Luotettava asiantuntija kattoremontin tueksi

Luotettava asiantuntija kattoremontin tueksi


Taloyhtiön kattoremonttia aloiteltaessa vesikattoihin erikoistunut ammattilainen käy tutkimassa ensin katteen kunnon - onko katto uusittava kokonaan vai riittävätkö pienemmät korjaukset. Asiantuntijan voi kutsua vaikkapa Katepalilta paikan päälle.

Kun katon kunto on todettu, vesikattoihin erikoistunut hankkeen valvoja hoitaa remontin suunnittelun ja juoksevat asiat. Asiantuntija suunnittelee, kilpailuttaa ja valvoo remontin etenemisen sekä hoitaa tarvittaessa sopimusasiat.

Jätä yhteydenottopyyntö bitumikatteesta

Suunnitelmat ja yhdenmukaisuus

Suunnitelmissa määritetään, kuinka remontti toteutetaan. Halutut rakenteet ja materiaalit on kuitenkin jo hyvät olla pääpiirteittäin selvillä tarjouspyyntö-vaiheessa. Näin vältetään tilanteet, missä urakoitsijoiden tarjoukset ovat kaikki erilaisia toteutustavan ja materiaalien osalta.

Tarjousten yhdenmukaisuus helpottaa tarjousten vertailua ja tuo säästöjä, kun kilpailutusta ei tarvitse pitkittää tarjousten yhdenmukaistamisella.

Rakennuttamisesta vastaava asiantuntija osaa myös valita kilpailutukseen pätevät yritykset.

Yhteneväinen tarjous

Kun tarjous saapuu tarkasteltavaksi, on tärkeintä asettaa tarjoukset vierekkäin ja verrata, mitä ne sisältävät. Ovatko tarjoukset yhteneväiset? Halvin tarjous yleensä houkuttaa. Hinnan tuijottamisen sijaan pitäisi keskittyä tarjouksen sisältöön ja ottaa selvää urakoitsijasta. Osassa tarjouksista saattaa puuttua esim. pellityksen uusiminen ja otsalaudoituksen korjaus. Kun näiden perään aletaan kysellä, kyseessä on lisätyö urakkaan sekä urakan laskuun. Urakoitsijan taustasta on hyvä selvittää esim. onko urakoitsija asennettavan katemateriaalitoimittajan suosittelema. Suositus yleensä takaa laadukkaan asennuksen ja muutenkin sujuvasti kulkevan remontin.

Urakkaneuvotteluvaiheeseen päästäessä on aiheellista ottaa esille kustannusvaikutukset tarjouksien erojen välillä ja keskustella, miksi tarjouksessa on vaikkapa töitä, joita tarjouspyyntöön ei ole sisältynyt sekä töiden vaikutukset urakan hintaan.

Urakoitsija todennäköisesti löytää ristiriitoja tarjouspyynnössä olevan työtapaselosteen sekä toteutuskelpoisen työtavan välillä. Tämä johtaa lisätyötarjouksiin, jotka työn suorittamisen kannalta ovat olennaisia.
Edullisimman tarjouksen antaja on todennäköisesti törmännyt näihin samoihin ristiriitoihin, mutta tuo ristiriidat esiin vasta urakointivaiheessa lisätöinä. Lisätyöstä koituva hinta voi olla aivan muuta kuin jos työ olisi jo urakkaneuvotteluvaiheessa sisällytetty urakan kokonaishintaan.

Asiantuntijan neuvot ovat tässä vaiheessa kultaakin kalliimpia.

Kotimainen bitumikate taloyhtiön katolle

Lempäälässä valmistettavat Katepal-katteet ovat kotimaiseen säähän tehtyjä. Ne kestävät tuulet ja tuiskut, helteet ja pakkaset. Jatkuva tuotekehittely takaa tuotteiden sopivuuden kotimaan ilmastoon jatkossakin. Samalla on kiinnitetty huomiota bitumikatteen ulkonäköön. Bitumikatteen ei tarvitse enää olla mustaa tai punaista. Uudet ja ilmeikkäät tuotteet elävöittävät myös julkisivua. Bitumikatteessa turvallisuusnäkökohdatkin ovat kohdallaan: karhea pinta estää lumen putoamisen ohikulkijan niskaan turvaten sään leudotessa lumen sulamisen sulamisvetenä alas katolta. Hiljainen ja helppohoitoinen huopakate ikääntyy kauniisti ruostumatta tai kupruilematta. Kotimaisen katteen hankkiminen tietenkin myös edesauttaa oman maan työllisyyttä.

Katteen pinnalla on merkitystä.Katteen pinnalla on merkitystä.

Suunnittelupalvelusta apua

Katepalin suunnittelijapalveluista löytyy apu remontin suunnitteluun. Katepal palvelee suunnittelijoita ja taloyhtiön päättäjiä remontin vaiheiden kanssa. Materiaalien valinnassa, työtavoissa ja detalji-tason ongelmissa kannattaa lähestyä suoraan Katepalin ammattilaisia. Osa vastauksista löytyy myös suoraan Suunnitteluohjeista.

Taloyhtiön tarpeissa teitä palvelevat:
Lasse Rajala, Tuotepäällikkö
Rami Mustonen, Tuoteinsinööri

Katto vaatii huoltoa

Jokainen katto vaatii huoltoa. Valitettavan usein uuden katon omistajat tuudittautuvat siihen uskoon, että juuri remontoitu tai vasta rakennettu katto ei vaadi huolenpitoa. Katto tulisi kuitenkin pitää puhtaana ja käydä tarkistamassa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kattoliiton sivuilla sanotaan: ”Oikeat kattoratkaisut ja ammattitaitoinen toteutus ovat vesikaton onnistumisen kannalta ensisijaiset tekijät. Ne eivät kuitenkaan yksin riitä takaamaan vesikaton toimivuutta. Täyttääkseen tehtävänsä odotetulla tavalla koko suunnitellun käyttöikänsä ajan katto kuten kaikki tekniset rakenteet vaatii huoltoa."

 

Katon huolto Kattoliiton sivuilla Kermikaton huoltokirja

 

Katon tarkastuskäynnillä on kiinnitettävä huomio näihin seikkoihin:

  • Katon yleiskunto

  • Läpiviennit

  • Vedenpoisto

  • Pellitykset

  • Kattoturvatuotteet

  • Muut havainnot puutteista

Taloyhtiön katto on myös sinun kattosi

Taloyhtiön kattoa ei useinkaan pidetä omakohtaisena riskinä omaisuuden kannalta. Luultavasti harva asukas osaa nimetä taloyhtiön vesikaton materiaalin. Yhteisen katon huolto ei ole ensimmäisenä mielessä yksittäisen asukkaan kohdalla pimenevässä syysillassa pitkän työpäivän jälkeen. Katon kunnon seuranta ja huolto lisäävät katon ikää. Siksi olisikin suotavaa, että yhteisestä omaisuudesta pitää huolta kattoalan ammattilainen. Kun katon kuntoa seuraa ammattilainen, ei yksittäisten asukkaiden tarvitse olla huolissaan katon kunnosta. Tämä takaa vaadittavat oikea-aikaiset korjaukset. Huollon pöytäkirjat ja huomiot katon kunnosta antavat luotettavan kuvan taloyhtiön hallinnasta. Hyvin huollettu katto lisää myös taloyhtiön osakkeiden arvoa. Kysy paikkakuntasi urakoitsijalta katon huollosta.

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö Katepal-bitumikatteesta

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
11.6.2018