Fiksu säästää energiaa ilmanvaihdon avulla

Fiksu säästää energiaa ilmanvaihdon avulla

Nykyaikainen koneellinen ilmanvaihto on energiatalouden kannalta järkevä ratkaisu, koska niiden sähkönkulutus on hyvin pientä. Huippuunsa kehitetty tekniikka, tehokas lämmöntalteenotto ja automatisointi tekevät Vallox ilmanvaihdosta laadukkaan kokonaisuuden, joka huolehtii talon ja asukkaiden hyvinvoinnista.

Tilaa veloitukseton Huoneistokohtainen asuntoilmanvaihto -esite

Ilmanvaihto pitää huolta rakennuksesta

Taloyhtiö säästää lämmitysenergiaa, kun ikkunat ovat tiiviit ja lämmöneristys kunnossa. Tiiviiksi rakennettuihin taloihin tulee talorakenteiden hyvinvoinnin vuoksi järjestää ilmanvaihto, koska tiiviiden ikkunoiden asentaminen saattaa pienentää ilmanvaihtoa ja synnyttää kastepisteen ulkoseinän kylmäsiltoihin. Kun uusi ikkuna ei enää hikoile, kosteus etsii seuraavaksi viileämmän pinnan, mikä on yleensä ulkonurkka. Kasvualusta homeille on silloin valmis. Ilmanvaihto pitää huolen, ettei homeelle jää elinmahdollisuuksia talon rakenteissa. Samalla ilmanvaihto huolehtii asukkaiden asumismukavuudesta poistaen huoneilmasta rakennusmateriaaleista syntyviä VOC-päästöjä, hengityksestä muodostuvaa hiilidioksidia, ruuan käryt ja asumisesta johtuvaa kosteutta.
 

Automatisointi tekee ilmanvaihdosta tarpeenmukaista – ja säästää energiaa

Suurta energiansäästöä syntyy myös siitä, että ”turhaa” ilmanvaihtoa vähennetään. Kello-ohjatussa keskusilmanvaihdossa ilmanvaihto toimii suunnitelluilla ilmavirroilla – on asukas kotona tai ei. Se vie turhaa energiaa. Automatisoidulla ja huoneistokohtaisella ilmanvaihdolla ilmaa vaihdetaan tarpeen mukaan asuntokohtaisesti. Samalla tarjotaan asukkaiden erilaisiin elämänrytmeihin mitoitettua ilmanvaihtoa. Automatisointia voidaan tehdä Valloxin nykyaikaisilla kosteus-, VOC- ja hiilidioksidiantureilla. Tällä tavoin saavutetaan entistä energiatehokkaampaa ja mukavampaa asumista.
 

Korvausilma energiatehokkaasti valmiiksi lämmintä

Koneellisessa ilmanvaihdossa korvausilma ohjataan sisään ilmanvaihtolaitteen kautta suodatettuna. Talvella poistoilman lämpö otetaan talteen ja tällä ilmaisenergialla lämmitetään tuloilma. Tuloilman lisälämmitystä ei juurikaan tarvita. Tuloilman lämmittäminen vähentää muuta lämmitystarvetta ja säästää näin lämmitykseen kuluvaa energiaa.

Esimerkki lämmöntalteenoton merkityksestä yhdessä kerrostaloasunnossa (Vallox 096 MC, 37/35 l/s, Keski-Suomi).

Korvausilman lämmittämiseen tarvittava energiamäärä ilman lämmöntalteenottoa 6598 kWh/vuosi
Lämmöntalteenotolla saavutettu energiansäästö 4922 kWh/vuosi
Ilmanvaihdon kokonaisvuosihyötysuhde 74,6 %

Mitä arvoja kannattaa verrata?

Ilmanvaihtokoneiden vertailussa kannattaa aina verrata samoja arvoja. Samalla kannattaa huomioida, että eri maissa energiatehokkuutta mitataan eri tavoin.

  • Hyötysuhde tai lämpötilasuhde kertoo, kuinka paljon lämmöntalteenotto pystyy standardin mukaisissa olosuhteissa (EN 308, EN 13141-7) lämmittämään tuloilmaa poistoilman lämmöllä. Vastaristivirtakennon tuloilman lämpötilahyötysuhde voi olla jopa 85 %.
  • Vuosihyötysuhde kertoo, kuinka paljon keskimäärin läpi vuoden lämmöntalteenotto pystyy hyödyntämään poistoilman lämpöä tuloilman lämmittämiseen. Tähän vaikutta lämmöntalteenoton hyötysuhteen lisäksi mm. jäätymiseneston toiminta ja sääolosuhteet. Vuosihyötysuhde on aina pienempi kuin ilmanvaihtokoneen ilmoitettu lämpötilahyötysuhde. Vastaristivirtakennolla varustetun ilmanvaihtolaitteen vuosihyötysuhde voi olla yli 75 %. Tämä on ilmanvaihdon energiankulutuksen kannalta tärkein arvo, ja ilmanvaihtolaitteen valinnassa kannattaakin siis kiinnittää huomiota erityisesti lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteeseen!
  • Ominaissähköteho (SFP) kertoo, kuinka paljon puhaltimet kuluttavat sähköä vaihdettavaan ilmamäärään nähden.

Sertifioidut Vallox-ilmanvaihtokoneet ovat energiatehokkaita

Valloxin kaikki ilmanvaihtokoneet on sertifioinut puolueeton Eurofins Expert Services (eli entinen VTT). Sertifikaatit osoittavat, että Vallox ilmanvaihtokoneet ovat energiatehokkaita, niiden jäätymisenesto toimii luotettavasti ja lämpö-, virtaus-, tiiviys, suodatus- ja äänitekniset ominaisuudet täyttävät sertifioinnin vaatimukset. Konekohtaiset sertifikaatit löytyvät Valloxin verkkosivujen tuotetiedoista.
 

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
27.8.2019