Hormien kunnostus takaa turvallisuuden

Hyväkuntoinen piippu on tärkeä osa kodin paloturvallisuutta. On hyvä muistaa, että piiput eivät ole koskaan ikuisia, ja vanha piippu saattaakin olla vakava turvallisuusriski. Kannattaakin pyytää aika ajoin nuohoojalta arvio piipun kunnosta. Itse piipun kunnostus kannattaa jättää aina ammattilaisen huoleksi.

Ennen kuin korjaustoimenpiteistä päätetään, on syytä selvittää hormin rikkoutumisen ja vuotojen syyt. Hormin vaurioitumisen syynä voi olla joko veden tai savukaasujen sisältämien syövyttävien aineiden kondensoituminen hormin sisäpinnalle, hormin yläosan ulkopuoliset pakkasvauriot tai erilaiset mekaaniset vauriot.

Tärkeää on, että ammattilainen valitsee aina kuhunkin kohteeseen sopivan korjaustavan useasta eri mahdollisuudesta. Jokaisessa korjaustavassa on erilaiset hyötynsä ja niitä käytetään eri kohteisiin ja korjaustarpeisiin.
Hormin vaurioitumisen syynä voi olla joko veden tai savukaasujen sisältämien syövyttävien aineiden kondensoituminen hormin sisäpinnalle, hormin yläosan ulkopuoliset pakkasvauriot tai erilaiset mekaaniset vauriot.Hormin vaurioitumisen syynä voi olla joko veden tai savukaasujen sisältämien syövyttävien aineiden kondensoituminen hormin sisäpinnalle, hormin yläosan ulkopuoliset pakkasvauriot tai erilaiset mekaaniset vauriot.

Kondensoituminen suurin ongelma

Suurin ongelma savuhormien kestävyyden kannalta on kosteuden sekä syövyttävien savukaasujen kondensoituminen hormin sisäpinnalle. Kondensoituminen ei useimmiten ole vaaraksi hyvälaatuiselle poltetulle tiilelle, mutta muurauslaastiin sen vaikutus on suuri. Laastin sisältämä kalkki muuttuu kipsiksi, mikä aiheuttaa hormin saumojen rapautumista.

Veden kondensoituminen hormin sisäpinnalle alkaa, kun pinnan lämpötila alittaa vesikastepisteen. Hormin pinnalle tiivistyvä vesi ja savukaasujen sisältämät syövyttävät aineet, kuten rikkihappo imeytyvät hormirakenteisiin.

Hormi voi rapautua myös ulkopuolelta, sillä hormirakenteisiin joutunut vesi voi jäätyessään aiheuttaa piipun yläosassa ulkopinnan tiilien rapautumista.


Paras vaihtoehto kuhunkin kohteeseen valitaan kolmesta vaihtoehdosta

Eskon Oy on Suomen vanhin horminkorjausyritys. Yritys on erikoistunut myös ilmanvaihdon parantamiseen niin yksityishenkilöiden kuin teollisuuden kohteissa. Eskonin toimesta hormikartoitus ja -tutkimus toteutetaan kuulan, savun ja digitaalisen hormikameran avulla. Hormien kartoitus on tärkeä työvaihe, sillä kartoituksen kautta saadaan tietää hormien kunto ja voidaan valita kulloisenkiin kohteeseen sopiva korjausmenetelmä. Asiakas saa myös aina itselleen raportin hormien kunnosta. Kun kartoitus on tehty, Eskon valitsee kohteeseen parhaiten sopivan korjaustavan kolmesta käyttämästään menetelmästä.

artikkeli_pallot_eskon

Massaus

Mordax-massausmenetelmä soveltuu korjausmenetelmäksi, jos hormin läpimitan ei haluta pienenevän. Ohut laastikerros ei heikennä tulisijan vetoa. Päinvastoin; pinnoittamalla hormiin saadaan sileämpi sisäpinta, mikä parantaa hormin vetoa.
Massaus sopii hyvin puulämmitteiselle hormille tai silloin, kun savuhormi muutetaan iv-hormiksi.
750 IMG_7398web

Putkitus

Putkitusta käytetään useimmiten keskuslämmityskattilan palohormeissa ja joissakin uunin hormeissa. Putkitus kaventaa usein liian suuren hormin pinta-alaa ja savukaasujen nopeus kasvaa. Joustoteräs- tai jäykkä moduuliputki tiivistää hormin niin, etteivät savukaasut pääse muuta kuin putkea pitkin ulos. Samalla hormin sisälämpötila kasvaa vähentäen syöpymisen riskiä. Piipun yläpäähän laitetaan myös laippa, jotta sadevesi ei pääse putken ja hormin väliin.

Furanflex-sukitus

Furanflex on menetelmä, jota käytetään ilmanvaihtokanavien kunnostuksessa. Furanflex-menetelmää käytetään ilmanvaihtohormien kunnostuksessa. Furanflex on yhtenäinen sukka, mikä mukautuu iv-kanavan muotoon ja on asennettavissa ilman kanavan aukaisuja ja pituusrajoituksia. Näin vältytään liitoskohdilta ja saadaan sileä putken sisäpinta ja saumaton hormi.
Hormien kunnostus käy helposti Eskonilla käytössä olevan Furanflex-sukitusmenetelmän avulla.Hormien kunnostus käy helposti Eskonilla käytössä olevan Furanflex-sukitusmenetelmän avulla.

Jätä yhteydenottopyyntö!

Eskon Oy on Suomen vanhin horminkorjausyritys. Yritys on erikoistunut myös ilmanvaihdon parantamiseen niin yksityishenkilöiden kuin teollisuuden kohteissa. Kyseessä on innovatiivinen yritys, joka kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja palvelujaan.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tästä:


Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
19.11.2021