Miten seinän rappaaminen voi olla energiatehokasta

Miten seinien rappaaminen voi olla energiatehokasta?

Ilmastonmuutos ja sen tuomat vaikutukset tulevat olemaan suuri haaste tulevien vuosien aikana. Ilmaston lämpötilan nousun rajoittaminen +2°C:een vuoteen 2025 mennessä edellyttää IPCC:n (hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli) mukaan hiilidioksidipäästöjen pienentämistä 90 %:iin nykytasosta. EU on sitoutunut vähentämään päästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. EU on myös esittänyt tavoitteekseen vuodelle 2050 60-80 %:n vähennyksen vuoden 1990 tasosta. Energiatehokkuus kokonaisuutena on tärkein keino vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja tämä on huomioitava rakentamisessa.

E-luku laskettava

Uusissa 1.7.2012 voimaan astuneissa kansallisissa energiamääräyksissä siirryttiin ostoenergian kokonaistarkasteluun. Rakennuksen ostetun kokonaisenergian kulutus (E-luku) on laskettava. Kulutuksen on alitettava kunkin rakennetyypin edellyttämät vaatimukset. E-luku on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vuotuinen ostoenergian kulutus rakennustyypin standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden.

Energialukujen kertoimet ovat seuraavat:
 • sähkö 1,7
 • kaukolämpö 0,7
 • kaukojäähdytys 0,4
 • fossiiliset polttoaineet 1,0
 • rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,5
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valittu lämmitysmuoto vaikuttaa oleellisesti rakenteiden suunnitteluun. Lämmönläpäisykertoimina (U) käytetään vertailuarvoja laskettaessa rakennuksen vaipan lämpöhäviön vertailuarvoa, joka esimerkiksi ulkoseinärakenteille on 0,17W/(m²K).


Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä astui voimaan 1.9.2013. Asetus määrittää rakennustyypittäin tehtävät energiatehostamiset korjauksien yhteydessä.

Eristerappauksen eristeet

Eristerappauksissa yleisimmin käytettävät eristeet voidaan jakaa kahteen ryhmään: mineraalivilloihin ja tiiviisiin eristeisiin (EPS, PUR, PIR). Mineraalivilloja löytyy kahta tyyppiä, kivi- ja lasivillaa, joista molemmista on kehitetty rappauksien alustaksi soveltuvia villalaatuja. Eristerappauksissa käytettävän EPS:n on oltava itsestään sammuvaa sekä kutistumatonta. Alla olevassa taulukossa on esitetty muutaman eristerappauksissa käytettävän eristeen lambda-arvot sekä käytettävä paksuus (mm), 0,17 ja 0,14 U-arvon täyttämiseksi.

Vas. Eristeiden muut tekniset ominaisuudet, kuten esim. kiinnikkeet ja kosteustekninen toimivuus, on myös otettava huomioon tapauskohteisesti. Oik. Monoroc EE Energiatehokas eristerappausVas. Eristeiden muut tekniset ominaisuudet, kuten esim. kiinnikkeet ja kosteustekninen toimivuus, on myös otettava huomioon tapauskohteisesti. 
Oik. Monoroc EE Energiatehokas eristerappaus

Korjausrakentamisessa eristerappausratkaisu on oiva tapa parantaa lämmöneristystä. Siinä lämmöneristeen tehtävänä on vanhan rakenteen lisälämmöneristys sekä toimiminen laakerointikerroksena vanhan julkisivun ja uuden eristerappauksen välissä. Korjauksessa käytettävät eristeet ovat yleensä 50-150 mm.

Esimerkki korjauskohteen energiansäästöstä

Julkisivuyhdistys ry:n teettämässä tutkimuksessa vuodelta 2010 tutkittiin lisälämmöneristyksen merkitystä rakennuksen energiankulutukseen. Tutkimuksessa vertailtiin rakennusten lämmitysenergian kulutusta kolme vuotta ennen ja kolme vuotta jälkeen julkisivukorjauksen. Keskimääräinen lämmitysenergian säästö tutkimuksen mukaan oli 50 mm:n lisäeristystä käytettäessä n. 10 %. Vastaavasti 70 mm:n lisäeristyksellä saavutettiin parhaimmillaan jopa n. 15 %:n säästö lämmitysenergian kulutuksesta. Suurin hyöty lisälämmöneristyksestä saavutetaan, kun samanaaikaisesti uusitaan myös ikkunat paremmin lämpöä eristäviin ja säädetään rakennuksen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät uutta tilannetta vastaaviksi.

