Laske lämmityskuluja lämpöpumpputeknologian avulla

Modernia invertteriteknologiaa hyödyntävissä NIBEn maalämpöpumpuissa on markkinoiden paras hyötysuhde. Modulaarisen järjestelmän ansiosta pumppuja voidaan asentaa jopa yhdeksän rinnakkain. Poistoilman talteenottojärjestelmät tulevat avuksi pienillä tonteilla, jonne mahtuu rajattu määrä energiakaivoja.
Ilma/vesilämpöpumput ovat ratkaisu kohteisiin, joissa esimerkiksi kaavoitus estää maahan poraamisen.

Maalämpö soveltuu lähes kaikkiin vesikiertojärjestelmillä varustettuihin taloihin ja kiinteistöihin. Järjestelmä kytketään olemassa olevaan lämmönjakoverkkoon. Vanha lämmönlähde korvataan uudella järjestelmällä
tai sitä hyödynnetään maalämmön rinnalla.

Tilaa kiinteistömaalämpöpumppuesite veloituksetta
 

750

Miksi maalämpö?

  • Sähkökulut kolmannekseen: maalämpötekniikan avulla säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Saavutettavia säästöjä on helppo arvioida, kun jakaa nykyisen lämmityskulun kolmella. Samoin sähkön hinnan noustessa vain kolmannes hinnan noususta kohdistuu vastikkeeseen. Lisäsäästöjä syntyy myös laitteiden tuottaessa lämpimän käyttöveden kiinteistön käyttöön.
  • Maalämpö korvaa kaukolämpöä: yhä useampi siirtyy maalämpöön siksi, että kaukolämpöverkon kasvu on tullut tiensä päähän ja sen hinta nousee. Kehityksen myötä monet kaukolämpöyhtiöt ja kaupungit ovat alkaneet toimittaa lämpöpumppuratkaisuja taloyhtiöille.
  • Itsensä maksava investointi: maalämpöpumppu säästää itsensä takaisin nopeasti madaltuneina lämmityskuluina. Suurin investointi ovat lämpökaivot, jotka oikein mitoitettuna palvelevat koko kiinteistön linkaaren ajan. Maalämpö nostaa myös kiinteistön arvoa.
  • Merkittävä ympäristöteko: uusiutuvaa energiaa hyödyntävät lämpöpumput ovat tulevaisuuden ratkaisu vähentäessään sähkön kulutuksesta syntyviä hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä.

Suunnitelmista toteutukseen

Taloyhtiön tai kiinteistön hallituksen jäsenet voivat käynnistää maalämpöselvityksen helposti. Tietoa järjestelmistä on saatavissa helposti useista eri lähteistä. Taloyhtiön isännöitsijä pystyy tukemaan hallitusta hankkimalla avuksi asiaa tuntevia suunnittelijoita, joiden kanssa hankkeen järkevyyttä voidaan tarkastella. Kattavaa ja puolueetonta tietoa maalämpöön siirtymisestä tarjoaa myös Motivan taloyhtiöille ja kunnille suunnattu lämpöpumppujen hankintaopas, jonka löydät muun muassa Motivan www-sivuilta.

Hankkeen valmistelut käynnistyvät asiantuntijan tekemästä alustavasta järkevyystarkastelusta ja etenevät hankesuunnitteluun. Näin taloyhtiön hallitus voi koko ajan seurata hankkeen mielekkyyttä ja kustannusvaikutuksia. Urakoitsijan valinta tehdään useimmiten hankesuunnitteluaineiston pohjalta. Urakoitsijaa valittaessa kannattaa kysyä myös aiemmin tehdyistä vastaavista projekteista, jolloin hallitus saa riittävän käsityksen toteutuksen laadusta.
 

Asunto Oy Koulukato 12 vaihtoi 2016 maalämpöön. Vuonna 2012 lämmityskulut olivat 19 347 €, vuonna 2017 maalämpöön siirtymisen jälkeen 9 264 €.Asunto Oy Koulukato 12 vaihtoi 2016 maalämpöön. Vuonna 2012 lämmityskulut olivat 19 347 €, vuonna 2017 maalämpöön siirtymisen jälkeen 9 264 €.

Huomioi nämä!

Hankesuunnittelijan valinta on projektin tärkeimpiä vaiheita. Kokenut suunnittelija helpottaa hallituksen päätöksentekoa ja pystyy varmistamaan hankkeen laatua.

• Ajoissa on selvitettävä kunnan rakennusvalvonnalta, onko energiakaivojen poraamiselle rajoituksia.
• Mikäli kaukolämpö jää toiseksi lämmitysjärjestelmäksi, kannattaa olla yhteydessä energiayhtiöön ajoissa.
• Tehdään kilpailutus oikein: kaikille toimittajille annetaan samat kattavat lähtötiedot, otetaan tarjous kokonaisuuksista ja pyydetään tarjouksen liitteeksi mitoitus- ja säästölaskelmat. Pyritään saamaan kokonaisurakka, johon kuuluvat käyttöönotto, koulutus ja jälkiseuranta takuuaikana.
• Urakoitsija valitaan huolellisesti – halvin ei aina ole kokkonaistaloudellisin tai helpoin yhteistyökumppani.

NIBE-lämpöpumppuratkaisut kiinteistöille

NIBE-maalämpöpumput F1355 ja F1345 ovat ensiluokkaisia ratkaisuja suurten kiinteistöjen, kuten kerrostalojen ja teollisuuskiinteistöjen, lämmitykseen. Laitteiden kaksoiskompressoriteknologia lisää järjestelmän joustavuutta ja toimintavarmuutta, pidentää käyttövälejä, vähentää kulumista sekä mahdollistaa lämmitysveden ja käyttöveden samanaikaisen tuotannon.
NIBE-maalämpöpumppujen lämmönlähteenä voidaan käyttää muun muassa kalliota tai vesistöä. Monissa kohteissa maalämpöpumppua käytetään hukkalämmön keräämiseen. Hyvänä esimerkkinä tästä on asuinkerrostalojen poistoilman lämmön talteenotto.
Lämpöpumput voidaan liittää kaikkiin vesikiertoisiin lämmönjakojärjestelmiin kuten lämpöpatteri-, lattialämmitys-, konvektori- tai ilmalämmitysjärjestelmään.

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö NIBE-maalämpöpumpusta

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
17.9.2018