Syyssateet saapuvat – toimiiko salaojitus?

Syyssateet saapuvat – toimiiko salaojitus?

Toimivan salaojituksen tehtävänä on suojata talon perustuksia haitalliselta kosteudelta. Märästä kivijalasta kosteus nousee kapillaarisesti ylös lahottaen rakenteita ja muodostaen erilaisia sieni- ja homekasvustoja. Esimerkiksi sisäilmaongelmien ja asukkaiden erinäisten oireiden, kuten väsymyksen, nuhan ja silmien ärsytyksen, perimmäinen syy saattaakin löytyä puutteellisista salaojista.

Katolta kulkeutuvat sadevedet tulee ohjata hallitusti pois
ulkoseinien vierustalta.

Katolta kulkeutuvat sadevedet tulee ohjata hallitusti pois ulkoseinien vierustalta.

Syyssateiden aikaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota maanpinnan kallistuksiin talon ympärillä. Sadevesi ei saisi jäädä seisomaan talon läheisyyteen, vaan sen pitäisi ohjautua poispäin rakennuksesta.

Katolta kulkeutuvat vedet tulisi ohjata hallitusti pois ulkoseinien vierustalta joko syöksytorvia pitkin sadevesikaivoon tai pintakouruja pitkin vähintään kolmen metrin etäisyydelle talosta. Erittäin tärkeää on, että sadevesi- ja salaojajärjestelmat ovat erillisiä. Jos katolta valuvat sadevedet ohjataan suoraan salaojiin, kuivatusjärjestelmäksi tarkoitetusta systeemistä tulee rakennuksen perustuksia ja alapohjaa jatkuvasti kosteana pitävä kastelujärjestelmä.

Jätä yhteydenottopyyntö

Pihapuista voi olla sekä hyötyä että harmia

Salaojien toimintaa tulisi seurata tarkastuskaivoista säännöllisesti keväisin lumien sulettua ja syksyisin sateiden aikaan. Mikäli putki on vedenpinnan alapuolella, salaojitus ei todennäköisesti vedä kunnolla esimerkiksi hiekan tai puunjuurien aiheuttaman tukoksen vuoksi. Lähellä rakennusta oleva kasvillisuus tuo myös kosteutta talon rakenteisiin ja estää perustusten ja seinien kuivumisen.

Jos talon salaojat eivät ole kunnossa, pihapuiden kaatamisesta saattaa aiheutua myös yllättäviä ongelmia. Suuri koivu voi kesällä imeä maasta jopa 1000 litraa vettä päivässä. Koska puut sitovat kosteutta, niiden kaadon jälkeen pihalle jää enemmän vettä, mikäli talon salaojitus ei toimi kunnolla.

Puiden kaatamisen jälkeen pihalle jää enemmän kosteutta, jos
salaojitus ei toimi asianmukaisesti.

Puiden kaatamisen jälkeen pihalle jää enemmän kosteutta, jos salaojitus ei toimi asianmukaisesti.

Miten kannattaa toimia?

Mikäli talon salaojajärjestelmän epäillään olevan puutteellinen, on järkevää tehdä ammattilaisen toteuttama salaojatarkastus, joka antaa ajantasaista tietoa salaojajärjestelmän nykykunnosta ja mahdollisesta remonttitarpeesta.

Salaojakymppien tarjoamassa maksuttomassa kuntotarkastuksessa taloyhtiö saa erittäin kattavan yleiskuvan järjestelmästään. Kartoituskäynnin yhteydessä kivijalalle tehdään yleiskatsaus, kosteusmittaus ja tarkastetaan salaoja- ja sadevesijärjestelmien yleiskunto. Tarvittaessa myös putkistot kuvataan. Taloyhtiö saa veloituksetta käyttöönsä kirjallisen kuntoraportin, jota se voi hyödyntää tulevien remonttien suunnittelussa ja priorisoinnissa. Kuntokartoituksen yhteydessä taloyhtiön on mahdollista saada myös toimenpide-ehdotelma hintatietoineen, jos päivitystarvetta järjestelmään ilmenee. Tarkastuskäynti on aina ilmainen, eikä se velvoita tilaukseen.

Taloyhtiö saa veloituksetta käyttöönsä kirjallisen kuntoraportin, jota se voi hyödyntää tulevien remonttien suunnittelussa ja priorisoinnissa.

Taloyhtiön on helppo tehdä päätös salaojaremontista, kun toteutuksesta vastaa yksi tekijä, ilman alihankkijoita. Näin hinnoittelu on selkeä, aikataulut ovat pitävät ja vastuu aikatauluista, työnjäljestä sekä turvallisuudesta on yhdellä toimijalla. Salaojakympit huolehtii koko remontin ajan tiedottamisesta, dokumentoi työvaiheet, raportoi sekä vastaa työmaan siisteydestä ja turvallisuudesta.

Tilaa maksuton salaojatarkastus / jätä yhteydenottopyyntö


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
26.8.2019