalämpöpumpulla

Maalämpöön siirtyminen öljylämmitystalossa tuntuu isolta kertainvestoinnilta, noin 15 000 €. Kustannuksissa ei kannata tässä tapauksessa tuijottaa investointiin kuluvaa rahasummaa, vaan sitä, miten nopeasti investointi maksaa itsensä takaisin. Maalämpöön siirtyminen normaalissa pientalossa maksaa itsensä takaisin jopa viidessä vuodessa lämmitysenergialaskujen pienenemisen johdosta. Säästön voi todeta STIEBEL ELTRON maalämpöpumpun tarkasta tuotetun ja kulutetun energiamäärän ilmaisevasta energiamittarista.

Jätä yhteydenottopyyntö maalämpöpumpusta

Tilaa veloitukseton STIEBEL ELTRON lämpöpumppuesite

Maalämpöpumpun ostajalle noin 1300 euron tuote-etu

Lämmityskauden lähestyessä kampanjaetuna STIEBEL ELTRONin maalämpöpumpun ostajalle noin 1300 euron tuote-etu (lämmitys- ja ilmanvaihtotuotteet). Ethän enää viivyttele päätöstä säästämisen aloittamisesta?

Jos olet jo saanut tarjouksen, niin muista kysyä etua jälleenmyyjältäsi. Nyt se todellakin kannattaa!

Maalämpöä uuteen tai vanhaan kotiin

Uusissa, erittäin energiatehokkaissa passiivi- ja jopa nollaenergiataloissa rakennuksen lämmitykseen tarvitaan varsin vähän energiaa. Lämmintä käyttövettä tarvitaan silti näissäkin rakennuksissa.

Matalaenergiatalojen lämmitysjärjestelmä on yleensä useampia lämmönlähteitä yhdistävä hybridiratkaisu. Moni maalämpöpumppu on tällaiseen tarkoitukseen usein liian tehokas. STIEBEL ELTRONin uusi 4kW:n teholuokka on kuitenkin kehitetty juuri matalaenergiaratkaisuihin. Maalämpöpumpun keruupiiri voidaan asentaa matalaenergia-/passiivitalon ympärille jo alkuvaiheen kaivuutöiden yhteydessä. Keruupiirin pituudeksi riittää vain n. 200 m. Asentamisen edullisuuden ansiosta maalämpö on kannattava lämmitysratkaisu myos pienemmissä matalaenergiataloissa.

Öljylämmitys- tai sähkökattilataloissa maalämpöön siirtyminen on vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän vuoksi varsin vaivaton projekti. Tontille porataan 1–2 lämpökaivoa, öljykattila ja -säiliö kuljetetaan pois, uusi maalämpöpumppu asennetaan ja kytketaan päälle. Aikaa tähän kuluu vain pari paivaa. Lämpökaivot
porataan nykyisin laitteilla, jotka eivät turhaan riko vanhan pihan kasvillisuutta.

Suorasähkölämmitystaloihin on kehitetty kustannustehokas ja nopeasti toteutettava energiaremonttimalli maalämpöön siirtymiseen. Sähkölämmitystalossa ei ole lämmönjakotapana vesikiertoista lattialämmitys- tai patterijärjestelmää. Vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän asentaminen edellyttaisi suurempaa lattiaremonttia. Vesikiertoiset patterit voidaan kuitenkin asentaa pintaputkituksella. Vanhaa sähköistä lattialämmitysta voidaan
joissakin tiloissa vielä haluttaessa hyödyntää mukavuuslämmityksenä.

Tilaa veloitukseton STIEBEL ELTRON lämpöpumppuesite

STIEBEL ELTRON voitti innovaatiokunniakirjan

Saksan 5000:sta isoimmasta yhtiöistä STIEBEL ELTRON on palkittu "Innovation Prize 2017" -kunniakirjalla (kyselyn teki ensimmäistä kertaa Deutschland Test and Focus Money).  Kilpailu käsitteli innovaatioita, sijoituksia, tutkimusta ja kehitystä, uusia tuotteita sekä teknologiaa. Kaikella tällä pyritään kestävään kehitykseen. 
Nicholas Matten SITEBEL ELTRONilta kertoo, että yrityksen tavoitteena on kehittää kestäviä ratkaisuja asiakkaille lämmitykseen liittyen. Hän jatkaa: " Siksi olemmekin tyytyväisempiä, kun kuluttajat ovat osoittaneet arvostusta pyrkimyksiämme kohtaan. STIEBEL ELTRON ei olisi voinut saada parempaa palautetta."
Kehitystyön tuloksena on kehitetty maalämpöpumppumarkkinoille vuosihyötysuhteeltaan tehokas mallisto perinteisellä COP (EN14511) arvolla mitattuna. Vuosihyötysuhde (SCOP, EN14825) on jopa yli 5,5 – ensimmaisenä tuotteena markkinoillamme. (Mitä korkeammat nämä luvut ovat, sitä tehokkaampia maalämpöpumput ovat.) Myös käyntiääntä on kehityksen tuloksena saatu pienemmäksi ja maalämpöpumpun ohjausta helpommaksi.

STIEBEL ELTRON maalämpöpumput

Jätä yhteydenottopyyntö STIEBEL ELTRON maalämpöpumpusta


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
25.2.2019