Vaativimpiin julkisivuolosuhteisiin vain parhaita ratkaisuja

Vaativimpiin olosuhteisiin vain parhaita ratkaisuja
MonoRoc ja Kahi Facade kestävään rakentamiseen

Helsingin kaupungin rantarakentamisen ohjeistossa on hyödyllistä tietoa rakentamiseen niin meren kuin suurten sisämaajärvien läheisyyteen, joissa olosuhteet ovat erityisen vaativat. Weberin ratkaisuista esimerkiksi MonoRoc eristerappaus- ja Kahi Facade –julkisivujärjestelmät sopivat erityisen hyvin rantarakentamisen sisämaata huomattavasti ankarammin julkisivurakenteita rasittaviin sääoloihin.

Rantarakentaminen yleistyy. Helsingissä satamatoimintojen siirtyminen Vuosaareen on vapauttanut meren rannalla useita alueita asunto- ja toimistorakentamiseen ja muuhun käyttöön. Muissakin rannikkokaupungeissa suuntauksena on parhailla ranta-alueilla keskustan läheisyydessä sijaitsevien satamatoimintojen ja teollisuuden siirtäminen kauemmas ja asuntojen rakentaminen tilalle.

Rakennusten ympäristöolosuhteet ovat rantarakentamisessa usein huomattavasti vaativammat kuin sisämaahan rakennettaessa. Suunnittelussa ja rakentamisessa on huolellisesti otettava huomioon nämä alueelliset erityispiirteet. Ohjeita kannattaa hyödyntää aivan meren tai suuren järven rannalla sijaitsevien alueiden lisäksi ainakin parin kilometrin etäisyyteen rannasta ulottuvalla vyöhykkeellä.

Tärkeimmät muista alueista poikkeavat tekijät ovat yleensä kosteusolosuhteet, kovemmat tuulikuormat, vedestä ja jäästä aiheutuvat kuormitukset ja rasitukset, suuremmat viistosademäärät ja usein vaikeat perustamisolosuhteet.

Rakenteiden käyttöikämitoitukselle olosuhteet asettavat erityisiä haasteita. Varsinkin julkisivujen suunnittelu on haastavaa. Kova tuuli yhdistettynä kosteusrasitukseen vaatii erilaisten julkisivudetaljien tavanomaista huolellisempaa suunnittelua ja rakentamista, jotta saavutetaan riittävä käyttöikä, eivätkä rakenteet turmellu ennenaikaisesti.

Monoroc-eristerappausratkaisuun liittyvät tuotteet: 1. Isover FS5+ 2. weber EE Kiinnikepaketti 3. weber Teräsverkko 4. webervetonit 414 5. weber Silcomaali+ 6. weber Silcopinnoite+Monoroc-eristerappausratkaisuun liittyvät tuotteet: 1. Isover FS5+ 2. weber EE Kiinnikepaketti 3. weber Teräsverkko 4. webervetonit 414 5. weber Silcomaali+ 6. weber Silcopinnoite+

Vettä ja tuulta pitävä, mutta hengittävä

Helsingin rantarakentamisen ohjeiston mukaan tuulisille ranta-alueille rakennettaessa tulee erityisesti tuulisimmille ilmansuunnille alttiit julkisivut rakentaa materiaaleista, jotka ovat riittävän vedenpitäviä, eivätkä ole alttiita homeen muodostumiselle. Sateen ja voimakkaan tuulen yhteisvaikutuksesta julkisivupintaan muodostuu paineellista vettä. Vesi virtaa mahdollisista julkisivun raoista sisään ja nousee julkisivun pintaa pitkin ylöspäin. Siksi monimutkaisia ja paljon saumoja ja vaikeita rakenteellisia detaljeja sisältäviä julkisivuratkaisuja tulee rantarakentamisessa välttää.

Lämmöneristeen päälle tehtävä paksurappaus todetaan ohjeessa kestäväksi samoin kuin kovalle pohjallekin tehty rappaus.

Weberin MonoRoc on paksurappaus-eristejärjestelmä, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota rappauksen suojaavaan vaikutukseen. Rappaus muodostaa julkisivuun yhtenäisen ja lujan, kestävän pinnan, joka suojaa rakennusta tuulen ja veden pääsyltä rakenteisiin. Samalla se kuitenkin hengittää päästäen mahdollisen kosteuden ulos rakenteista.

