Paloturvallisuus rakennuksissa – tyyppihyväksytyt paloikkunat ja -ovet

Paloturvallisuus rakennuksissa
– tyyppihyväksytyt paloikkunat ja -ovet

Paloturvallisuus niin omakoti- kuin kerrostaloasunnossakin on yksi tärkeimmistä asioista. Palovaroittimien ja -sammuttimien toimivuus on tarkistettava säännöllisesti ja varmistettava, että hädän hetkellä varoitin ilmoittaa vaarasta ja sammutin toimii silloin, kun liekit uhkaavat kotia. Paloikkunoilla ja -ovilla voidaan saada lisäminuutteja pelastautumiseen palavasta rakennuksesta. Tiedätkö mitä palomerkinnät tarkoittavat ikkunoissa ja ovissa ja onko sinun asuntosi paloturvallisuus kunnossa?

Oikea palotuote oikeassa paikassa voi antaa kriittiset ja tärkeät lisäminuutit pelastautumiseen viime hetkellä.Oikea palotuote oikeassa paikassa voi antaa kriittiset ja tärkeät lisäminuutit pelastautumiseen viime hetkellä.

Oikea palotuote pelastaa henkiä

Tyyppihyväksytty ja testattu paloikkuna tai -ovi on tärkeässä asemassa, kun kysymyksessä on ihmishenki. Oikea palotuote oikeassa paikassa voi antaa kriittiset ja tärkeät lisäminuutit pelastautumiseen viime hetkellä. Uudiskohteissa rakennusvalvonta huolehtii, että talot tehdään määräysten mukaisesti ja myös paloasiat huomioon ottaen. Mutta esimerkiksi vanhoissa kerrostaloasunnoissa huoneistojen ovet voivat olla paloturvallisuudeltaan erittäin huonoja. Hyvin yleisesti kerrostaso-ovi on vielä ns. sisään-ulos aukeava, jolloin pelastautumistilanteessa kahden oven avaaminen voi koitua kohtaloksi. Nykyiset kerrostaso-ovet ovat äänieristävyydeltään niin hyviä, että kahta ovilehteä ei tarvita. Tämä lisää myös käyttömukavuutta arkeen ja ennen kaikkea paloturvallisuutta

Mitä paloluokitus tarkoittaa?

Paloikkunat ja -ovet voivat olla luokitukseltaan EI15, EI30 tai jopa EI60. Ikkunan ja oven käyttäytymistä palotilanteessa kuvataan merkinnöillä EI, joka tarkoittaa tiiviyttä ja eristävyyttä.

  • Merkintä E (tiiviys) tarkoittaa, että palonhetkellä liekit ja kuumat palokaasut eivät pääse etenemään palamattomalle puolelle.
  • Eristävyydellä I puolestaan tarkoitetaan tilannetta, jolloin palamattomalla puolella pinnan keskilämpötila ei saa nousta materiaalille asetettua vaatimusten mukaista rajalämpötilaa korkeammaksi tietyn ajan sisällä.
  • Numerot kirjainten jälkeen tarkoittaa palonkestävyysaikaa minuutteina.

Alavus Ikkunat Oy:n tuotevalikoimasta löytyvät paloikkunat, paloulko-ovet ja -kerrostaso-ovet

Suomalaisen ikkuna- ja ovivalmistajan Alavus Ikkunat Oy:n mallistosta löytyvät EI15- ja EI30-luokituksen mukaiset kaksipuitteiset, sisäänpäin avautuvat puualumiini-ikkunat. Paloikkuna ei poikkea ulkonäöllisesti vakioikkunasta ja myös erikoissävyt pintakäsittelyssä ovat mahdollisia.

Kerrostasopalo-ovet ovat EI30-luokituksen mukaisia ja niitä valmistetaan viilutettuna, jolloin sävyvaihtoehtoina ovat tammi, koivu, pyökki tai pähkinä. Ovi voidaan myös maalata haluttuun sävyyn, jolloin ovilevyssä voi olla urituksia. Ulko-ovimallistosta löytyy useita erilaisia EI30-luokituksen mukaisia palo-ovia. Kaikki Alavus Ikkunat Oy:n malliston umpiovet voidaan tehdä palo-ovirakenteella. Myös osa lasiaukollisista ulko-ovista on tyyppihyväksytty EI30-luokituksen mukaisesti.

Palotuotteiden rajoittavia tekijöitä

Palotuotteissa koko on rajoittava tekijä niin ikkunoissa kuin ovissakin. Tyyppihyväksyntäpäätöksessä on määritelty tietyt kokorajoitukset, jotka eivät saa ylittyä. Jos kokorajoitus ylitetään, tuote ei ole tyyppihyväksytty eikä siihen voida kiinnittää tyyppihyväksyntäkilpeä. Paloluokka, tyyppihyväksyntäpäätösnumero, valmistajan tiedot sekä valmistusvuosi käyvät ilmi tyyppihyväksyntäkilvestä.

Paloikkunan kohdalla rajoitukset koon lisäksi koskevat myös lisävarusteita sekä mallia. Ikkunassa ei saa olla sälekaihdinta, tuuletusheloitusta eikä edes jakokarmia. Ovien osalta lisävarusteina sallitaan mm. kirjeluukku, ovikello sekä ovisilmä. Tuotekohtaiset rajoitukset kannattaa varmistaa aina valmistajalta! Tyyppihyväksytyn palotuotteen asennuksessa on myös omat vaatimuksensa, jotka pitää huomioida asennusvaiheessa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

TyyppihyväksyntäkilpiTyyppihyväksyntäkilpi

Tarkista ja mieti, ovatko oman kotisi tai asuntosi paloturvallisuusasiat kunnossa! Erityinen huomio kannattaa kiinnittää kerrostalojen kerrostaso-oviin, joiden paloturvallisuus ei välttämättä ole ajan tasalla. Ottakaa asia esille omassa taloyhtiössänne ja pyytäkää tarjous kerrostaso-ovien uusimisesta.

Raha ei korvaa menetettyä ihmishenkeä tai kodin mukana palaneita muistoja!

Katso valikoima:

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
2.9.2019