Lisää huolettomia vuosia rakennusten vesikiertoisiin verkostoihin hiilijalanjälkeä pienentäen

Lisää huolettomia vuosia rakennusten vesikiertoisiin verkostoihin hiilijalanjälkeä pienentäen

Käyttö- ja lämminvesijärjestelmien toimintakunnosta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää rakennuksen elinkaarikustannusten ja käyttäjien hyvinvoinnin kannalta. Ajan mittaan verkostoihin muodostuu sakkakerrostumia, jolloin putkia tukkeutuu, lämmön siirtyminen heikkenee ja energiankulutus kasvaa. Ongelman ratkaisemiseksi Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy otti käyttöön Bauer-vedenkäsittelyjärjestelmiä, ja kokemusten perusteella ne päätettiin asentaa kaikkiin kiinteistöihin.

Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy osti Kuusamon virastotalon vuonna 2013. Kuva: Pohjois-Suomen KiinteistösijoitusPohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy osti Kuusamon virastotalon vuonna 2013. Kuva: Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus

Menetelmä, joka estää tukkeumien ja korroosion muodostumisen

Vesikiertoisten verkostojen kuten käyttövesi-, lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien ikääntyessä ongelmaksi muodostuu usein putkistojen pinnoille kertyvät sakka- ja ruostekerrostumat. Käyttövesijärjestelmissä tämä aiheuttaa putkien tukkeutumista, putkimateriaalien korroosiota sekä biofilmien muodostumista, heikentäen sekä vedentuloa että käyttöveden laatua. Lämminvesijärjestelmissä kerrostumat heikentävät lämmön siirtymistä, lisäävät energiankulutusta ja kasvattavat toimintakustannuksia.

”Sähkömagneettisen vedenkäsittelyn on tutkimuksissa todettu olevan tehokas menetelmä estämään sakkakerrostumien muodostumista ja irrottamaan jo aiemmin muodostuneita kerrostumia. Kiinteistöjen omistajien kannattaakin harkita sähkömagneettisen vedenkäsittelyn ottamista käyttöön taloteknisten järjestelmien toiminnan varmistamiseksi ja käyttöiän lisäämiseksi niin uusissa kuin vanhoissa rakennuksissa”, sanoo Sami Niemi Bauer Watertechnology Oy:stä.

Bauer Watertechnology Oy on toimittanut tehokkaiksi havaittuja ja luotettavia vedenkäsittelylaitteistoja Suomessa jo yli 20 vuoden ajan. Laitteiden tuotekehitys ja valmistus tapahtuvat Saksassa.
 

Asiakkaat tyytyväiseksi, ylläpitokulut kuriin

Vuonna 2011 perustettu Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy on kasvanut merkittäväksi toimisto- ja liikekiinteistöjen omistajaksi Pohjois-Suomessa. Yhtiö on ostanut useita entisiä valtion virastotaloja mm. Kuhmosta, Sotkamosta, Pudasjärveltä, Kuusamosta ja Oulaisista. Toimintamallina on olla pitkäjänteinen kiinteistönomistaja ja ylläpitää tehokkaasti vuokralaisten tarpeisiin sopivia ja korkealaatuisia tiloja.
 

”Vuokraustoiminta ja kiinteistöjen kehittäminen ovat toimintamme ydin, ja entisten virastotalojen hankinnan kautta noin 85 % vuokralaisistamme on kaupunkien ja valtion organisaatioita. Hallinnoimme kiinteistöjä erikoistuneen kumppaniverkoston kautta, jolloin saamme mm. taloteknisten järjestelmien ylläpidon tehokkaasti ja vahvalla ammattitaidolla”, Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:n toimitusjohtaja Jari Kröger kertoo.

Liiketoiminnan tukemiseksi ja ylläpidon synergioiden kehittämiseksi yhtiön omistukseen on hankittu Isännöintitoimisto Hanhisalo.

Toimitusjohtaja Jari Kröger Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:stä ja Sami Niemi Bauer Watertechnology Oy:stä ovat vakuuttuneita Bauerin vedenkäsittelyn hyödyistä. Kuva: Tuomo HäyrynenToimitusjohtaja Jari Kröger Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:stä ja Sami Niemi Bauer Watertechnology Oy:stä ovat vakuuttuneita Bauerin vedenkäsittelyn hyödyistä. Kuva: Tuomo Häyrynen

Jopa kymmenien prosenttien säästöjä

Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy tutustui Bauerin vedenkäsittelylaitteistoihin Erkki Hanhisalon kautta. Hanhisalon isännöimissä oululaisissa asunto-osakeyhtiöissä oli tehty päätöksiä Bauer-järjestelmien hankkimisesta ja kokemukset olivat todella hyviä.

”Kävimme tarkkaan läpi Bauerin tekniikkaa, tutkimuksia ja käyttökokemuksia, ja päätimme sillä perusteella asentaa ensimmäiset laitteet testimielessä. Tulokset olivat erittäin hyviä, ja tällä hetkellä kiinteistöissämme on jo yhteensä 10 Bauerin vedenkäsittelylaitetta”, Jari Kröger kertoo.

