Hallituksen ja isännöitsijän vastuu kattoremonttityömaan turvallisuudesta

Hallituksen ja isännöitsijän vastuu kattoremonttityömaan turvallisuudesta

Taloyhtiön kattoremontti on usein mittava ja viikkojakin kestävä projekti, ja se vaikuttaa asukkaiden elämään monin tavoin. Remontin aikana käsitellään korkealla suuria määriä painavaa purkujätettä, rakennusmateriaaleja ja työkaluja. Mitä jos esimerkiksi purkutiili, terävä peltikappale tai porakone luiskahtaa alas? Tai pahimmillaan asentaja kompastuu ja putoaa? Kattoremontin aikana kuljetetaan suuret määrät työkaluja ja materiaaleja katolle ja sieltä alas, joten riskin paikkoja on monia. 

Taloyhtiöissä arkielämä pyörii remontin ohessa

Puhuttaessa työturvallisuudesta kattoremontin yhteydessä viitataan usein vain työntekijöiden turvallisuuteen. Entäpä asukkaiden ja muiden alueella kulkevien ihmisten turvallisuus? Uudisrakennuskohteissa tämä riski on huomioitu jo pitkän aikaa, ja turvallisuuden tasoa myös valvotaan tehokkaasti. Uudisrakennustyömaat ovat aidattuja alueita, joihin ulkopuolisilla henkilöillä ei ole pääsyä ilman kypärää ym. suojavarusteita ja ilman perehdytystä turvallisuusnäkökohtiin.

Saneerauskohteiden työmaa-alueilla sen sijaan vilskettä riittää remontin aikana; kuljetaan töihin ja kouluun, pihalla leikkivät lemmikit ja lapset. Ovatko he turvassa? Asukkailla ei ole työturvallisuusasioiden tai riskien tietämystä, eikä voida olettaa olevankaan, arkielämän on voitava jatkua turvallisesti ja huoletta urakan ajan. Pelkän työturvallisuuden sijaan olisikin täsmällisempi termi puhua laajemmin työmaaturvallisuudesta.

Työmaaturvallisuuden käytäntö laahaa lainsäädännön perässä

Lainsäädännön mukaan työnantajan on huolehdittava, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaan vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Lisäksi määritellään, että rakennusjätteen ja -tarvikkeiden putoaminen kulkuteille ja työskentelypaikoille on estettävä kaiteilla, aitauksilla, suojakatoksilla tai muilla turvallisuuslaitteilla.

”Käytäntö on muodostunut aika absurdiksi. Saneeraustyömaat, joilla saattaa olla paljon enemmän elämää ja liikennettä kuin uudisrakennuksilla, ovat turvallisuuden kannalta jääneet jostain syystä vähemmälle huomiolle ja valvonnalle,” kertoo Vesivekin työturvallisuusvastaava Jari Pohja.

Koko rakennuksen ympäri kulkevat telineet ovat luotettavin tapa turvata sekä työntekijöiden että asukkaiden turvallisuus. Telineiden 0,7 – 1 metrin levyinen työtaso, tasojen reunassa oleva 15 senttiä korkea jalkalista ja suojakaiteet suojaavat tehokkaasti katolta mahdollisesti putoavilta kappaleilta. Räystäiden reunoihin kiinnitettävä kaidesuojaus, puhumattakaan turvavaljaista, eivät tuo asukkaille minkäänlaista suojaa putoavalta materiaalilta. 

Kattoremontin tilaajana ja taloyhtiön vastuuhenkilönä varmista, että urakoitsijan työturvallisuusdokumentit ovat kunnossa. Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat on esitettävä työmaasuunnitelmana kirjallisesti. Vaara- ja haittatekijät on poistettava asianmukaisesti sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle.

Varmista kattourakoitsijan työmaaturvallisuuden taso

Vaikka työmaaturvallisuuden varmistamista edellytetään lainsäädännössä, käytännössä suojaustoimenpiteet ovat huolestuttavan heikosti järjestettyjä.

”Turvavaljaat ja huterat kaiteet ovat edelleen valitettavan yleinen näky taloyhtiöiden kattoremonteissa. Puutteellinen putoamissuojaus on huomattava riski sekä asentajille että asukkaille. Turvallisin vaihtoehto, eli koko rakennuksen ympäri kiertävät telineet, ovat luonnollisesti myös kustannuskysymys. Kiireessä ja kustannuspaineessa usein tingitään turvallisuudesta. Näin ei tietenkään missään tilanteessa saisi tapahtua”, painottaa Jari Pohja.

Urakoitsijoita ja heidän tarjouksiaan punnittaessa kannattaakin ehdottomasti tarkistaa, miten työturvallisuus ja putoamissuojaus on urakoitsijan toimesta hoidettu ja ovatko ne lain vaatimalla tasolla. Tämä senkin takia, että taloyhtiön hallituksella ja isännöitsijällä on toiminnassaan ns. yleinen huolellisuusvelvoite. Heidän on varmistettava, että remontti suunnitellaan, toteutetaan ja valvotaan niin, ettei siitä aiheudu vahinkoa yhtiölle tai osakkeenomistajalle.

Vesivek on käyttänyt rakennustelineitä putoamissuojauksena vuoden 2018 alusta. Haluamme tarjota paitsi työntekijöille, myös asukkaille mahdollisimman turvallisen remontin sekä osaltamme olla edelläkävijänä nostamassa kattosaneerausalan yleistä turvallisuutta.

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
25.11.2019