Sähköautojen latausmahdollisuus taloyhtiöön ajankohtaista

Sähköautojen latausmahdollisuus taloyhtiöön ajankohtaista

Sähköautojen latausmahdollisuus taloyhtiöön

Sähkö- ja hybridiautojen määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana hurjasti ja useimmille sähkö- ja hybridiautoilijoille mahdollisuus auton lataamiseen kotona on jopa välttämätöntä. Moni miettiikin, miten oman sähköauton lataus onnistuisi taloyhtiössä ja jos latausmahdollisuuden haluaa, miten asiassa tulisi edetä?

Jätä yhteydenottopyyntö>>

Sähköauton lataus nostaa sähkönkulutusta ja kustannukset saattavat olla kymmeniä euroja kuukaudessa.Sähköauton lataus nostaa sähkönkulutusta ja kustannukset saattavat olla kymmeniä euroja kuukaudessa.

Latausratkaisuja on jo olemassa erillisistä latauspisteistä älykkäisiin latausasemiin. Jos taloyhtiössä mietitään latauspisteiden hankintaa, niistä päätetään todennäköisimmin yhtiökokouksen tasolla. Jos haluat selvittää, olisiko omassa taloyhtiössäsi mahdollisuutta asentaa sähköautolle sopiva latausratkaisu, kannattaa ensimmäiseksi ottaa yhteyttä isännöitsijään tai hallitukseen. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti hallituksen tulee selvittää myös muiden osakkaiden tarve ja kiinnostus lataukseen. Tämän selvittämisen jälkeen tulee taloyhtiölle tehdä lataustapakartoitus, jossa selvitetään mahdolliset latausvaihtoehdot.

Haasteeksi saattaa muodostua sähköverkon kestävyys, kestääkö taloyhtiön olemassa oleva sähköjärjestelmä autojen latauksesta aiheutuvan kuormituksen. Mikäli sähköverkkoon tulee tehdä uudistuksia, taloyhtiön tulee tehdä investointeja, jotka hyväksytetään yhtiökokouksessa.

Tutkimuksen mukaan sähkö- tai hybridiautojen hankkiminen kiinnostaa suomalaisia

Realia Isännöinnin teettämän ja IROResearch Oy:n toteuttaman Tuhat suomalaista -tutkimuksen mukaan joka kolmas suomalainen on harkinnut hankkivansa sähkö- tai hybridiauton seuraavan viiden vuoden aikana. Sähkö- ja hybridiautojen hankinnassa monia mietitytti eniten auton hinta ja latauspisteiden saatavuus kodin ulkopuolella esimerkiksi pidemmillä ajomatkoilla. Pääkaupunkiseudulla asuvia mietitytti eniten miten auton voi ladata kotona.

Realia Isännöinnin liiketoimintajohtaja Veli Huotarin mukaan:
”Kiinnostus hybridi- ja sähköautoihin kasvaa ja tutkimuksen mukaan 70 % taloyhtiöissä asuvista suomalaisista on sitä mieltä, että taloyhtiöillä tulee tulevaisuudessa olla valmius asukkaiden sähköautojen lataamiseen. Latauksen järjestämiseen liittyvät asiat nostavat siis yhä enemmän päätään myös taloyhtiöissä, ja taloyhtiöiden hallitusten ja isännöitsijöiden tulee valmistautua käsittelemään asiaa".

Tutkimuksen mukaan vain 12 prosentissa taloyhtiöistä koko maassa on käyty keskustelua sähkö- ja hybridiautojen latauksen järjestämisestä. Pääkaupunkiseudulla keskustelua on käyty hiukan muuta maata enemmän (22 %). Yhtiökokoukseen asti aihe on koko maassa noussut 7 % taloyhtiöistä ja pääkaupunkiseudulla 13 % taloyhtiöistä.

Suomalaiset ovat kiinnostuneita sähköautojen latauspisteistä.Suomalaiset ovat kiinnostuneita sähköautojen latauspisteistä.

Sähköautojen latauspisteiden valinnanvaikeus

Minkälaisia ratkaisuja lataukseen löytyy?
Sähköautojen lataamiseen taloyhtiössä löytyy monenlaisia vaihtoehtoja. IROResearch Oy:n tutkimuksen mukaan peräti 34 % vastaajista asentaisi latauslaitteen asukkaan autopaikalle, jossa olisi käytössä varsinainen sähköautojen lataukseen tarkoitettu pistoke. Vastaajista 15 % oli sitä mieltä, että lataus voitaisiin järjestää lämmitystolpasta ja 13 %:ia vastaajista järjestäisi latauksen yhteiskäytössä olevasta taloyhtiön omistamasta latauslaitteesta.

