Kooltherm-lämmöneristeellä energiatehokkuutta

Kooltherm-lämmöneristeellä energiatehokkuutta

Julkisivuremontin yhteydessä vanhojen lämmöneristeiden uusimisella voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuutta huomattavasti ja tämän myötä saada selkeitä säästöjä taloyhtiön lämmityskuluihin. Tehokkailla Kooltherm -lämmöneristeillä vanhakin rakennus voidaan päivittää matalaenergia- tai jopa passiivitasoon asti.

Säästöjä lämmityskustannuksiin

Vanhojen lämmöneristeiden uusiminen kannattaa silloin, kun alkuperäinen eristevahvuus on pieni, eristekerros on vaurioitunut tai se on jäänyt asennettaessa vajaaksi. Uuden lämmöneristyksen myötä vanha rakenne saadaan nykyaikaiseksi ja energiatehokkaaksi, jolloin säästyy energiaa ja tätä kautta saadaan myös säästöjä lämmityskustannuksiin.

Nykyeristeet ovat kehittyneet vuosikymmenten aikana ja niiden eristävyys on parantunut selkeästi vanhoihin verrattuna. Tehokkailla Kooltherm -lämmöneristeillä eristettäessä vanhan ulkoseinän lämmöneristävyys jopa kaksinkertaistuu seinärakenteen paksuuden pysyessä alkuperäisenä.

Nykyaikainen julkisivueriste

Energiatehokas ja lämmityskuluissa säästöjä tuova seinärakenne voidaan toteuttaa helposti ja kosteusteknisesti turvallisesti Kingspanin Kooltherm K15 Julkisivueristeillä. Kooltherm -lämmöneristeet ovat nykyaikaisia ja tehokkaita lämmöneristetuotteita, joilla on todella alhainen lämmönjohtavuusarvo (λd= 0,020 W/mK). Ne ovat jopa polyuretaania paremmin lämpöä eristäviä. Kooltherm -eristeet ovat myös kosteusturvallisia, sillä ne ovat rakenteeltaan ns. diffuusioavoimia. Tällöin mahdollinen rakenteeseen päässyt kosteus pääsee kulkemaan ajan myötä ulospäin.

Ratkaisu parempaan eristämiseen

  • Kooltherm-eristeessä yhdistyy kuitu- ja kovien eristeiden parhaimpia ominaisuuksia. Eristeen lämmönjohtavuus on vain 0,020 W/mK ja siten Kooltherm-eristettä tarvitaan ainoastaan 120 mm ohut kerros, jolla saavutetaan U-arvo 0,17 W/m2K (betonielementtirakenne, tavanomaisten kiinnikkeiden kylmäsillat huomioiden).
  • Kovista lämmöneristeistä Kooltherm erottuu edukseen palo-ominaisuuksiltaan. Tämä tarkoittaa käytännössä yksinkertaisempia paloteknisiä ratkaisuja mm. P1-paloluokan rakennuksissa.
  • Kosteusominaisuuksiltaan Kooltherm erottuu niin ikään muista kovista lämmöneristeistä, mikä ilmenee lyhyempinä rakenteen kuivumisaikoina. Kooltherm-tuotteiden solurakenne sallii vesihöyryn kulkeutumisen eristeen läpi. Kooltherm-eristeessä on aina käyttötarkoitukseen sopiva pintalaminaatti, joka ei estä kosteuden diffuusiota.

Joustavuutta julkisivumateriaalin valintaan

Kooltherm -eristys voidaan tehdä kerrostaloon sen julkisivumateriaalista riippumatta. Julkisivuksi voidaan valita vaikkapa paikallamuurattu tiilijulkisivu, puuverhous tai tuulettuva järjestelmä, jossa pinta voi olla esim. rapattu tai tiililaattapintainen.

Rakennepaksuus pysyy maltillisena

Tehokkaita lämmöneristeitä käytettäessä seinärakenteen paksuutta ei useinkaan tarvitse kasvattaa hyvän lämmöneristävyyden vuoksi ja täten räystäs- ja sokkelilinjat voitaneen pitää alkuperäistasossa. Myös ikkunat pysyvät alkuperäissyvyydessä, jolloin rakennuksen arkkitehtuuri ja sisätilojen valoisuus eivät kärsi liian paksuista seinärakenteista ja hyvin syvälle jäävistä ikkunoista.
 

Katso video julkisivueristeen asennuksesta

Julkisivuremontti suunnitteilla? Jätä yhteydenottopyyntö!


Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
2.7.2019