Haitta-aineiden kapselointi ja tiivistys

Haitta-aineiden kapselointi ja tiivistys

Kapseloinnin tarkoitus on estää tehokkaasti haitta-aineiden kuten radonin, kosteuden, erinäisten mikrobiperäisten sekä PAH- tai VOC-yhdisteiden pääsy sisäilmaan. Ilmavuodot tiivistetään siten, että kosteusvaurioituneiden materiaalien aiheuttamien epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan estyy rajallisilla alueilla.

Miten kapselointi hoidetaan lattiassa?

Alustan vaatimukset
Vanhat pintamateriaalit poistetaan puhtaaseen ja lujaan pintaan asti. Alustan (vetolujuus väh. 1,0 MPa) on oltava luja, kiinteä, kantava ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista. Jos on tarvetta, alusta oikaistaan Weberin kuituvahvistetuilla lattiatasoitteilla esim. weber. vetonit 5400 Lämpölattiamassa. Pohjan ollessa liikkuva tai epätasainen, suositellaan verkon käyttöä lattiatasoitteen keskellä. Rakenteen hiushalkeamat injektoidaan tarvittaessa webertec injektointiepoksilla ko. työohjeen mukaisesti ennen ylitasoittamista. Paras lopputulos saavutetaan alustan halkeamien injektoinnilla ja ylitasoituksella verkotettuna ennen lattian kapselointia tiivistysepoksilla.

Miten työ suoritetaan?

Lattian kapselointitiivistys
Ennen lattian ja seinän rajakohdan tiivistystä käsitellään lattia kauttaaltaan weber.floor 4712 Tiivistysepoksilla. Kun kyseessä on haitta-ainekapselointi, käsittely tehdään kahteen kertaan kokonaismenekin ollessa vähintään 0,6 kg/m². Työmaalla on valvottava ainemenekkejä ja katsottava, että epoksikerros ulottuu tasaisesti joka paikkaan.
Jottei epoksikerros pääse vaurioitumaan, pinta käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista epoksin kuivuttua. Jos kerrosten levittämisen yhteydessä ohjeelliset odotusajat (48 h) ylittyvät, kerrosten välissä voidaan käyttää hiekkaa parantamaan seuraavan kerroksen tartuntaa. Ennen seuraavaa työvaihetta epoksin kuivumisen jälkeen ylimääräinen hiekka puhdistetaan huolellisesti harjaamalla ja imuroimalla.

Rajakohtien ja läpivientien tiivistys
Nurkkiin, pieliin ja muihin hankalasti tiivistettäviin kohtiin käytetään weber.tc Superflex D2 Eristyslaastia ja weber.tec ST 120 -vahvistusnauhaa. Kulmiin laitetaan weber.tec OC – ja IC-kulmapaloja.
Vahvistusnauhan ja kulmapalojen alueelle alustaan tehdään dispersiokäsittely (1:3), jonka jälkeen levitetään runsaasti weber.tec Superflex D2 Eristyslaastia.
Vahvistusnauha painetaan tuoreeseen D2 Eristyslaastiin lastalla painaen, niin ettei nauhan ja alustan väliin jää ilmataskuja. Kun nauha on kuivunut paikalleen, levitetään D2 Eristyslaasti nauhan yli kauttaaltaan ja n. 3 cm nauhan ulkopuolelle.

Tiivistetyn lattian pinnoitus
Epoksitiivistetty lattia voidaan pinnoittaa sisäkäyttöön tarkoitetuilla epoksimaaleilla, laatoittaa tai käyttää parkettia. Jos epoksikäsitelty pinta tasoitetaan kuituvahvistetuilla weber.vetonit 3300 Oikaisutasoitteella, voidaan pintamateriaali valita vapaasti.

Huom! Kapseloitua rakennetta ei saa rikkoa pinnoitustyön yhteydessä tai läpivientejä tehtäessä. Sisäpuolisen tiivistyksen vaikutus rakenteen kosteuskäyttäytymiseen on huomioitava suunnittelussa.

Lattian haitta-aineiden kapselointiin liittyvät ratkaisut: 1. weber MD 16, 2. webervetonit 5400, 3. weberfloor 4712, webervetonit IC, 5. webervetonit ST 120 mm, 6. webervetonit OC, 7. webertec Superflex D2, 8. webervetonit 3300Lattian haitta-aineiden kapselointiin liittyvät ratkaisut: 1. weber MD 16, 2. webervetonit 5400, 3. weberfloor 4712, webervetonit IC, 5. webervetonit ST 120 mm, 6. webervetonit OC, 7. webertec Superflex D2, 8. webervetonit 3300