Älykäs latausasema
Edistyksellisin vaihtoehto sähköautojen lataukseen on älykäs latausjärjestelmä, joka voidaan asentaa taloyhtiön parkkipaikalle kaikkien sähköautoilijoiden käytettäväksi. Latausaseman toiminta perustuu käyttäjän tunnistukseen, jolloin myös sähkönkulutuksesta aiheutuvat kustannukset menevät aina oikealle henkilölle. 

Erillinen latauspiste
Latauspiste on kiinteä sähköautoille tarkoitettu latauslaite, joka voidaan asentaa esimerkiksi lämmitystolpan tilalle, kiinteistön seinään tai mahdollisimman lähelle sähkökeskusta. Sähkön voi johtaa latauspisteelle kiinteistön sähköpääkeskuksesta, jolloin systeemi on paitsi turvallinen, se tarjoaa kotitalouspistoketta suuremman lataustehon.

Kotitalouspistoke
Yksinkertaisimmillaan sähköauton voi ladata pistokkeen kautta, joka löytyy useimpien taloyhtiöiden parkkipaikoille asennetuista paikkakohtaisista lämmitystolpista. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan ole kovin suositeltava. Kotitalouspistokkeen latausteho on varsin pieni. Kotitalouspistokkeita ei myöskään ole suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön, joten ne voivat aiheuttaa sähköturvallisuusriskin. 


Miten kustannukset voidaan jakaa?
Latauspisteen asentamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan jakaa osakkaiden tai vaihtoehtoisesti vain sähköautoilijoiden kesken. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää rahallista tukea latauspisteiden rakentamiseen taloyhtiöissä.

”Jos autopaikat ovat yhtiön hallinnassa, voidaan latausjärjestelmän kustannukset jakaa vastikeperusteella kaikkien osakkaiden kesken. Jos autopaikat taas ovat osakashallinnassa ja latauspiste asennetaan yhtiön luvalla osakkaan omana muutostyönä, vastaa hän lähtökohtaisesti itse aiheutuvista kustannuksista”, Huotari selventää.


On syytä muistaa, että sähköautojen lataus nostaa luonnollisesti sähkönkulutusta. Esimerkiksi täyssähköauton sähkökustannukset saattavat olla kuukaudessa 40–60 euroa. Kustannusten kohdistamisesta ja kulutuksen tarkkailusta tuleekin sopia tarkoin ja mielellään kirjallisesti. Kulutuksen seuranta voidaan hoitaa erillisillä mittareilla tai jos taloyhtiössä on vain muutamia osakaskohtaisia latauspaikkoja, voidaan määrätä erikseen latausvastike, joka kattaa kulut.

Jätä tarjouspyyntö isännöintipalveluista

Kattavien peruspalveluiden lisäksi Realia Isännöinti tarjoaa erilaisia hyödyllisiä lisäpalveluita, joista voidaan räätälöidä taloyhtiön tarpeiden mukainen palvelukokonaisuus. Realia Isännöinti on kilpailuttanut valmiiksi luotettavat ja kustannustehokkaat eri alojen palveluntuottajat, jotta taloyhtiöissä voidaan keskittyä päätöksentekoon palveluhankinnoista valmista tukimateriaalia apuna käyttäen. Realia Isännöinnillä on laaja ja laadukas kumppaniverkosto, jonka avulla luodaan kustannussäästöjä taloyhtiöille esimerkiksi erilaisissa korjaushankkeissa ja jätehuollossa.

Realia Isännöinnin kautta saa taloushallinnon palvelut kattavasti reskontrapalveluista tilinpäätöksiin ja johdon raportointiin. Sähköisen taloushallinnon ansiosta yhteydenpito asiakkaan ja kirjanpitäjän välillä tapahtuu isännöitsijän välityksellä sijainnista riippumatta.

Voit jättää tarjouspyynnön joko isännöinti- ja/tai talouspalveluista. Jos et ole vielä aivan varma taloyhtiösi tarpeista, voit myös kutsua Realia Isännöinnin kartoituskäynnille, jossa arvioidaan taloyhtiösi nykytilanne sekä tulevat tarpeet.

Jätä tarjouspyyntö tästä >>

Lue lisää isännöintipalveluista >>

Jätä yhteydenottopyyntö


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
11.3.2019