Bauerin laitteiden asentamisen jälkeen Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:n kiinteistökannassa konkreettisia hyötyjä ovat olleet mm. energiakustannusten aleneminen, lämmön tasaisempi jakautuminen eri tiloissa, huoltokäyntien määrän väheneminen sekä lämmönjakojärjestelmän käyttöiän pidentyminen.

”Bauer-laitteistojen käyttöönoton jälkeen esimerkiksi suodatinten vaihtoväli on kasvanut eikä yhtään termostaattia tai patteria ole tarvinnut vaihtaa. Lämmönjakelun häiriöitä ei ole ollut ja rakennuksen käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä. Käyttökokemukset vahvistavat sen, että verkosto toimii aiempaa paremmin. Energiakustannukset ovat alentuneet useissa kiinteistöissä, kohteesta riippuen olemme mitanneet jopa kymmenien prosenttien säästöjä lämmitysenergian kustannuksissa. Paras tulos on ollut jopa 36 % alentuneet lämmityskustannukset jo pari vuotta vedenkäsittelylaitteiston asentamisen jälkeen”, sanoo Kröger.

Kuusamon virastotalossa Bauer-vedenkäsittely on asennettu sekä lämmitys- että ilmanvaihtojärjestelmään. Tasainen lämmönjako, energiankäytön tehostuminen ja säästöt ylläpitokuluissa ovat olleet merkittäviä hyötyjä. Kuvat: Sami NiemiKuusamon virastotalossa Bauer-vedenkäsittely on asennettu sekä lämmitys- että ilmanvaihtojärjestelmään. Tasainen lämmönjako, energiankäytön tehostuminen ja säästöt ylläpitokuluissa ovat olleet merkittäviä hyötyjä. Kuvat: Sami Niemi

Tutkitusti tehokas

Sähkömagneettisen vedenkäsittelyn teho perustuu siihen, että sähkömagneettikentän läpi virratessaan veden sisältämät hiukkaset ja ionit muuttuvat kiteiseen muotoon, jolloin ne eivät tartu putkistojen seinämiin. Muodostuessaan kiteet alkavat poistaa jo olemassa olevia kerrostumia puhdistaen verkostoa ja parantaen sen toimintaa. Kemikaaleja ei käytetä lainkaan. Menetelmässä ei siis ole mitään mystiikkaa vaan se perustuu hyvin tunnettuihin luonnonilmiöihin.

Sähkömagneettisen vedenkäsittelyn vaikutuksia tutkittiin mm. vuosina 2012-2013 Satakunnan ammattikorkeakoulun hankkeessa sekä pilottiluokan järjestelmässä että aidossa kiinteistökohteessa. Tutkimusta johti tohtori Martti Latva ja siihen osallistui useita tutkijoita yliopistoista ja korkeakouluista ympäri maata.

Tulosten mukaan yhdeksän kuukauden testiperiodin aikana tehty sähkömagneettinen vedenkäsittely vähensi merkittävästi kalkkikerrostumien muodostumista sekä kupari- että polyeteeniputkien seinämiin. Samalla rauta- ja kupari-ionien määrä vedessä kasvoi, mikä osoitti aiemmin muodostuneiden korroosiotuotteiden alkavan poistua putkien seinämistä, ja lisäksi pistesyöpymät loppuivat kupariputkissa. Laitteet tutkimukseen toimitti Bauer Watertechnology Oy.
 

Asiakkaalle tukea myös toimituksen jälkeen

Bauer-vedenkäsittelylaitteistojen hankintakustannukset ovat tavallisesti noin 7000-9000 euroa järjestelmää kohti, ja käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmiin tarvitaan molempiin oma laitteensa. Tarvittaessa Bauerin kanssa voidaan tehdä leasing-sopimus, jolloin alkuinvestointia ei tarvitse tehdä. Tällöin järjestelmän toiminnan tehostuessa koko hankinta voi muodostua kassavirraltaan positiiviseksi heti alusta alkaen.

Bauer-laitteiston hankinta alkaa mitoitus- ja suunnittelukäynnillä. Asentaminen tapahtuu suoraan kiinteistön teknisten tilojen putkilinjaan, ja on tehty muutamassa tunnissa. Bauerin henkilökunta opastaa käyttäjille huoltotoimenpiteet, jotta järjestelmä toimii suunnitellusti. Suljetun kierron vesinäytteistä voidaan seurata kiertoveden puhtauden kehitystä. Palveluun kuuluu myös tarkastuskäynnit aina silloin, kun kyseiseen järjestelmään tehdään merkittäviä muutoksia, esimerkiksi lämmönsiirtimen vaihto.

”Bauer on asiakkaiden tukena pitkäjänteisesti, ja autamme tarpeen tullen järjestelmiin asennettujen laitteiden käytön opastuksessa. Säännöllinen yhteydenpito kuuluu yrityksemme toimintatapaan, ja on olennainen osa palveluamme”, Sami Niemi Bauerilta sanoo.


Teksti: Tuomo Häyrynen
 

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
12.11.2019