Vihertävät hulevesiratkaisut ja uniikit tuotteet erikoiskohteisiin

Vihertävät hulevesiratkaisut ja uniikit tuotteet erikoiskohteisiin

Hulevedet ja niiden hallinta ovat jo jonkin aikaa olleet tärkeä osa kaupunkisuunnittelua. Rakennetuilla alueilla suositaan nykyään läpäiseviä pintoja ja hulevesien hallintaan kuuluu sadeveden pidättäminen heti tontilla, siellä missä se syntyy. Hulevesien pidättämistä voidaan tehdä mm. oikeanlaisten päällysteiden sekä viherkattojen avulla.

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on Hollolan tehtaallaan kehittänyt betonituotteita hulevesien hallintaan. Hulekivi100 -betonikivessä on optimoitu veden imeytys päällysteen läpi, minkä ansiosta tuote soveltuu erinomaisesti mm. parkkipaikoille. Tutkimus- ja kehitystyön tuloksena on syntynyt myös hiukan erilainen betonituote: kierrätysmateriaaleihin perustuva ja toiminnallisesti tutkittu AKO Garden -kasvualusta viherkatoille.

Kaunista, läpäisevää pintaa - Hulekivi 100Kaunista, läpäisevää pintaa - Hulekivi 100

Yrityksen omilla teollisuuslaitoksen katoilla sijaitsevat koeviherkatot ovat osa Helsingin Yliopiston Viides ulottuvuus viherkatot osaksi kaupunkia-tutkimusryhmän tutkimusta. Ensimmäisen vaiheen tutkimuksessa tutkitaan rakenteiden toimivuutta, vesitaloutta, veden laatua ja määrää, kasviston viihtymistä ja kehittymistä. Jatkotutkimuksessa tutkitaan myös biohiilen vaikutusta ja maaperäeliöstön kehittymistä.

Rakennusbetoni tuotteistaa parhaillaan yrityksille ja kuluttajille soveltuvaa viherkattoratkaisua, jossa keskeistä on kotimaisuus, ekologisuus ja kierrätysajattelu. Kompostimultaan ja tuotannon sivuvirroista syntyvään kasvualustaan, kierrätyskuidusta valmistettuun huopaan ja kierrätysruokoon nojaava viherkattoratkaisu on paikallinen, uniikki ja erityisesti niitty- ja ketokasvillisuudelle optimoitu kasvuympäristö.

Viherkatot ovat meille monella tapaa hyödyksi. Vesistöjen kuormituksen pienenemisen lisäksi viherkatot on todettu paitsi miellyttäviksi esteettisesti myös hyvin äänisaastetta absorboivaksi pinnaksi. Koettu melusaaste siis vähenee viherkattoja sisältävissä kortteleissa.

Oikein toteutettu viherkattorakenne lisää varsinaisen vesikattorakenteen elinikää suojaamalla kattoa säteilyltä ja tasaamalla lämpötiloja. Lisäksi viherkattojen avulla on mahdollista luoda uusia ekologisia lokeroita harvinaistuville kasveille ja eliöstölle ja edistää näin luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Parhaimmillaan viherkatot muodostuvat kukkiviksi keitaiksi, joissa viihdytään ja jopa tuotetaan jokapäiväistä ruokaamme.

Urban villa VantaaUrban villa Vantaa

Maisemabetoniosaamista Lasipalatsin aukion kummuille

Hulevesi- ja viherkattotuotteiden lisäksi Rakennusbetoni- ja Elementti Oy valmistaa pihakiviä ja erikoistuotteita betonista tuotemerkillä AKO Garden. Tuore näyte yrityksen erikoistuoteosaamisesta on Helsingin Amos Rex -taidemuseohanke ja Lasipalatsin aukion ainutlaatuiset betonikiveykset.

Rakennusbetoni valmisti upeat apilakivet, jotka kumpuilevat nyt Lasipalatsin aukiolla. Suunnittelu- ja valmistusprosessi toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kohteen arkkitehdin Asmo Jaaksin kanssa. Noin vuoden suunnitteluvaiheen aikana haettiin betonikivien muotoja, teknisiä ominaisuuksia sekä punnittiin kivien värivaihtoehtoja erivärisiä kiviaineksia ja rautaoksidivärejä yhdistelemällä. Betonikivien vaaleisiin, osin keltaisiin väreihin päädyttiin lukuisien valmistettujen mallilaattojen ja kokeilujen kautta.

Apilakivet Lasipalatsin aukiolla.Apilakivet Lasipalatsin aukiolla.
Amos Rexissä näet Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n valmistamia, upeita erikoistuotteita!Amos Rexissä näet Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n valmistamia, upeita erikoistuotteita!

Erikoistuotteita betonista – värillä terästettynä

Lasipalatsin aukiolle valmistetut Amos Rex -apilakivet ovat yksi esimerkki Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n erityisosaamisesta. Yritys valmistaa myös valettavia betonisia pihatuotteita vaativiin kohteisiin. Esimerkkejä toteutuksista ovat ”Esteetön Suomi 2017” -kunniamaininnan saaneet Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Ruskis-koulun piha-alueen betonikalusteet graafisine betoneineen sekä Espoon Tapiolan kaupunkikeskuksen kävelykeskustan jalankulku- ja pyöräilyalueiden terästetyt ja myös graafista pintaa sisältävät laatoitukset.
 

Valterin Ruskis -koulun ulkoilupihan esteettömät viljelypöydätValterin Ruskis -koulun ulkoilupihan esteettömät viljelypöydät

Rakennusbetonin tehtaalla Hollolassa on mahdollisuus valmistaa betonisia tuotteita lähes millä tahansa värillä ja muodolla. Miten olisi keltainen, vihreä tai sininen jopa hohtava betoni?

Ota yhteys Rakennusbetonin myyntiin ja pyydä tarjous! Autamme löytämään suunnittelukohteeseesi soveltuvan viherkatto- ja hulevesiratkaisun ja muut betoniset erikoistuotteet.

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
26.11.2018