Tiesitkö, että...

 • Rappauksen täytyy aina sallia alustan kuivuminen -> rappausrakenteen kaikkien materiaalien tulee olla hyvin vesihöyryä läpäiseviä.
 • Suomen ilmastossa käytetään vain pakkasenkestäviä ja testattuja tuotteita.
 • webervetonit 414 Unirender soveltuu hyvin paksuihin täyttöihin esim. ikkunanpielissä.
 • Verkon käyttö heikoilla alustoilla (esim. vanhat kalkkirappaukset) on suositeltavaa.
 • webervetonit 410 Ohutrappauslaastilla saa erinomaisen tartunnan jopa tiiviisiin betonipintoihin - sisätiloissa myös suoraan maalipinnoille.
 • Kuidut tuotteissa tai verkon käyttö vähentävät halkeilua.
 • Kunnon räystäs on julkisivun paras kaveri.
 • webervetonit Silcomaalin ja Silcopinnoite+ hyvä vesihöyrynläpäisy mahdollistaa alustan kuivumisen. Tuotteiden vedenhylkivyys varmistaa, että pinnat pysyvät puhtaina ja kirkkaina ja rakenne kuivana.
 • webervetonit 430 Hiertopinnoitteella voi tehdä sisäpuolisia rappauksia antamaan pinnoille elävyyttä.
 • pientalojen rappaukseen on kehitetty oma rappausjärjestelmä, weber VarmaRappaus.

Täydellinen kokonaisjärjestelmä yhdeltä toimijalta

Weberin levyrappausten toimivuudesta Suomen olosuhteissa on erinomaiset kokemukset jo yli 20 vuoden ajalta. SerpoVent on pisimpään markkinoilla ollut tuulettuva levyrappausjärjestelmä. Weber on tarjonnut asiakkailleen pitkään laadukkaita ja kestäviä rappausratkaisuja. Nyt Weber on lanseerannut ensimmäisenä täydellisen tuulettuvien julkisivujen kokonaisjärjestelmän, weber SerpoVent Julkisivujärjestelmän. Se mahdollistaa levyrappauksen lisäksi myös muiden julkisivumateriaalien tehokkaan käytön ja ajattoman lopputuloksen.

SerpoVent Julkisivujärjestelmä sisältää kaiken tarvittavan aina rakennusrungosta valmiiseen julkisivupintaan saakka. Se on asiakkaan kannalta hyvin helppo ja yksinkertainen ratkaisu, sillä kyseessä on valmis kokonaisuus. Kaikkien järjestelmän osien yhteensopivuus ja toimivuus Suomen vaativassa ilmastossa on varmistettu - sekä käytännön kohteissa että kattavin testein ja laskelmin. Lisäksi järjestelmän kaikki tuotteet ovat CE-merkittyjä. Saat kaiken turvallisesti ja luotettavasti yhdeltä toimittajalta.

SerpoVent Julkisivujärjestelmän etuja

 • Kotimainen Suomessa kehitetty järjestelmä
 • Järjestelmän kosteustekninen toimivuus o varmistettu
 • Yhteensopivat CE-merkityt tuotteet
 • Ei sähköisen korroosion riskiä
 • Jopa 100 vuoden käyttöikä
 • Ylivertainen kestävyys: 300 sulatus-jäädytyssykliä
 • Standardin mukainen mitoitus
 • Ääneneristävyyden arvot ilmoitettu
 • Pinnoitteiden valonheijastusarvoille ei ole rajoitusta
 • Mitoituksen vaivattomuus
 • Uuden ohjeistuksen (BY64) mukainen tuuletus
 • Arkkkitehdin vapaus muotojen, värien ja pintamateriaalien suhteen
 • Huoltovapaus
 • Luotettavuus
 • Markkinoiden kattavimmat detaljit
 • valinnanvapaus julkisivumateriaalin suhteen
 • Kokonaisjärjestelmä yhdeltä toimijalta
 • RYHT 2000:n mukainen järjestelmätakuu 10 v.
 • Weber takaa onnistuneen lopputuloksen

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö energiatehokkaasta julkisivurappauksesta

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
11.5.2020