Milloin on syytä reagoida sisäilman laatuun?

Milloin on syytä reagoida sisäilman laatuun?

Sisäilman laadulla on suora vaikutus viihtyvyyteen, työtehoon sekä terveyteen. Tämä pitää varmasti paikkansa. Mediassa kuulee usein puhuttavan sisäilmasta, mitä sisäilma sitten oikeasti on? Sisäilma on sekä ulkoilman että rakennuksen ja rakennuksen sisällä tapahtuvasta toiminnasta seuranneiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten yhdisteiden sekoitus. Ilman vaihtuvuus, lämpötila sekä kosteus, hiilidioksidi… sisäilman laatuun vaikuttavat monet yksittäiset asiat. Milloin sitten on aiheellista epäillä sisäilmaa huonoksi?

Epäilyt kannattaa tutkia

Koska ihminen viettää sisätiloissa huomattavan osan ajastaan, alkaa sisäilman huono laatu luonnollisesti näkyä myös henkilön terveydentilassa. Ongelma voi olla kotona, työpaikalla tai koulussa. Huonosta sisäilmasta kertoviin merkkeihin kannattaa reagoida heti, sillä mitä aiemmin ongelma havaitaan, sitä helpommin ongelma saadaan poistettua – ja sitä vähemmän huono sisäilma ehtii aiheuttaa terveyshaittoja.

Mihin kaikkeen sisäilma vaikuttaakaan

Kiinnitä huomiota näihin merkkeihin:

Tunkkainen ilma tai epämiellyttävä haju

Yleensä tilassa vallitseva tuoksu on sellainen, jota ei voi ohittaa. Nenä kertoo nopeasti, mikäli sisäilmassa on jotain outoa. Mikäli ilma tuntuu tunkkaiselta tai siinä on maakellarimainen haju, kannattaa asia selvittää nopeasti. Seisova ilma saattaa joskus johtua puutteellisesta ilmanvaihdosta, joten sen toiminta kannattaa myös varmistaa. Ilmanvaihdon riittävyyden voit testata helposti asettamalla paperiarkin poistoilmaventtiilin eteen: mikäli paperi pysyy poistoilmaventtiilissä, ilmanvaihto toimii.

Pinnoilla ja rakenteissa havaittavat jäljet

Mikäli sisäilmaongelmat ovat kosteusvaurion aiheuttamia, ovat vahingot yleensä myös silmin nähtävissä. Tällaisia silminnähtäviä vahinkoja ovat esimerkiksi: pinnoitteiden irtoaminen, maalin hilseily sekä parketin kupruilu. Tarkkaile myös kosteiden tilojen saumoja, vesikaton sekä pellityksen kuntoa ja rakenteiden tuuletusrakoja.

Oireilua

Huono sisäilma voi aiheuttaa useita fyysisiä oireita esimerkiksi hengityselinten oireilua ja toistuvia tulehduksia. Myös silmien ärsytys, päänsärky sekä väsymys ovat tyypillisiä oireita. Kannattaa seurata, helpottuvatko tai jopa katoavatko oireet muualla oleskeltaessa. Mikäli oireet helpottuvat, on hyvin todennäköistä, että syynä oireiluun on huono sisäilma. Siinä vaiheessa, kun huono sisäilma aiheuttaa jo terveyshaittoja, on syytä ryhtyä tutkimaan ongelman syytä.

Aiheesta lisää

Sisäilmaongelma ei aina ole homeongelma

Hyvin usein sisäilmaongelman omaavan kiinteistön yhteydessä kuulee puhuttavan homeongelmasta. Rakenteiden kohonnut mikrobipitoisuus on kuitenkin vain yksi osa kiinteistöissä todetuista sisäilmaongelmien aiheuttajista, ja ne keskittyvät usein maaperän kosteuden tai kosteusvaurion vaikutusalueella sijaitseviin rakenteisiin, kuten alapohjan tai sokkelin rakenteisiin. Home on siis tosiasiassa vain yksi sisäilman haittatekijöistä.

Sisäilman laatuun vaikuttavia muita tekijöitä:

  • materiaaleista emittoituvat yhdisteet
  • rakenteiden epätiiveys
  • ulkovaipan yli vallitseva poikkeava painesuhde (ali- tai ylipaine)
  • ilmanvaihdon toiminnan puutteet
  • rakenteiden pöly ja kuitulähteet
  • siivoamisen taso

Sisäilmatutkimuksia tekevä Polygon on tutkimuksissaan todennut, että edellä mainitut muut kuin mikrobivauriot ovat syynä suurimmassa osassa koettuja sisäilmaongelmia. Yleensä ongelmakiinteistöissä on useampia sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä, joten sisäilmaongelmaa ei voida yleistää vain homeongelmaksi.

Epäiletkö sisäilmaongelmaa?

Pyydä sisäilma-asioiden asiantuntija apuun. Polygonin koulutetut sisäilma-asiantuntijat tutkivat luotettavasti kaikenlaiset sisäilmaongelmatapaukset. Tutkimusmenetelmiä ovat mm. rakenteiden kosteusmittaukset, näytteiden ottaminen, riskirakenteiden arviointi sekä tutkiminen, rakenteiden ilmavuotojen paikannus ja ilmanvaihdon toimivuuden arviointi.

Sisäilmatutkimukset voivat tapauskohtaisesti sisältää myös yksittäisiä sisäilma- tai materiaalinäytteitä. Jokaisesta tutkimuksesta on saatavilla tutkimusraportti toimenpide-ehdotuksineen. Ongelman syyn selvittyä voidaan aloittaa korjaustoimenpiteet.

Lisätietoa palveluista löydät täältä:

Sisäilmatutkimukset

VOC-tutkimus- ja saneerauspalvelut

Ongelmakohtien korjaukset

Kutsu sisäilma-asioiden asiantuntija apuun.
Jätä yhteydenottopyyntö tästä:


Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
5.4.2019