Haitta-aineiden kapselointi ja tiivistysratkaisu seinässä ja katossa

Vanhat maalit ja tasoitteet poistetaan puhtaaseen ja lujaan pintaan asti. Hiontapöly puhdistetaan huolellisesti imuroinnilla. Tasoituksen oikaisutarpeen ollessa 0-10 mm (tehdään tarvittaessa verkotettuna Weber Lasikuituverkolla) tarvittavat oikaisut ja tasoitukset tehdään MT Märkätilatasoitteella. Suuremmissa kerrosvahvuuksissa käytetään MTL Märkätilalaastia, kerrosvahvuus 10-40 mm (tarvittaessa verkotettuna Weber Teräsverkolla).
Rakenteen halkeamat injektoidaan weber.tec -injektointiepoksilla ennen tasoitteen levittämistä. Alustan vetolujuusvaatimus 4712 Tiivistysepoksille on 1,0 MPa.
Levyseiniä ei ole suositeltua kapseloida. Jos rakenteessa esiintyy liikkeitä, on tasoituksen yhteydessä käytettävä verkotusta. Rakenteellisten halkeamien kohdalle tehdään liikuntasaumat.

Seinän ja katon kapselointitiivistys
Seinälle tehdään kauttaaltaan käsittely weber.floor 4712 Tiivistysepoksilla ennen lattian ja seinän rajakohdan tiivistystä. Haitta-ainekapseloinnissa epoksikäsittely tehdään aina kahteen kertaan siten, että kokonaismenekki on vähintään 0,6 kg/m². Epätasaiset alustat ylitasoitetaan ennen epoksointia. Työmaalla on valvottava ainemenekkejä ja katsottava, että epoksikerros ulottuu tasaisesti joka paikkaan.
Tuotteen levitys tapahtuu helpoiten esim. mohairtelalla. Levittämisen helpottamiseksi on suositeltua paksuntaa 4712 Tiivistysepoksia käyttämällä weber.tec PU-Paksunninta. Toinen kerros levitetään ensimmäisen kerroksen ollessa vielä tahmea.
Jälkimmäiseen tuoreeseen epoksipintaan voidaan kauttaaltaan sirotella weber.tec Kvartsihiekkaa (raekoko 0,1–0,6 mm) seuraavien kerrosten tartunnan varmistamiseksi. Kerrosten välissä voidaan käyttää myös hiekkaa, mikäli ohjeelliset odotusajat ylittyvät kapselointityötä suoritettaessa.

Rajakohtien ja läpivientien tiivistys
Nurkat, pielet ja muut hankalasti tiivistettävät kohdat tiivistetään weber.tec Superflex D2 Eristyslaastilla ja weber.tec ST 120-vahvistusnauhalla. Kulmissa käytetään weber.tec OC - ja IC -kulmapaloja. Alustaan vahvistusnauhan ja kulmapalojen alueelle tehdään ensin dispersiokäsittely (1:3) ja sen jälkeen levitetään runsaasti weber.tec Superflex D2 Eristyslaastia. Vahvistusnauha painetaan tuoreeseen D2 Eristyslaastiin lastalla painaen niin, ettei nauhan ja alustan väliin jää ilmataskuja. Nauhan kuivuttua paikalleen levitetään D2 Eristyslaasti kauttaaltaan nauhan päälle ja n. 3 cm nauhan reunojen yli.

Tiivistetyn seinän pinnoitus
Seinäpinta tasoitetaan weber.vetonit V+ Hienotasoitteella. Tasoitus voidaan tällöin tehdä ilman hiekkasirottelua. Tällöin on käytettävä MD16 pohjustusainetta (laimennus 1:3) ennen tasoitetta. Jos weber.vetonit 4712 Tiivistysepoksin päälle tehdään paksumpi tasoitus weber.vetonit MTL Märkätilalaastilla, on Tiivistysepoksin ulompaan kerrokseen tehtävä hiekkasirottelu tartunnan varmistamiseksi. Kerrospaksuuden ylittäessä 20 mm, MTL:n yhteydessä suositellaan käytettäväksi Weber Lasikuituverkkoa. Maalaus voidaan suorittaa esim. weber.vetonit Silikaattimaalilla tai muilla tarkoitukseen soveltuvilla seinä- ja kattomaaleilla

Seinässä ja katossa haitta-aineiden kapselointiin liittyvät ratkaisut: 1. weber PTM, 2. webervetonit 410, 3. weber Lasikuituverkko 6 mm, webervetonit ST 120 mm, webervetonit IC, webervetonit OC, webertec Superflex D2, weberfloor 4712, weber V+ Seinässä ja katossa haitta-aineiden kapselointiin liittyvät ratkaisut: 1. weber PTM, 2. webervetonit 410, 3. weber Lasikuituverkko 6 mm, webervetonit ST 120 mm, webervetonit IC, webervetonit OC, webertec Superflex D2, weberfloor 4712, weber V+ 

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
18.2.2019