Asiantuntija kattoremontin ydinhenkilö

Asiantuntija kattoremontin ydinhenkilö

Kun taloyhtiössä pohditaan kattoremonttia, jokaisella osakkaalla on oma mielipiteensä remontista ja sen tarpeellisuudesta. Kattoasioissa maallikon sanaan ei voi aina nojautua, joten kuinka tilanteessa edetään ?

Asiantuntija mukaan heti kattoremontin alkuvaiheessa

Taloyhtiön kattoremontissa kannattaa jo alkuvaiheissa ottaa mukaan osaava vesikattoremontteihin erikoistunut asiantuntija, joka hoitaa remontin suunnittelun ja juoksevat asiat. Asiantuntija suunnittelee, kilpailuttaa ja valvoo remontin etenemisen sekä hoitaa tarvittaessa sopimusasiat.

Jätä yhteydenottopyyntö bitumikatteesta

Suunnitelmat ja yhdenmukaisuus

Suunnitelmissa määritetään, kuinka remontti toteutetaan. Halutut rakenteet ja materiaalit on siis jo hyvä olla pääpiirteittäin selvillä tarjouspyyntö-vaiheessa. Näin vältetään tilanteet, missä urakoitsijoiden tarjoukset ovat kaikki erilaisia toteutustavan ja materiaalien osalta.

Tarjousten yhdenmukaisuus helpottaa tarjousten vertailua ja tuo säästöjä, kun kilpailutusta ei tarvitse pitkittää tarjousten yhdenmukaistamisella.

Rakennuttamisesta vastaava asiantuntija osaa myös valita kilpailutukseen pätevät yritykset.

Yhteneväinen tarjous

Kun tarjous saapuu tarkasteltavaksi, on tärkeintä asettaa tarjoukset vierekkäin ja verrata, mitä ne sisältävät. Ovatko tarjoukset yhteneväiset? Halvin tarjous yleensä houkuttaa. Hinnan tuijottamisen sijaan pitäisi keskittyä tarjouksen sisältöön ja ottaa selvää urakoitsijasta. Osassa tarjouksista saattaa puuttua esim. pellityksen uusiminen ja otsalaudoituksen korjaus. Kun näiden perään aletaan kysellä, kyseessä on lisätyö urakkaan sekä urakan laskuun. Urakoitsijan taustasta on hyvä selvittää esim. onko urakoitsija asennettavan katemateriaalitoimittajan suosittelema. Suositus yleensä takaa laadukkaan asennuksen ja muutenkin sujuvasti kulkevan remontin.

Urakkaneuvotteluvaiheeseen päästäessä on aiheellista ottaa esille kustannusvaikutukset tarjouksien erojen välillä ja keskustella, miksi tarjouksessa on vaikkapa töitä, joita tarjouspyyntöön ei ole sisältynyt sekä töiden vaikutukset urakan hintaan.

Urakoitsija todennäköisesti löytää ristiriitoja tarjouspyynnössä olevan työtapaselosteen sekä toteutuskelpoisen työtavan välillä. Tämä johtaa lisätyötarjouksiin, jotka työn suorittamisen kannalta ovat olennaisia.
Edullisimman tarjouksen antaja on todennäköisesti törmännyt näihin samoihin ristiriitoihin, mutta tuo ristiriidat esiin vasta urakointivaiheessa lisätöinä. Lisätyöstä koituva hinta voi olla aivan muuta kuin jos työ olisi jo urakkaneuvotteluvaiheessa sisällytetty urakan kokonaishintaan.

Asiantuntijan neuvot ovat tässä vaiheessa kultaakin kalliimpia.

Suunnittelupalvelusta apua

Katepalin suunnittelijapalveluista löytyy apu remontin suunnitteluun. Katepal palvelee suunnittelijoita ja taloyhtiön päättäjiä remontin vaiheiden kanssa. Materiaalien valinnassa, työtavoissa ja detalji-tason ongelmissa kannattaa lähestyä suoraan Katepalin ammattilaisia. Osa vastauksista löytyy myös suoraan Suunnitteluohjeista.

Taloyhtiön tarpeissa teitä palvelevat:
Lasse Rajala, Tuotepäällikkö
Rami Mustonen, Tuoteinsinööri

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö Katepal-bitumikatteesta

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
11.6.2018