Yläpohjan lisälämmöneristys säästää lämmityskuluissa

Yläpohjan lisälämmöneristys säästää lämmityskuluissa

Jopa 20 % kodin lämmöstä saattaa poistua yläpohjan kautta, kun ylös nouseva lämmin ilma pääsee karkaamaan huonosti eristetyn katon kautta. Lisälämmöneristyksellä saadaan tarvittaessa vanhat rakenteet jopa vastaamaan nykyisiä vaatimuksia ja samalla säästämään energiaa sekä takaamaan viihtyisän sisäilman. Lisäeristys ja rakenteiden tiivistäminen ISOVER-eristeillä maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa pienentyneinä lämmityskuluina. Lisäksi asumisviihtyisyys paranee huomattavasti, kun rakenteet pysyvät lämpiminä, eikä huoneissa vedä. Yläpohja onkin rakennusosa, joka on helpoimmin ja kannattavimmin lisäeristettävissä.

Miksi yläpohjan lisälämmöneristys kannattaa?

Nykyisten määräysten mukaan yläpohjassa olisi hyvä olla noin 400–500 mm eristettä. Esimerkiksi ennen vuotta 1976 rakennetuissa rivitaloissa yläpohjan eristeenä on käytetty 200 mm eristettä ja ennen 1985 rakennetuissa 280 mm eristettä. Näissä kohteissa saadaan helposti säästöä yläpohjan lisäeristyksellä ja vedon sekä kylmän tunne pienenee. ISOVER InsulSafe® Puhallusvilla toimii myös ääneneristeenä.

Millaisiin kohteisiin puhallusvillaa voidaan lisätä?

Puhallusvillaa voidaan lisätä ristikkoyläpohjarakenteisiin, joissa on tarpeeksi tilaa puhallustyön suorittamiseksi ja uuden eristeen asentamiseksi. Voit lisäeristää ISOVER InsulSafe®lla riippumatta siitä, mitä materiaalia vanha eriste on. Huomaa kuitenkin, että kostea tai huonokuntoinen lämmöneriste on parempi poistaa – seasta voi löytyä hiirenpesiä. Purueristeen päällekin paloeristeeksi laitettu hiekka sekä sekaeriste on parempi poistaa ennen lisälämmöneristystä.

Yläpohjan lisälämmöneristys on helppo tapa lisätä kodin energiatehokkuutta ja samalla katsastaa yläpohjan tila, sillä lisälämmöneristettä laitettaessa katolla on kuitenkin käytävä, jotta tietää vanhan eristeen paksuuden, tilan ja materiaalin. Kun katolle kiipeää, on hyvä myös katsoa, ovatko lvi-putket kondenssieristettyjä. Jos katosta löytyy höyrynsulussa tai läpivienneissä vuotoja, on ne paikattava.

Laske, paljonko lisäeristys säästää

Voit laskea säästöt lämmityskuluissa ISOVER energiansäästölaskurilla. Laskeminen käy helposti ilmoittamalla tiedot rakennuksen tämänhetkisestä eristetilanteesta ja kokeilemalla siihen erilaisia eristysvaihtoehtoja. Laskettu säästö on suuntaa antava, koska laskentatapa ei ota huomioon muiden tekijöiden vaikutusta kokonaisuuteen (esimerkiksi ikkunat, ilmanvaihto, ilmatiiviys jne.). Todelliset säästöt vaihtelevat kohteen ja vuoden sääolosuhteiden mukaan.

Klikkaa laskuriin >>

Esimerkki energiansäästöstä:

Laskennassa käytetyt arvot: Ristikkoyläpohja, alkuperäinen 200 mm purueristys. Lisäeristettävä pinta-ala 100 m². InsulSafe® Puhallusvillaa lisätään 300 mm. Sähköenergian laskennallinen hinta 10 € / kWh.
Laskennassa käytetyt arvot: Ristikkoyläpohja, alkuperäinen 200 mm purueristys. Lisäeristettävä pinta-ala 100 m². InsulSafe® Puhallusvillaa lisätään 300 mm. Sähköenergian laskennallinen hinta 10 € / kWh.

Tehokas, turvallinen ja palamaton lämmöneriste

ISOVER InsulSafe® on tehokas lämmöneriste, jota suositellaan käytettäväksi yläpohjien eristämiseen sekä uusissa että vanhoissa rakennuksissa. Se täyttää kaikki ontelot, ehkäisee kylmäsiltoja ja laskeutuu tasaisesti.

ISOVER InsulSafe® on lasivillasta valmistettua irtoeristettä. ISOVER InsulSafe® on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER InsulSafe® on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. Kotimaisen ISOVER InsulSafe® Puhallusvillan raaka-aineesta yli 85% on kierrätyslasia.

ISOVER työskentelee yhdessä markkinoiden johtavien puhallusvillaurakoitsijoiden kanssa, ja urakoitsijoiden verkosto kattaa koko maan. ISOVER-puhallusvillaurakoitsijat ovat ainoana Suomessa VTT-sertifioituja, joten eristystyön lopputulos on turvallinen ja luotettava.

ISOVER InsulSafe® kuuluu parhaaseen paloluokkaan A1 eli se on palamatonta.

Mitä määräykset sanovat?

Ensimmäistä kertaa vuoden 2013 syyskuussa astui voimaan luvanvaraista korjausrakentamista koskeva asetus "rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä", jonka perusteella esimerkiksi ulkoseinien ja yläpohjien U-arvot tulee puolittaa vaatimusten täyttymiseksi. Asetuksen tarkoituksena ei ole vaatia kohtuuttomia lämmöneristysarvoja korjausrakenteilta, vaan ohjata viisaaseen energiansäästöön korjaustöiden yhteydessä.

Energiatehokkuudelle määritellyt vähimmäisvaatimukset on otettava huomioon silloin, kun kyse on rakennuksen luvanvaraisesta korjaamisesta, käyttötarkoituksen muuttamisesta tai teknisten järjestelmien uusimisesta. Tällaisia ovat esimerkiksi laajat peruskorjaukset, rakennuksen ulkovaipan korjaukset ja teknisten järjestelmien uusiminen, jolloin tarvitaan yleisimmin rakennus- tai toimenpidelupaa.

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
18.1.2018