Isodrän on salaojittava lämmöneriste

Isodrän on salaojittava lämmöneriste

Nykypäivän rakentamisessa ei enää suunnitella vain materiaalikustannuksiltaan edullisia tai totuttuja ratkaisuja, vaan panostetaan laatuun ja pitkäikäisyyteen. Kokonaiskustannukset ja lopputulos ratkaisevat. Rakentaminen ilman reklamaatioita on kaikkien kannalta järkevämpää.

Isodrän-levy on markkinoiden edistyksellisin kosteuden estämiseen ja siirtämiseen sekä lämmöneristämiseen tehty tuote. Monikäyttöisyytensä ja ominaisuuksiensa ansiosta Isodrän on eri sarjassa kuin perinteiset eristelevyt.

Koska kosteussuojaus, salaojitus, kapillaarikatkaisu sekä lämmöneristys täytyy kuitenkin tehdä, niin miksi niitä ei tehtäisi yhdellä tuotteella. Sitä varten Isodrän on olemassa. Se on varmatoiminen kokonaisratkaisu

Kellarin ulkoseinän lämpimänä ja kuivana pysymisen edellytyksenä on täydellinen kosteussuoja, joka koostuu salaojituksesta, kapillaarisuuden katkaisusta ja lämmöneristyksestä.Kellarin ulkoseinän lämpimänä ja kuivana pysymisen edellytyksenä on täydellinen kosteussuoja, joka koostuu salaojituksesta, kapillaarisuuden katkaisusta ja lämmöneristyksestä.

Kellarillisten rakennusten täydellinen kosteussuoja niin uudis- kuin saneerauskohteisiin

Kellarin ulkoseinän lämpimänä ja kuivana pysymisen edellytyksenä on täydellinen kosteussuoja, joka koostuu salaojituksesta, kapillaarisuuden katkaisusta ja lämmöneristyksestä. Salaojarakennetta tarvitaan johtamaan ylimääräiset vedet maasta salaojajärjestelmään. Kapillaarisuuden katkaisu on välttämätön, jotta maassa kellarin ulkopuolella olevan kosteuden siirtyminen perusmuuriin voidaan estää. Kellarin seinän ulkopuolinen lämmöneristys on lämpimän kellariseinän ehdoton edellytys. Kun seinä on saatu kuivaksi, saadaan samalla aikaiseksi mahdollisen kosteusvaurion aiheuttaman kosteuden kuivuminen ja luodaan edellytykset seinän jatkuvalle kuivana pysymiselle. Lämpimän ja kuivan seinän myötä saadaan aikaan myös kuivempi sisäilma, tasaisempi lämpötila ja säästetään lämmityskustannuksissa.

Täydellisen kosteussuojan lisäksi ISODRÄN®-rakenteella on edellä mainitut kolme ominaisuutta, jotka puolestaan takaavat yksinkertaisen asennustavan ja alhaiset kokonaiskustannukset.

Levy on kuitenkin aina suojattava suodatinkankaalla, joka estää levyn huokostilan tukkeutumisen. Tämä turvaa myös hyvän salaojitustehon. Kun ISODRÄN®-levyrakenne suojataan suodatinkankaalla, voidaan kaivanto täyttää kaivumassoilla. Kivien, louheiden ja jäätyneiden maakimpaleiden aiheuttamaa pistekuormaa suodatinkangasta vasten tulee ehdottomasti välttää.

Kellariseinien kuivumisen edistämiseksi on kaikenlaisten tiiviiden kerrosten asentamista seinien ulkopinnoille vältettävä, koska ne estävät kuivumisen tai viivästyttävät sitä. ISODRÄN®-levyn huokoisen rakenteen ansiosta päästään maksimaaliseen kuivumistulokseen.

Ryömintätilat

Useimmat ryömintätilat ovat painovoimaisesti tuuletettuja ja altistuvat näin kosteusongelmille johtuen talvenaikaisesta ryömintätilan jäähtymisestä. Tämä johtaa usein erittäin korkeisiin kosteuspitoisuuksiin ryömintätilassa kesällä ja näin rakenteet altistuvat kosteus- ja homevaurioille.

Yksinkertainen ratkaisu saada aikaan kuiva ryömintätila, on pitää ryömintätilan lämpötila niin korkeana, että suhteellinen kosteus ei nouse yli 70%.


Ryömintätilan rakentaminen lämpimäksi mahdollistaa samalla ryömintätilan kuivumisen. Ryömintätilan perusmuurit ja maaperä lämpöeristetään, jolloin vesihöyryn kondensoituminen ehkäistään ja lämpöhäviöt minimoidaan. Lämpötilaa nostetaan, jolloin alapohjan eristystä voidaan keventää.

Ryömintätilassa ISODRÄN®-rakenne toimii samoin kuin maanvaraisen laatan alla. Erityisiä salaojittavia sora- tai sepelikerroksia ei tasauskerroksen lisäksi levyrakenteen alla tarvita.

Ryömintätilan lämmin ilma yhdessä ISODRÄN®-rakenteen kanssa takaavat ilman suhteellisen kosteuden pysymisen riittävän alhaisena, jolloin rakenteet välttyvät kosteusvaurioilta.

Ainutlaatuinen rakenne ja valmistustekniikka

Isodrän-levy koostuu bitumilateksiemulsiolla pinnoitetuista ja yhteen liimatuista, pyöreistä 5-10 mm EPS-solumuovipalloista, joilla on kokonsa ja tasalaatuisuutensa vuoksi hyvä lämmöneristyskyky. Erikoisliima suojaa palloja vettymiseltä. Isodrän-levyt valmistetaan painemuottitekniikalla.

Tasaisesta rakenteesta ja suuresta huokostilavuudesta johtuen levy päästää kosteuden ja vesihöyryn lävitseen ja varmistaa rakenteiden nopean kuivumisen. Liimakäsitellyn rakenteensa ansiosta levy puolestaan takaa tehokkaan kapillaarikatkaisun. Yhdessä nämä kaikki ominaisuudet antavat levylle tehokkaan pysty- ja vaakasuoran salaojitusominaisuuden.

Kun rakennuksen perusmuuri ja laatta vuorataan ulkopuolelta Isodrän-levyillä, saadaan varmatoiminen ”kaikki yhdessä” -kokonaisratkaisu. Oleskelu- ja asumisviihtyvyys paranevat. Samalla säästyy lämmitysenergiaa ja -kustannuksia.

Kysy lisää tai pyydä tarjous


Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
14.6.2019