Kattoremontti edessä? Mitä pitää ottaa huomioon taloyhtiössä?

Kattoremontti edessä? Mitä pitää ottaa huomioon taloyhtiössä?

Kiinteistöjen vanhenemiselle emme voi mitään – kiinteistön elinkaaren aikana tulee väistämättä eteen erilaisia korjaus- ja kunnostustöitä, jotka pitää uskaltaa ottaa esiin ajoissa taloyhtiöissä.

Suomen sääolosuhteet vaihtelevat eri vuodenaikoina hurjastikin. Katot ovat koetuksella ja niiden kuntoa pitääkin seurata ja huoltaa tasaisin väliajoin. Tietyn ajan kuluessa katto kuitenkin tulee tiensä päähän ja on syytä tehdä kattoremontti. Kuten muutkin peruskorjaukset, se tulee edullisemmaksi, kun se tehdään ajoissa.

Kattoremontti on iso projekti mille tahansa taloyhtiölle.Kattoremontti on iso projekti mille tahansa taloyhtiölle.

Säännöllinen huolto pitää remontin loitolla

Katse kannattaa suunnata katolle vähintäänkin kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Katon materiaali vaikuttaa oleellisesti tarkastuksen tarpeeseen. Esimerkiksi kermikatot olisi hyvä tarkastaa jopa kuukausittain, kun taas peltikatot pari kertaa vuodessa.

Rakennuksen sijainnillakin on väliä: jos ympäristössä on paljon puustoa, kannattaa katon kunto tarkastaa ja rännit puhdistaa useammin, koska etenkin tiilikatot kärsivät ympäristön tuottamista vaikutuksista (neulaset, roskat, kosteat lehdet).

Jos katon kunto on kuitenkin päässyt ajan saatossa rapistumaan liikaa, niin kattoremontti kannattaa toteuttaa ajoissa.

Jätä yhteydenottopyyntö>>

Oikein ajoitettu ja hyvin suunniteltu kattoremontti on panostusta tulevaisuuteen.Oikein ajoitettu ja hyvin suunniteltu kattoremontti on panostusta tulevaisuuteen.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Yhtiökokous päättää kattoremontin toteutuksesta, kun se on ajankohtaista. Yhtiökokous antaa hallitukselle valtuudet järjestää remontille sunnittelija, toteutustapa sekä rahoitus. Urakan kilpailutukseen kannattaa varata aikaa, eikä esimerkiksi samalle keväälle kannata suunnitella kilpailutusta ja toteutusta.

On syytä miettiä, millaista urakkamallia tullaan käyttämään, onko kyseessä kokonaisurakka, yhteistoimintaurakka vai kokonaisvastuurakentamisen urakka.

  • Kokonaisurakassa tarjoukset pyydetään ennakkoon tehdyn suunnitelman pohjalta ja kun urakkatarjoukset on saatu, niiden perusteella valitaan urakoitsijoiden joukosta sopiva yhteistyökumppani.
  • Yhteistoimintaurakassa taloyhtiö hankkii ulkopuolisen projektinjohtajan, joka kilpailuttaa urakan ja edustaa taloyhtiötä urakan ajan.
  • Kokonaisvastuu-urakassa urakoitsija vastaa toteutuksen lisäksi myös teknisestä suunnittelusta.

Mihin urakkamalliin päädytäänkin, niin yhtiökokous tekee lopullisen päätöksen urakoitsijasta ja urakan toteutuksesta. Ennen kuin remontti alkaa, voidaan pitää tiedotustilaisuus, jossa on hallituksen ja isännöitsijän lisäksi urakoitsijan edustaja ja urakan valvoja. Isännöitsijä osallistuu työmaakokouksiin ja -kierroksiin, huolehtii vakuutusturvasta ja rakennusaikaisesta vakuudesta sekä kustannusten seurannasta.

Kattoremontin haasteet taloyhtiössä

Kattoremontin toteuttamisessa tulee eteen monia haasteita, vaikka se olisi suunniteltu hyvin. Suurin haaste taloyhtiöissä muodostuu usein kustannuksista ja niiden jakamisesta asukkaiden kesken. Kalliit remontit ymmärrettävästi mietityttävät ihmisiä. Kustannusten kokonaismäärä riippuu monista tekijöistä ja kuinka hyvinkin suunniteltu remontti käytännössä etenee - tuleeko yllätyksiä remontin aikana.

Kiinteistön yläpohjasta saattaa löytyä ongelmia tai esiin saattaa nousta eriasteisia vesivaurioita. Onkin tärkeää, että urakkasopimukseen on etukäteen jo hinnoiteltu mahdolliset lisätyöt. Päätökset lisätöistä tehdään kuitenkin aina erikseen remontin edetessä. 

Hyvä tietää

Remonteista järjestetään tyypillisesti hankesuunnittelun päätteeksi taloyhtiön asukkaille asukasinfotilaisuuksia, joissa kutsutut asukkaat ja osakkaat saavat ajoissa tärkeää tietoa remontin vaiheista. Infotilaisuuksissa kerrotaan muun muassa siitä, miten hanke toteutetaan ja miten se tulee vaikuttamaan jokapäiväiseen asumiseen. Kutsut tällaisiin tilaisuuksiin lähetetään hyvissä ajoin, jotta mahdollisimman moni pääsee paikalle. Viestintä on elintärkeässä osassa hankkeen läpiviennin kannalta.

Lue lisää isännöintipalveluista >>


Haluan lisätietoa


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
2.9.2019