Katon huolto maksaa itsensä takaisin

Katon huolto maksaa itsensä takaisin

Vesikatolla on erittäin merkittävä tehtävä koko rakennuksen toiminnan kannalta: katto suojaa koko muuta rakennusta. Kattoa ei voi jättää oman onnensa nojaan, vaan katto on tarkistettava ja huollettava säännöllisesti.

Materiaalista riippumatta jokaista kattoa täytyy huoltaa, jotta katon elinkaari olisi suunnitelmien mukainen. Huolto tehdään kaksi kertaa vuodessa – keväällä kun lumet ovat sulaneet ja syksyllä lehtien putoamisen ja lumentulon välissä.

Huoltotoimenpiteiden täsmällistä ajoitusta tärkeämpää on se, että katolla varmasti käydään, mahdolliset ongelmat havaitaan ja ne myös korjataan ajoissa ja dokumentoidusti. Katon puhdistus irtonaisesta roskasta on myös yksi tärkeä huoltotoimenpide: sillä varmistetaan kattokaivojen toimivuus ja näin veden hallittu poisjohtaminen katolta sekä kiinteistön seinän vierustoilta.

Rikkinäisen tiilen vaihtaminen on pieni, mutta tärkeä huoltotoimenpide.Rikkinäisen tiilen vaihtaminen on pieni, mutta tärkeä huoltotoimenpide.

Vakuutus ei juuri korvaa kattovuotojen aiheuttamia vesivahinkoja

Kuten seuraavasta vakuutusyhtiön esimerkistä voi todeta, eivät vakuutukset juurikaan korvaa kattovaurioiden aiheuttamia vesivahinkoja. Huolto on halpa ”lisävakuutus”, jolla vuodot pidetään poissa ja asukkaat tyytyväisinä.

Vakuutusyhtiön esimerkki: Rakennuksen kuusi vuotta vanha vesikatto vuoti keväällä. Aikaisemmin vuotoja ei ole ollut. Vuodon syyksi todettiin jään muodostuminen räystäille ja tästä johtuva veden nousu katolla. Vuotanut vesi kasteli yläpohjan lämmöneristeet ja irrotti ulkoseinän rappausta. Vesi kasteli myös kolmessa asunnossa ja yhdessä porrashuoneessa katto- ja seinäpintoja sekä turvotti asuntojen väliseinälevyjä. Vuotovakuutuksesta korvataan asuinhuoneistojen katto- ja seinäpintojen maalaus ja tapetointi. Vakuutuksesta ei korvata asuntojen seinälevyjen vaihtoa, porrashuoneen eikä ulkoseinän rappauksen korjausta eikä yläpohjan lämmöneristeiden mahdollista vaihtoa. Myös itse kattovuodon korjaus jää vakuutuskorvauksen ulkopuolelle.
 

Kattohuolto kannattaa antaa ammattilaiselle

Katon käyttöikään voidaan vaikuttaa, kun katon korjaus ja huolto tehdään oikeilla toimenpiteillä ja ajoissa. Joskus kattoremontti on ylimitoitettu operaatio. Toisinaan jopa katon pesu tai pinnoitus saattaa olla ylimitoitettu huoltotoimi, esimerkiksi silloin, jos katolla on ainoastaan sammalongelmaa, mutta katon pinta on muuten hyvässä kunnossa. Tällöin riittäisi pelkkä sammaleen poisto katolta torjuntakäsittelyllä.

Jotta katto toimisi kuten on suunnitelu, tulee se myös huoltaa asian mukaisesti alan ammattilaisen toimesta. Varminta on jättää vastuu huolloista kokeneelle ammattilaiselle. LA Kattohuolto Oy:n on erikoistunut kattojen huoltoihin ja korjauksiin, jolta saat tarvitsemasi kattotyöt täyspalveluna.

Maalaus pidentää peltikaton elinkaarta huomattavasti.Maalaus pidentää peltikaton elinkaarta huomattavasti.

Varmista kattosi toimivuus

Ota yhteyttä ja sovi maksuton kartoitus

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
2.9.2019