Arvostatko riittävästi sadevesijärjestelmää?

Arvostatko riittävästi sadevesijärjestelmää?

Puutteelliset sadevesijärjestelmät aiheuttavat merkittäviä ongelmia taloyhtiöissä. Yleisellä tasolla suurin haitta on, ettei sadevesijärjestelmän merkitystä ymmärretä, joten järjestelmä laiminlyödään suunnittelusta alkaen. Myöhemmin paljastuvat puutteet ja niiden seuraukset voivat kuitenkin tulla kalliiksi. Nämä ongelmat olisivat kuitenkin ennakoitavissa.
 

Oikein asennettuna ja huollettuna sadevesijärjestelmä johtaa sade- ja sulamisvedet tehokkaasti ja hallitusti sadevesien viemäröintijärjestelmään.Oikein asennettuna ja huollettuna sadevesijärjestelmä johtaa sade- ja sulamisvedet tehokkaasti ja hallitusti sadevesien viemäröintijärjestelmään.

Alimitoitettu sadevesijärjestelmä merkittävä ongelma

Puutteelliset sadevesijärjestelmät saattavat aiheuttaa päänvaivaa taloyhtiöissä. Yleisin ongelma on alimitoitettu sadevesijärjestelmä. Urakoitsijalle tai työn tilaajalle on voinut tulla houkutus säästää rakennusaikana niin sanotusti väärässä paikassa. Kourujen kaatomatkoista on tehty liian pitkiä ja syöksyjä on liian vähän, mikä aiheuttaa ongelmia kaadon suhteen. Tällöin järjestelmä menee helposti tukkoon sekä tulvii yli.
 
Kourutoimittajan vastuulla onkin suunnitella oikein mitoitettu sadevesijärjestelmä ja rakentajan tulee kantaa vastuu siitä, ettei säästösyistä rakenneta alimitoitettua järjestelmää. Mikäli näistä oiotaan, taakan kantaa taloyhtiö, jonka ongelmat kohdistuvat isännöitsijälle. Korjaustyöt saattavat tulla myöhemmin taloyhtiölle yllättävänkin kalliiksi. Sadevesijärjestelmien suhteen onkin syytä muistaa, että ongelmat tulevat viiveellä ja kertaantuvat vuosien myötä. Pahimmillaan puutteellinen tai toimimaton sadevesijärjestelmä voi tarkoittaa veden pääsemistä rakenteisiin ja siitä seuraavia moninaisia kosteusvaurioita ja -haittoja.
 
Alimitoitetut sadevesijärjestelmät eivät kuitenkaan johdu pelkästään säästösyistä. Markkinoilla on edelleen toimittajia, jotka eivät kanna vastuutaan oikean kokoisesta järjestelmän suunnittelusta ja asentamisesta. Nämä toimittajat tarjoavat yhtä kourukokoa kaikkiin kohteisiin. Todellisuudessa kourun koko tulee laskea ja mitoittaa aina kohteen mukaan, jotta ongelmilta vältytään. RT-kortisto, joka ohjaa rakentamista myös sadevesijärjestelmissä, tarjoaa selkeät mitoitusohjeet sadevesijärjestelmien rakentamiseen. Sadevesijärjestelmän toimittajan ei pitäisi koskaan tarjota tuotettaan tuntematta perinpohjaisesti mitoitusperiaatteita. Taloyhtiön onkin vaadittava sadevesijärjestelmän toimittajalta selkeät perustelut siitä, miten järjestelmä on suunniteltu ja mitoitettu.

Valitse laadukkaan ja luotettavan palvelun yritys
 

Sadevesijärjestelmällä on tärkeä tehtävä johtaa katolle kertyvä vesi pois rakennuksen vierustalta, perusteista ja kulkuväyliltä.Sadevesijärjestelmällä on tärkeä tehtävä johtaa katolle kertyvä vesi pois rakennuksen vierustalta, perusteista ja kulkuväyliltä.

Laiminlyödyt huoltotyöt tulevat kalliiksi

Räystäällä on syytä käydä säännöllisesti, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Puhdistuksen lisäksi on syytä tarkistaa, että vesi kulkee oikeaan suuntaan ja että kourujen materiaalit sekä kiinnitykset ovat kunnossa. Valitettavan usein taloyhtiöissä puhdistetaan vaakakourut, mutta pystysyöksyt jätetään puhdistamatta. Säännöllisen ja kattavan huollon myötä sadevesijärjestelmän kunnosta pysytään ajan tasalla. Mikäli huoltotyöt laiminlyödään, ei havaita tiensä päähän tullutta tai tukkeutunutta järjestelmää. Kouru voi olla pahimmassa tapauksessa puhki, jolloin vesi pääsee valumaan talon ulkoseinille ja rakenteisiin aiheuttaen vahinkoa.

Katso vesikouruvaihtoehdot
 

Eikö sadevesijärjestelmä toimi vai vuotaako katto?

Puutteellinen sadevesijärjestelmä ja vuotava vesikatto ovat kaksi merkittävää ongelmien aiheuttajaa taloyhtiöissä. Taloyhtiöiden vesikatto-ongelmat havaitaan perinteisesti vasta, kun vesi vuotaa sadevesikourun takaa. Äkkiseltään vaikuttaisi, ettei sadevesijärjestelmä toimi, mutta todellisuudessa syy tämänkaltaiseen ongelmaan löytyykin usein vesikatosta tai pettäneistä räystäsrakenteista. Valitettavasti vahinko on kuitenkin jo tapahtunut.
 
Vesikattojen suurimmat ongelmat johtuvat huonosti tehdystä tai tiensä päähän tulleesta katosta. Myös kattojen pesut ja puhdistukset laiminlyödään, jolloin katon pinnoitus kärsii ja katon käyttöikä vähenee. Vesikaton vuodon voi aiheuttaa esimerkiksi läpivienti, joka on pettänyt tai naulakiinnitteinen peltikatto, jonka naulat ovat nousseet ylös. Aluskatteen puuttuessa vesi pääsee suoraan asuntoihin aiheuttaen merkittävää vahinkoa.
 
Laiminlyöty huolto ja puutteelliset kattoturvatuotteet johtavat siihen, ettei katon ongelmia havaita ajoissa. Kun katolla ei ole kiinteitä kulkuteitä, joita huoltomiehet ja asukkaat voivat käyttää, katolla ei tule käytyä. Onkin ensiarvoisen tärkeää järjestää katolle helppo ja turvallinen kulkutie, jolloin katolla tulee käytyä ja riskikohdat havaitaan riittävän ajoissa.

Kattoturvatuotteita koskevat määräykset
 Kattoturvatuotteita tarvitaan, jotta liikkuminen ja työskentely katolla on turvallista ja helppoa.

Kattoturvatuotteita tarvitaan, jotta liikkuminen ja työskentely katolla on turvallista ja helppoa.

Ennakoinnilla säästöihin

Vuotavan vesikaton ja sadevesijärjestelmän ongelmilta voidaan tuskin koskaan täysin välttyä, mutta hyvällä ennakkotiedolla, suunnittelulla ja säännöllisillä huoltotöillä saavutetaan kuitenkin merkittäviä kustannussäästöjä. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää ammattitaitoisen ja vastuullisen katon tai sadevesijärjestelmän toimittajan valintaan, eikä väärässä paikassa säästäminen kannata pitkällä tähtäimellä.
 

Jätä yhteydenottopyyntö

Laita sadevesijärjestelmä ja kattoturva kerralla kuntoon. Tilaa ilmainen kartoituskäynti.
Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
11.12.2018