Sisäilmakorjausratkaisut tiivistämällä

Sisäilmakorjausratkaisut tiivistämällä

Onnistunut sisäilmakorjaus vaatii aina kohdekohtaisen suunnittelun sekä ammattitaitoisen asennustyön. Asentajan on tunnettava käytettävät tuotteet, työmenetelmät sekä kohteen suunnitelmat. Rakennuttajan on järjestettävä kohteeseen toimiva valvonta. Ammattitaitoisen suunnittelijan on aina kohdekohtaisesti arvioitava niiden soveltuvuus. Weberin sisäilmakorjausratkaisut tarjoavat kattavan valikoiman toimivia korjausmenetelmiä eri syistä johtuviin sisäilmaongelmiin. Weberin tekninen tuki taas auttaa tarvittaessa oikean korjausratkaisun löytämisessä.

Tiiveyskorjaukset ongelmakohteissa

Kosteuden vaurioittamia lämmöneristeitä ja muita sisärakenteiden ulkopuolella olevia materiaaleja tai rakennusosia pidetään työsuojelulain tarkoittamana terveyshaittaa aiheuttavana seikkana silloin, kun ulkovaippa päästää huoneisiin vuotoilmaa. Niin kauan kuin home tai epäpuhtaudet eivät kulkeudu rakennuksen sisälle ja sitä kautta hengitysilmaamme, ne eivät aiheuta ongelmia rakennuksen käyttäjille.

Kuinka korjata?

Rakenteiden purkaminen ja muuttaminen toimiviksi on paras tapa korjata toimimatonta rakennetta. Sisäilmaongelmaisissa kohteissa saatetaan kuitenkin joutua tilanteeseen, joissa vaurioiden korjaaminen ei ole taloudellisesti mahdollista. Tällaisissa tapauksissa voidaan tilannetta sisäilman osalta oleellisesti parantaa tiivistämällä rakenteet sekä kunnostamalla ja säätämällä rakennuksen ilmanvaihto.

Tiivistysratkaisun soveltuvuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tiivistyskorjauksilla ei poisteta varsinaista ongelman aiheuttajaa, mutta oikein valittu ja toteutettu tiivistyskorjaus sulkee ilmavuotoreitit tehokkaasti, jolloin sisäilma pysyy puhtaana. Huolellinen ja yksityskohtainen suunnittelu on erittäin tärkeää, sillä tiiveyden on toimittava kokonaisuutena: vain joidenkin kohtien tiivistäminen tehostaa jäljelle jääneiden vuotoreittien toimintaa, jolloin sisäilmaan saattaa kulkeutua epäpuhtauksia jopa lähtötilannetta enemmän.

Suunnittelija on ensiarvoisen tärkeä

Rakennesuunnittelija määrittelee korjauksen laajuuden ja yksityiskohdat sekä varmistaa, ettei korjauksella aiheuteta uutta riskiä rakennukselle esim. haitallisten aineiden kulkeutumista muualle tai kosteuden nousua rakenteissa.

Korjauksen yhteydessä on tarkastettava myös rakennuksen ilmanvaihto ja painesuhteet, sillä tiivistyskorjauksen vaikutus tulo- ja poistosuhteisiin on merkittävä.

Tiivistysmittaus

Mikäli haitta-aineet kulkeutuvat sisäilmaan vuotoilman mukana, aloitetaan tiivistyskorjauksen toteutus tekemällä tiiveysmittaus. Tiiveysmittauksen avulla selvitetään vuotoilmareitit esim. lämpökuvauksella. Korjauksen valmistuttua tiiveyskorjauksen toimivuus varmistetaan tiiveysmittauksin tai merkkiainekokein.

Ratkaisut

Weber tarjoaa ratkaisuja esim. alapohjan tiivistyskorjauksiin sekä kosteudesta tai haitta-aineiden kulkeutumisesta aiheutuvien sisäilmaongelmien korjaamiseen. Näitä täydennynetään Isoverin rakennuksen alapohjan ja vaipan tiivistykseen tarkoitetuilla ratkaisuilla. Korjaustyö toteutetaan siten, että valittavat tuotteet ovat yhteensopivia tiivistettävän alustan ja toistensa kanssa.

Sisäilmakorjausratkaisut
Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
1.10.2018