Muista rakennustelineet

Hoida remontit turvallisesti rakennustelineitä käyttäen

Taloyhtiön remontissa vastuukysymykset ovat hallituksen, isännöitsijän ja urakoitsijan välinen monisyinen paletti, johon vaikuttavat useat tekijät. Turvallisin tapa hoitaa katolla tehtävät remontit on käyttää rakennustelineitä putoamissuojauksena.

Rakennustelineiltä tehtävän asennuksen edut:

  1. Lainsäädännöllisesti ensisijainen ja turvallisin ratkaisu asentajille
  2. Työergonomia paranee
  3. Työn laatu paranee, varsinkin viimeistelytöiden osalta
  4. Työ tehostuu ja nopeutuu
  5. Telineet suojaavat kulkuteitä tuoden turvaa asukkaille
  6. Telineet suojaavat seinustan viereisiä pihan istutuksia sekä kalusteita

Telineet kiertävät koko rakennuksen, joten aikaa ei kulu telineiden siirtelyyn. Työmaan aikainen suunnittelu, valvonta ja loppukatselmukset on helppo tehdä telineiltä käsin.Telineet kiertävät koko rakennuksen, joten aikaa ei kulu telineiden siirtelyyn. Työmaan aikainen suunnittelu, valvonta ja loppukatselmukset on helppo tehdä telineiltä käsin.

Työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu rakennuttajalle

Vastuu työmaan turvallisuudesta on remontin tilaajalla. Hallituksen jäsenillä on niin sanottu yleinen huolellisuusvelvollisuus; tämä tarkoittaa, että valvontavelvollisuuden laiminlyöntikin voi jo aiheuttaa vastuun vahingosta. Vallitseva toimintatapa on käytännössä, että vastuu siirretään sopimuksella urakoitsijalle. Valitsemalla vastuullisen ja luotettavan kumppanin varmistat, että työturvallisuus on hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla.

Korjausrakentamisen turvallisuutta ohjataan lainsäädännössä seuraavasti:
- Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009)
- Työturvallisuuslaki (738/2002)
- Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)
- Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä (1407/1993)

Näissä määritellään mm., että työmaan koko keston ajaksi tulee nimetä työturvallisuudesta vastaava henkilö, jonka vastuualueeseen kuuluu moninaisia tehtäviä viikottaisista kunnossapitotarkastuksista työntekijöiden yleisen työturvallisuuden valvontaan. Turvallisuudesta huolehtiminen tulee todentaa kirjallisesti, kohteesta tulee mm. laatia työmaa- ja turvallisuussuunnitelma sekä nosturia käytettäessä pystytystarkastuspöytäkirja.

Rakennustelineet ensisijainen ratkaisu

Lainsäädäntö linjaa, että putoamissuojaukseen on ensisijaisesti käytettävä työtasoja tai henkilönostolaitteita tai muita rakenteisiin kiinnitettäviä putoamisen estäviä rakenteita. Työtasot eli rakennustelineet ovat siis ensisijainen ja turvallisin ratkaisu. Telineet saa pystyttää vain koulutuksen saanut henkilö, ja niille saa nousta vasta käyttöönottotarkastuksen jälkeen. Suoritetut tarkastukset käyvät ilmi telinekortista.

Telineasennus on toteutukseltaan vaativin, joten ajan myötä käytännöksi on muodostunut valjas- tai kaidesuojaus. Valjaat kuitenkin hankaloittavat katolla liikkumista, minkä takia niiden käyttöä usein laiminlyödään. Kaiteet taas edellyttävät huolellista ja tasalaatuista pystytystä toimiakseen luotettavana putoamissuojana, lisäksi niiden asentaminen päätyihin on haasteellista. Kaiteet eivät myöskään anna suojaa esimerkiksi katolta putoavilta työkaluilta ja materiaalilta.

Telineet parantavat myös asennustyön laatua, varsinkin viimeistelytöiden osalta. Esimerkiksi rännien asennusta ja päätylaudoituksen maalaamista ei tarvitse tehdä katolta kurkottamalla.Telineet parantavat myös asennustyön laatua, varsinkin viimeistelytöiden osalta. Esimerkiksi rännien asennusta ja päätylaudoituksen maalaamista ei tarvitse tehdä katolta kurkottamalla.

Aluehallintoviraston työturvallisuusvalvonta kiristymässä

Korjaustyömaiden turvallisuutta valvoo yleisellä tasolla aluehallintovirasto. Valvontaa on tehostettu saneerauskohteissa havaittujen puutteiden takia. Kiireessä työturva jää jalkoihin, tai kilpailun kiristyessä säästetään kustannuksista väärissä paikoissa. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa Varsinais-Suomen AVI teki tarkastuksia 36 kohteeseen. Tarkastuksissa annettiin 57 kehotusta ja peräti 35 käyttökieltoa.

Jokainen ymmärtää, että haitat voivat olla mittavat, jos remontti joudutaan keskeyttämään puutteellisesta turvallisuudesta johtuvan käyttökiellon takia. Mitä kauemmin kattorakenteet ovat auki, sitä suuremmaksi nousee kosteusvaurioiden riski. Lisäksi pitkittyvät urakat yleensä tarkoittavat nousevia kustannuksia.

Vesivek työturvallisuuden tiennäyttäjänä

Vesivekin tavoitteena markkinajohtajana on nostaa alan työturvallisuutta lain edellyttämälle ja sille kuuluvalle tasolle laajemmaltikin.Vesivekin tavoitteena markkinajohtajana on nostaa alan työturvallisuutta lain edellyttämälle ja sille kuuluvalle tasolle laajemmaltikin.

Vesivek otti käyttöön 2018 alussa telineasennuksen ensimmäisenä toimijana alalla. Yrityksessä on johdonmukaisesti tehty kehitystyötä turvallisuuden maksimoimiseksi; ensimmäinen suuri askel oli aikanaan nosturiavusteisen asennuksen käyttöönotto. Vesivekin periaatteena on, että asiakkaat ja työntekijät ansaitsevat remontin, jossa työturvallisuus on hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla.

Asiakkaat ja työntekijät ansaitsevat remontin, jossa työturvallisuus on hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla.

Jätä yhteydenottopyyntö!


Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
2.11.2018