Lämmöneristeen päälle tehtäviä ohutrappauksia sen sijaan ei rantarakentamisen ohjeen mukaan tulisi niiden huonon mekaanisen kestävyyden takia käyttää ainakaan niin alhaalla, että seinää yltää vaurioittamaan iskuilla. Ohutrappausten pitkäaikaiskestävyydestä Suomen oloissa ei ole myöskään kattavaa tietoa.

Tiiliseinä kestää hyvin säärasituksia, mutta läpäisee vettä. Tiilirakenteen tulee ohjeen mukaan olla rantarakentamisessa tuulisilla alueilla riittävän paksu, ettei julkisivumuurauksen läpäisemä vesimäärä muodostu liian suureksi. Näin ollen alle 130 mm:n paksuisia kuorimuureja ei tulisi käyttää rantarakentamisessa. Moduulitiilimuurausta ei voi ohjeen mukaan suositella rantaolosuhteisiin, koska tuuli painaa veden muurauksen saumoista läpi.

Monorocissa on kiinnitetty erityistä huomiota rappauksen suojaavaan vaikutukseen, jonka ansiosta se soveltuu hyvin käytettäväksi esim. vesistöjen ranta-alueilla.Monorocissa on kiinnitetty erityistä huomiota rappauksen suojaavaan vaikutukseen, jonka ansiosta se soveltuu hyvin käytettäväksi esim. vesistöjen ranta-alueilla.

Kestävä ja taloudellinen tuulettuva julkisivu

Weberin Kahi Facade –julkisivujärjestelmä on todettu sekä Weberin omissa viranomaisten vaatimuksia moninkertaisesti ankarammissa säärasitustesteissä että käytännön kohteissa erittäin hyvin rantarakentamisen vaativia olosuhteita kestäväksi. Kun taloon halutaan rapattu julkisivu ja tuulettuva seinärakenne, taloudellisin ja kestävin ratkaisu on nykyaikainen ohutsaumamuurattavista harkoista nopeasti rakennettava Kahi Facade –julkisivu, joka rapataan säärasitusta kestävällä Weber kaksikerrosrappauksella, jonka pinnoitteina käytetään Silco-tuotteita.

Kalkkihiekkamuurauskappaleet imevät paljon muita julkisivuissa käytettäviä muurauskappaleita vähemmän vettä, jolloin pakkasrapautumisen riskit pienenevät huomattavasti.

Esimerkiksi YIT valitsi 130 mm:n paksuisista Kahi Facade –harkoista muuratun julkisivun Merenkulkijanrantaan Helsingin Lauttasaareen jopa osittain meren päälle pilarien varaan rakennettuun asuntokohteeseen. Kohteen vastaava mestari Mika Kosonen YIT Rakennus Oy:stä pitää sekä asukkaiden että urakoitsijan kannalta merkittävänä etuna sitä, että Kahi Facade –julkisivujärjestelmässä yhdistyvät nopeus, taloudellisuus ja erinomainen säänkestävyys.

”Meren rannalla on tärkeää, että Kahi Facade –järjestelmään sisältyvän Weber kaksikerrosrappauksen ja vettä hylkivällä weber Silcomaalilla ja Silcopinnoite+ toteutetun pinnoituksen jälkeen seinä kestää erittäin hyvin ankaraa kosteusrasitusta”, Mika Kosonen totesi hankkeen ollessa loppusuoralla.

Ilmastonmuutos lisää säärasitusta koko maassa

Rantarakentamisen kanssa samaan aikaan Suomessa yleistyy korkea rakentaminen. Korkeissa rakennuksissa tuulen paine ja viistosade rasittavat julkisivuja huomattavasti tavanomaista rakentamista ankarammin myös muualle kuin ranta-alueille rakennettaessa, ja tämä tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja julkisivumateriaalien valinnassa.

Ilmastonmuutoksen myötä julkisivuja kaikkein ankarimmin rasittavat sään ääri-ilmiöt, kuten voimakkaat sateet ja tuulet sekä lämpötilan vaihtelut talvella nollan asteen molemmin puolin yleistyvät koko maassa. Siksi rantarakentamisen ohjeita kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan kaikessa rakentamisessa, kun halutaan varmistaa julkisivujen hyvä kestävyys ja kiinteistöjen pitkä elinkaari pohjoisessa ilmastossamme.

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö julkisivurappauksesta

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
8.7.2019