Asfalttipäällysteen paikkaukset ammattitaidolla

Asfalttipäällysteen paikkaukset ammattitaidolla

"Pihatiessä on syviä kuoppia, pitää varoa mihin astuu tai ajaa."
"Onpas kauniita kukkia, mutta väärässä paikassa - keskellä tietä. Siinähän on monttu!"
"Mutkainen pihatie, tien reunat ovat halkeilleet, reunassa on sortumavaaraa - pitääpä varoa!"


Pihan ja tien päällysteen pitäminen hyvässä kunnossa lisää turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Kun asfalttipäällysteestä huolehditaan ja sitä huolletaan tasaisin väliajoin, voidaan säästää huomattaviakin summia vuosien saatossa. NCC:n ammattilaisilla on runsaasti kokemusta ja osaamista erilaisten teiden ja piha-alueiden ylläpitotöistä.

Lue lisää mistä vauriot syntyvät ja miten NCC voi auttaa juuri sinua!

Lue lisää NCC:n palveluista >>

Miten päällysteen rikkoutumiset sitten syntyvät?

Suomen vaihtelevat sääolosuhteet ja suora mekaaninen kulutus vaurioittavat pitkällä aikavälillä asfalttipäällystettä, reunakiviä ja kaivoja. Jos päällysteen pintaan on muodostunut pienikin reiän alku, mahdollistuu veden pääsy rakenteisiin ja sitä kautta aiheuttaa muutoksia asfaltin alapuolisiin kerroksiin, joka taas alkaa murtamaan asfaltin pintaa laajemmalta alueelta.

Jotta vältyttäisiin suuremmilta vaurioilta, päällysteitä kannattaa myös huoltaa tasaisin väliajoin ja siinäkin kannattaa kääntyä ammattilaisten puoleen. On äärimmäisen tärkeää huomata jo alussa mahdolliset ongelmakohdat, vauriot ja ongelmien aiheuttajat, jotta asfalttipinnan käyttöikää voidaan pidentää ja yleinen turvallisuus piha-alueilla ja pihakaduilla voidaan taata kaikille.

Päällystevaurioiden korjaaminen


NCC on vuosien saatossa muodostunut asiakkaidensa luottokumppaniksi ympäristöystävällisyytensä, ammattitaitoisen henkilökuntansa ja luotettavuutensa ansiosta.

NCC:llä on pitkä ja monipuolinen kokemus asfalttiurakoinnin alalta asiakkainaan kunnat, valtio, yritykset, teollisuus, taloyhtiöt sekä yksityishenkilöt.
 

NCC tekee asfalttikorjaukset kestävällä kuumapaikkausmenetelmällä.NCC tekee asfalttikorjaukset kestävällä kuumapaikkausmenetelmällä.

Miten asfalttipaikkaus käytännössä hoidetaan?

Katso miten nopeasti kohteessa toimitaan

Pääkaupunkiseudulla sinua auttaa Microteam!

NCC:n Microteam-palvelu on perustettu asiakkailta saatujen palautteiden ansiosta. Kyseiselle palvelulle on ollut selkeä tarve. Alan ammattilaisilla on kokemusta erilaisten teiden ja piha-alueiden ylläpitotöistä ja palvelu soveltuu nopeisiin korjaustarpeisiin eri tahoille.

NCC:n Microteam vastaa asiakkaiden toiveisiin saada pientä ja nopeaa kuuma-asfaltoinnin paikkauspalvelua. Koska yritys haluaa palvella kaikkia asiakkaitaan hyvin, osaaminen on sopeutettu myös pieniin töihin, palvellen asiakkaiden tarpeita niin muutaman tunnin hommassa kuin jopa vuosiksi eteenpäin. 

Microteam suunnittelee ja korjaa paikattavan kohteen tarkoituksenmukaisella toimenpiteellä. Paikkausmenetelmä määräytyy paikattavan kohteen tarpeen mukaan, onko tarkoitus tehdä vain väliaikainen paikka vai pitkäaikainen korjausratkaisu.

Microteam tarjoaa kustannustehokasta paikkausmenetelmää;
Ensin vanha asfalttipinta siistitään, sahataan tai lämmitetään, jotta uusi, kuuma asfalttimassa voidaan levittää ja tiivistää vanhan päällysteen päälle.
--> Tällä varmistetaan vanhan ja uuden päällysteen tiivis liitos, joka kestää pidempään.

Menetelmä sopii erityisesti painumien korjaamiseen ja vesilätäköiden poistamiseen. Jos taas tiedetään että päällysteen vaurion aiheuttaja tai vauriot ovat päällysteen alapuolisissa kerroksissa, voidaan paikattavalta alueelta poistaa vanha asfaltti myös leikkaamalla.


Microteam pyrkii toimimaan hyvin häiriöttömästi eli toimenpiteistä ei yleensä koidu haittaa ulkopuolisille työn tekemisen aikana.

Ammattilainen saapuu paikalle pienellä kuorma-autolla, jossa kulkee mukana kaikki tarvittava.Ammattilainen saapuu paikalle pienellä kuorma-autolla, jossa kulkee mukana kaikki tarvittava.

Teemme tarvittaessa myös

  • laatoitusten korjaukset; Tarvittaessa voidaan tehdä myös pienempien piha-alueiden korjaustöitä, esimerkiksi epätasaisuuksia voidaan korjata ja voidaan vaihtaa rikkoontuneita laattoja uusiin.

  • reunakivien korjaukset; Reunakivetysten korjaukset ja reunakivien vaihdot hoituvat myös nopeasti.

  • halkeamien korjauksia; Halkeamien juotossaumaukset ja vanhojen halkeilleiden saumaliitosten korjaukset.​​​​​​

  • betoni- ja asfalttireunusten säätäminen; Tarvittaessa voidaan loiventaa eri tasossa olevien pintojen korkeuseroja, jotta alueilla liikkuminen on turvallisempaa ja esteetöntä.

  • kaivojen säätäminen; Rikkoontuneita kansistoja voidaan vaihtaa uusiin sekä säätää väärässä korossa sijaitsevia kaivoja.


Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö niin NCC ottaa sinuun yhteyttä ja sopii tapaamisen. Ongelma-alue kartoitetaan, tehdään toimenpide-ehdotus ja laaditaan kustannusarvio. Asfaltin korjaus voidaan hoitaa kuumapaikkausmenetelmällä parhaimmillaan viikon sisällä tapaamisesta ongelmakohdan koosta riippuen. 

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
19.8.2019