Remonttityömaalla onnettomuusriski?

Piileekö remonttityömaallasi onnettomuusriski?

Taloyhtiön eri remonteissa kannattaa taloudellisten kriteerien punnitsemisen ohella varmistaa remontin turvallisuus. Tuskin kukaan haluaa kotipihaansa pienintäkään onnettomuusriskiä, ei sen koommin asukkaille kuin työmiehillekään.

Taloyhtiössä vastuukysymykset ovat monisyinen paletti, johon vaikuttavat useat tekijät. Hallituksen jäsenillä on niin sanottu yleinen huolellisuusvelvollisuus, joten remonttifirmaa valittaessa kannattaa vaatia todennukset urakoitsijan valmiudesta hoitaa työturvallisuus asianmukaisella tavalla. 
 
Korjausrakentamisen turvallisuutta ohjaa Valtioneuvoston asetus. Se linjaa, että putoamissuojaukseen on ensisijaisesti käytettävä työtasoja tai henkilönostolaitteita tai muita rakenteisiin kiinnitettäviä putoamisen estäviä rakenteita. Vaikka työtasot eli telineet ovat siis lain mukaan ensisijainen ja turvallisin ratkaisu, on ajan myötä käytännöksi muodostunut valjassuojaus, koska telineet ovat kustannuksiltaan ja toteutukseltaan vaativin. Valjaisiin liittyy kuitenkin paljon riskitekijöitä, koska asianmukainen toteutus riippuu aina yksittäisten henkilöiden valinnoista. Työmailla saattaa esimerkiksi törmätä asentajiin, joilla valjaat kyllä ovat päällä, mutta turvaköysi on kiinnittämättä. 

Kuva: Telineet helpottavat varsinkin viimeistelytöitä. Esimerkiksi otsalautojen maalaaminen ja vesikourujen asennus voidaan tehdä oikealta korkeudelta ilman katolta kurottelua.Kuva: Telineet helpottavat varsinkin viimeistelytöitä. Esimerkiksi otsalautojen maalaaminen ja vesikourujen asennus voidaan tehdä oikealta korkeudelta ilman katolta kurottelua.

Vesivek maksimoi turvallisuuden ja tehokkuuden

Vesivek otti vuoden 2018 alussa käyttöön telineasennuksen. Telineissä on asentajien turvallisuuden maksimoimisen lisäksi muitakin etuja. Työergonomia paranee, kun työ suoritetaan oikealta korkeudelta, myös päätyjen asennus voidaan toteuttaa turvallisesti. Samalla työ nopeutuu ja tehostuu. Yhdistämällä koneellinen ja telineiltä tehtävä asennus saadaan rakennus säältä suojaan mahdollisimman nopeasti. 
 
Telineet tuovat turvaa myös taloyhtiön asukkaille. Ne toimivat suojana katolta mahdollisesti putoavalta materiaalilta ja turvaavat asukkaiden kulkuteitä. Telineet suojaavat samalla rakennuksen vierustan kalusteita ja istutuksia.
 
Vesivek käyttää osittain yhteistyökumppaneita telineasennukseen ja -purkuun.

Kuva: Työmaan aikainen suunnittelu, valvonta ja loppukatselmukset on helppo tehdä telineiltä käsin. Telineet kiertävät koko rakennuksen, joten aikaa ei kulu telineiden siirtelyyn.Kuva: Työmaan aikainen suunnittelu, valvonta ja loppukatselmukset on helppo tehdä telineiltä käsin. Telineet kiertävät koko rakennuksen, joten aikaa ei kulu telineiden siirtelyyn.

Aluehallintoviraston työturvallisuusvaatimukset kiristymässä

Korjaustyömaiden turvallisuutta valvoo yleisellä tasolla aluehallintovirasto. Valvontaa ollaan tehostettu saneerauskohteissa havaittujen puutteiden takia.  Kiireessä työturva jää jalkoihin, tai kilpailun kiristyessä säästetään kustannuksista väärissä paikoissa. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa Varsinais-Suomen AVI teki tarkastuksia 36 kohteeseen. Tarkastuksissa annettiin 57 kehotusta ja peräti 35 käyttökieltoa. 
 
Haitat voivat olla mittavat, jos remontti joudutaan keskeyttämään puutteellisesta turvallisuudesta johtuvan käyttökiellon takia. Mitä kauemmin kattorakenteet ovat auki, sitä suuremmaksi nousee kosteusvaurioiden riski.
 
Joten remontin tilaajana kannattaa varmistaa, että työolosuhteet ovat kunnossa, myös urakoitsijan työturvallisuusdokumenttien osalta. Kohteesta tulee laatia työmaa- ja turvallisuussuunnitelma sekä nosturia käytettäessä pystytystarkastuspöytäkirja.

”Asiakkaat ja työntekijät ansaitsevat remontin, jossa työturvallisuus on hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla.”

Vesivekillä kokemukset telineasennuksesta ovat olleet erittäin myönteisiä sekä asentajien että asiakkaiden taholta. Kuten eräs asentaja totesi: ”Nyt tuli huimasti lisää työvuosia”. Tavoitteena markkinajohtajana on nostaa alan työturvallisuutta lain edellyttämälle ja sille kuuluvalle tasolle laajemmaltikin. 
 
Tilaa ilmainen kuntoarvio

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
15.8.2018