Energiatehokkuutta Kooltherm-julkisivueristeellä

Energiatehokkuutta Kooltherm-julkisivueristeellä

Kingspanin Kooltherm lämmöneristeillä vanhankin asuintalon energiatehokkuutta voidaan parantaa matalaenergia- tai jopa passiivitasolle asti. Tehokkaalla lämmöneristyksellä rakennuksen lämmityskustannukset pysyvät maltillisina.
 

Energiatehokas

Kooltherm Julkisivueristeiden avulla julkisivusaneerattavan rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa selvästi alkuperäisestä. Tehokkaan eristyksen myötä rakennusosan lämpövuodot pienenevät ja energiatehokkuus kasvaa, jolloin myös lämmityskustannukset pysyvät maltillisina. Kooltherm eristeet ovat jopa perinteistä polyuretaania paremmin lämpöä eristäviä, lämmönjohtavuuden ollessa λd= 0,020 W/mK.

Rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavat myös monet muut rakennusosat sekä talotekniikka.

Kosteustekninen toimivuus

Tiivis rakenne estää ilmavuodot, jotka saattavat vaurioittaa rakenteita. Ilmatiiveydellä voidaan vaikuttaa mm. rakennuksen energiankulutukseen, kosteustekniseen toimivuuteen, sisäilman laatuun sekä asumisviihtyvyyteen. Kooltherm julkisivueristeet tekevät eristyskerroksesta ilmatiiviin.

Kooltherm lämmöneristeet ovat kosteusturvallisia, sillä ne ovat rakenteeltaan ns. diffuusioavoimia. Tällöin mahdollinen rakenteeseen päässyt kosteus pääsee kulkemaan ajan myötä ulospäin. Umpisoluisen rakenteen vuoksi levyt eivät ole yhtä herkkiä mahdolliselle rakennustyönaikaiselle kosteudelle kuin huokoisemmat eristeet. Jos rakenne kostuu, eriste siirtää kosteutta pikku hiljaa ulospäin ja rakenne voi kuivua.
 

Ei rakennepaksuuden kasvattamista

Vanhojen lämmöneristemateriaalien korvaaminen hyvin eristävällä Koolthermillä ei välttämättä kasvata seinärakenteen paksuutta alkuperäisestä. Ulkoseinärakenteen pysyessä ohuena säästetään rakennuskustannuksissa kun esimerkiksi sokkeleita ja räystäitä ei tarvitse leventää. Tällöin vältytään mm. perustusmuurin leventämiseltä, julkisivupinnan ja sokkelin etäisyyden kasvattamiselta sekä kalliilta muutoksilta ikkuna- ja kattorakenteisiin.
 

Mahdollistaa eri julkisivumateriaalien käytön

Kooltherm eristys voidaan tehdä kerrostaloon sen julkisivumateriaalista riippumatta. Julkisivuksi voidaan valita vaikkapa paikallamuurattu tiilijulkisivu, puuverhous tai tuulettuva levyjärjestelmä, jossa pinta voi olla esim. rapattu tai tiililaattapintainen. Mahdollisuuksia on monia ja Kingspanilla on ratkaisut eri julkisivurakenteiden toteuttamiseen.

 

As Oy Yliopistonkatu 6


Turussa As Oy Yliopistonkatu 6:ssa julkisivun lämmöneristeet uusittiin kokonaan ja vanha eriste korvattiin Kooltherm K15 Julkisivueristeellä (levypaksuus 120 mm). Sisäkuorielementin epätasaisen ulkopinnan ja kovan eristeen väliin asennettiin tasausvillakerros (20-30 mm). Julkisivu toteutettiin Kooltherm eristeratkaisuun hyvin soveltuvalla, tuulettuvalla Stofix-tiililaattaverhouksella vanhaa julkisivupintaa jäljitellen.

Julkisivuremontti suunniteilla?

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijalle lisäeristyksestä

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
9.9.2019