Kooltherm®-lämmöneristeellä energiatehokkuutta

Julkisivuremontin yhteydessä vanhojen lämmöneristeiden uusimisella voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuutta huomattavasti ja tämän myötä saada selkeitä säästöjä taloyhtiön lämmityskuluihin. Tehokkailla Kooltherm-lämmöneristeillä vanhakin rakennus voidaan päivittää matalaenergia- tai jopa passiivitasoon asti.

Kooltherm_julkisivuremontti_1920x1080

Säästöjä lämmityskustannuksiin

Vanhojen lämmöneristeiden uusiminen kannattaa silloin, kun alkuperäinen eristävyys on riittämätön tai eristekerros on vaurioitunut käytön aikana. Uuden lämmöneristyksen myötä vanha rakenne saadaan nykyaikaiseksi ja energiatehokkaaksi, jolloin säästyy energiaa ja tätä kautta saadaan myös säästöjä lämmityskustannuksiin.

Nykyeristeet ovat kehittyneet vuosikymmenten aikana ja niiden eristävyys on parantunut selkeästi vanhoihin verrattuna. Tehokkailla Kooltherm -lämmöneristeillä eristettäessä vanhan ulkoseinän lämmöneristävyys jopa kaksinkertaistuu seinärakenteen paksuuden pysyessä alkuperäisenä.
 

Nykyaikainen julkisivueriste

Energiatehokas ja lämmityskuluissa säästöjä tuova seinärakenne voidaan toteuttaa helposti ja kosteusteknisesti turvallisesti Kingspan Kooltherm K15 Julkisivueristeillä. Kooltherm -lämmöneristeet ovat nykyaikaisia ja tehokkaita lämmöneristetuotteita, joilla on todella alhainen lämmönjohtavuusarvo (λd= 0,020 W/mK). Kooltherm -eristeet ovat myös kosteusturvallisia, sillä diffuusioavoin eristemateriaali mahdollistaa rakenteen kuivumisen myös eristeen suuntaan.

Kooltherm K15 havainnekuva 1920x1080

Ratkaisu parempaan eristämiseen

  • Kooltherm -eristeessä yhdistyy huokoisten ja kovien eristeiden hyviä ominaisuuksia. Nykyinen ulkoseinän määräystaso (U-arvo 0,17 W/m2K) saavutetaan ohuella 120 mm Kooltherm -eristeellä (betonielementtirakenne, tavanomaisten kiinnikkeiden kylmäsillat huomioiden).
  • Kovista lämmöneristeistä Kooltherm erottuu edukseen paremmilla palo-ominaisuuksillaan. Tämä tarkoittaa käytännössä yksinkertaisempia paloteknisiä ratkaisuja mm. P1-paloluokan rakennuksissa.
  • Kosteuskäyttäytymiseltään Kooltherm erottuu niin ikään muista kovista lämmöneristeistä, mikä ilmenee lyhyempinä rakenteen kuivumisaikoina erityisesti uudiskohteissa. Kooltherm -tuotteiden solurakenne ja pintalaminaatit sallivat vesihöyryn kulkeutumisen eristeen läpi.

Joustavuutta julkisivumateriaalin valintaan

Monipuoliset ja kestävät, tehokkaasti eristetyt julkisivut on mahdollista toteuttaa testatuilla Kooltherm -eristeratkaisuilla. Useimmissa kohteissa Kooltherm -eristeitä on mahdollista käyttää myös avosaumaisten julkisivulevyjen kanssa.

Rakennepaksuus pysyy maltillisena

Tehokkaita lämmöneristeitä käytettäessä seinärakenteen paksuutta ei useinkaan tarvitse kasvattaa hyvän lämmöneristävyyden vuoksi ja täten räystäs- ja sokkelilinjat voitaneen pitää alkuperäistasossa. Myös ikkunat pysyvät alkuperäissyvyydessä, jolloin rakennuksen arkkitehtuuri ja sisätilojen valoisuus eivät kärsi liian paksuista seinärakenteista ja syvälle jäävistä ikkunoista.
 

Katso video julkisivueristeen asennuksesta

Julkisivuremontti suunnitteilla? Jätä yhteydenottopyyntö!

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
18.5.2021