Ilmanvaihto kuntoon

Ilmanvaihto kuntoon ilman kalliita putkistettuja ilmanvaihtoremontteja

Vietämme 90% ajastamme sisätiloissa ja silloin sisäilman laadulla on suuri merkitys. Monikaan ei kiinnitä sisäilmaan huomiota ennen kuin siinä on ongelmia. Onneksi sisäilman laatua voidaan mitata ja sitä voidaan parantaa pienillä muutoksilla. Erityisesti vanhoille 1950-1990-luvulla rakennettuihin taloille tarkoitetut Fresh Air -ilmanvaihtoratkaisuissa yhdistyvät asiantuntijoiden ammattitaito ja laadukkaat tuotteet.

Usein vanhoissa kerros- ja rivitaloissa valitetaan vedon tunteesta ja tunkkaisesta ilmasta. Asunnossa on talvisin kylmä ja kuuma kesällä. Yleensä syytetään ikkunoita, että vika olisi niissä. Näin ei kuitenkaan ole vaan syy on ilmanvaihdossa. Vedon tunne syntyy, kun ilma tulee hallitsemattomasti ikkunan ja ovien raoista ja seinärakenteista. Puhumattakaan siitä, kun ilma virtaa läpi rakenteiden, se ei ole enää raikasta ja puhdasta sisäilmaa.

Uudet Fresh Air -tuoteperheestä löytyvät korvausilmaventtiilit huolehtivat siitä, että asuntoon tuleva ilma on aina puhtaampaa kuin ulkoilma. Kylmä ulkoilma johdetaan venttiilien läpi katonrajaan, jossa se sekoittuu lämpimän sisäilman kanssa. Korvausilmaventtiilit voidaan valita neljästä eri järjestelmästä. Parhaimmista löytyy lämmitys- ja lämmöntalteenottojärjestelmät ja äänenvaimentimet.

Huoneistokohtainen ilmanvaihto

Rivi- ja kerrostaloissa tärkeintä on huoneistokohtainen ilmanvaihto, johon asukas pystyy itse vaikuttamaan. Ilmanvaihtoon vaikuttaa niin moni asia kuten asukkaiden määrä, sauna, kuinka monta kertaa pestään pyykkiä ja lemmikit. Myös kotona vietetty aika vaikuttaa ilmanvaihdon tarpeeseen. Ilmanvaihdon tarve perheellisessä asunnossa on ihan eri kuin esimerkiksi yksin asuvalla opiskelijalla. Sen vuoksi on tärkeää pystyä vaikuttamaan omaan ilmastointiin ja niin myös sisäilman laatuun.
 

Pienennä energiankulutusta, säästä luontoa

Vanhoissa sähkölämmitteisissä taloissa ilmanvaihdon osuus energiankulutuksesta voi olla jopa kolmannes. Tehokkaalla lämmöntalteenotto järjestelmällä voidaan taloyhtiön energiankulutusta pienentää huomattavasti. Lämmitysenergiasta voidaan hyödyntää jopa 90 % tehokkailla järjestelmillä. Näin saadaan lämmityskustannukset alenemaan huomattavasti ja saadaan euromääräistä säästöä taloyhtiölle.
 

Oikean ilmanvaihtojärjestelmän valinta

Fresh Air -ilmanvaihtojärjestelmät soveltuvat rakennuksiin joissa on painovoimainen ilmanvaihto tai koneellinen poistoilmanvaihto. Ratkaisu räätälöidään aina kohteen ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kaikkien järjestelmien korvausilmaventtiileihin asennetaan suodattimet, jotta ulkoa tulevat siitepöly ja saasteet eivät tule sisälle. Saatavilla on lisäpalvelu, jossa SisäilmaCenter toimittaa kaikkiin asuntoihin uudet suodattimet sovituin väliajoin.

Fresh Air Omega on huonekohtainen ilmanvaihtojärjestelmä, joka tehostaa painovoimaista ilmanvaihtoa. Sen raikasilmaventtiilit toimivat koneellisesti ja ne ottavat lämmön talteen ulos menevästä sisäilmasta ja siirtävät sen takaisin sisälle virtaavaan ilmaan. Näin raikas ilma lämpenee edullisesti eikä sisälle tule ilmanvaihdon kautta kylmää ilmaa. Lämmöntalteenotolla pystytään hyödyntämään jopa 89 % lämmitysenergiasta. Kesällä valitaan Omegasta kesäasetus, joka tehostaa painovoimaista ilmanvaihtoa. Järjestelmä puhaltaa lämpimän ilman ulos ja tuo tehostetusti ulkoilmaa sisälle. Järjestelmästä ei löydy erillistä viilennystoimintoa, mutta tehostettu ilmanvaihto tuo viileää ilmaa sisälle etenkin iltaisin ja öisin. Talvisin ulkoilma lämpiää korvausilmaventtiilin lämmönvaihtimessa ja sekoittuu huoneilman kanssa metrin päässä laitteesta. Näin ei tule vedon tunnetta ja huoneilman lämpötila pysyy tasaisena. Omega on noin 2-3 kertaa edullisempi, kuin putkistettu LTO-järjejstelmä. Järjestelmän käyttö on helppoa, se ei tarvitse muuta huoltoa kuin säännöllisen suodattimen vaihdon.


Fresh Air Alfa on älykäs järjestelmä, jonka poistoilmapuhaltimia ohjataan puhelimella tai tabletilla. Poistoilmapuhaltimet asennetaan kosteisiin tiloihin ja suodattimilla varustetut korvausilmaventtiilit puhtaisiin tiloihin kuten makuu- ja olohuoneeseen. Alfassa hyödynnetään hukkalämpö ulkoilman lämmittämiseen. Ulkoilma sekoitetaan laitteessa lämpimän sisäilman kanssa ja puhalletaan katon rajaan, jolloin vedon tunnetta ei synny. Järjestelmässä käytetään pääsääntöisesti ilmaa kierrättäviä tuloilmalaitteita ja älykkäitä poistoilmapuhaltimia.

Fresh Air Beeta -sarjassa termostaateilla toimivat korvausilmaventtiilit asennetaan ikkunoiden tuuletusluukkuihin ja seiniin. Korvausilmaventtileissä on termostaatti, joka säätyy automaattisesti ulkoilman lämpötilan mukaan. Venttiileistä löytyvän puhalluskuvion ansiosta vedon tunne vähenee. Ne voidaan maalata tai tapetoida omaan sisutukseen sopivaksi.

Fresh Air Pro -järjestelmä säätää automaattisesti huippuimuria tarpeen mukaisen ilmanvaihdon varmistamiseksi. Se voidaan asentaa taloon, jossa on jo olemassa huippuimuri tai tekemällä yläpohjaan poistoputkitus. Korvausilmaventtiilit tuovat raikasta ilmaa sisälle ilman vedon tunnetta. Järjestelmään kuuluvat mittarit tunnistavat kohonneet hiilidioksidi- ja kosteuspitoisuudet, jolloin ilmanvaihto tehostuu. Hiilidioksidianturit sijoitetaan tiloihin, joissa hiilidioksidikuormitus on suurta kuten oleskelu- ja makuuhuoneet. Hallintapaneeli pyritään sijoittamaan ulko-oven läheisyyteen, josta sitä on helppo käyttää. Järjestelmään voidaan määrittää, koska talossa ei ole ihmisiä, jolloin se pienentää ilmanvaihdon tehoa.

Jätä yhteydenottopyyntö


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
10.6.2019