Käyttövesiputkisto pysyy hyvässä kunnossa pidempään Bauer-vedenkäsittelylaitteen ansiosta.

Terve putkisto – Parempi juomavesi

Harva tulee ajatelleeksi miten paljon käyttövesiputkistossa kiertävä vesi sisältää mineraaleja. Putken sisäpintaan tarttuneet kalkki- sekä ruostekertymät muodostavat ajan saatossa paksun kerroksen, josta osa hallitsemattomasti irrotessaan päätyy asukkaan vesilasiin. Kertymillä on myös haitallinen vaikutus putkiston vedenpaineeseen, virtaukseen ja käyttöikään. Ongelmaan löytyy helppo ratkaisu innovatiivisesta Bauer-vedenkäsittelylaitteesta.
 

Pitää vesiputkiston puhtaana

Bauer Watertechnologyn kehittämä täysin kemikaaliton tekniikka soveltuu kaikentyyppisiin asuinkiinteistöihin aina omakotitaloista kerrostaloihin. Bauer-vedenkäsittelytekniikka minimoi kalkki- ja ruostekerrostumien muodostumisen, poistaa vanhat kerrostumat, parantaa kupari- ja sinkittyjen teräsputkistojen korroosionkestävyyttä sekä ehkäisee veden ruosteiseksi värjäytymistä. Bauer-vedenkäsittelylaitteisto pitää puhtaana myös muoviputkistot.

Bauer-vedenkäsittelyratkaisu lisää käyttövesi-, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien käyttöikää ja tarjoaa merkittäviä säästöjä korjaus- ja huoltokustannuksissa. Myös energian käyttö vähenee, kun kaikki järjestelmien osa-alueet lämmönsiirtimestä putkistoon ja lämpöpattereihin asti toimivat tehokkaammin.
 

Perustuu fysikaaliseen menetelmään

Bauer-vedenkäsittelylaitteen toiminta perustuu sähkömagneettiseen virtaavan veden käsittelyyn. Vaihtuvataajuuksinen magneettikenttä muuttaa ionit ja mineraalihiukkaset kiteiksi, jotka eivät tartu putkistojen seinämiin. Käsitelty vesi puhdistaa putkistoa irrottamalla jo olemassa olevia saostumia ja kerrostumia.
Bauerin innovatiivinen ratkaisu perustuu tieteellisesti todistettuihin veden fysikaalisiin ominaisuuksiin. Lue lisää tutkimuksista.

Bauer-vedenkäsittelylaitteen edut:

  • Bauer-vedenkäsittelylaite lisää käyttövesi- ja lämmitysputkistojen käyttöikää merkittävästi. Lukuisissa suomalaisissa kiinteistöissä on saavutettu huomattava määrä lisävuosia vanhoillekin putkistoille asentamalla verkostoon kemikaaliton Bauer-vedenkäsittelylaite.
  • Bauer-vedenkäsittelyn vaikutuksesta vesi poistaa jo syntyneitä kerrostumia, estää uusien kerrostumien muodostumisen ja suojaa siten koko käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmää sisäpuolisilta toimintahäiriöiltä. Puhtaana pysyessään järjestelmät toimivat kuten suunniteltu, häiriöittä ja taloudellisesti, säästäen merkittävästi kiinteistöjen ylläpito- ja huoltokuluja.
  • Bauer-vedenkäsittely mahdollistaa merkittävän energiansäästön pitämällä lämmönsiirtojärjestelmät ja -verkostot puhtaina. Epätasaista lämmönjakautumista aiheuttavat tukokset esimerkiksi vesikiertoisten lämmityspattereiden joustavissa äänenvaimenninliittimissä tai termostaateissa poistuvat. Vanhat verkostot puhdistuvat ja uudet pysyvät jo alun alkaenkin puhtaina.
  • Veden maku ja tuoksu säilyvät erinomaisina, kun putkistot ja vesikalusteet pysyvät kerrostumista vapaina. Putkiston sisäpuolisten kerrostumien aiheuttamat lämpötilavaihtelut poistuvat ja esimerkiksi suihkussa käyminen on miellyttävämpää. Bauer toimii täysin ilman kemikaaleja tai verkostoon liukenevia lisäaineita.
  • Bauerin hankinnan myötä putkistojen käyttöiän piteneminen, huolto- ja korjauskustannusten pieneneminen ja vuotovahinkojen sekä siivous- ja puhtaanapitokustannusten vähentyminen on tuottanut merkittävää hyötyä kiinteistön- ja osakkeenomistajille.

Tutustu referenssikohteisiin

Näin Bauer-vedenkäsittelylaite asennetaan käyttövesijärjestelmään

Jätä yhteydenottopyyntö

Asiantuntija auttaa kohteeseesi sopivan vedenkäsittelyratkaisun toteuttamisessa.

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
24.6.2019