Putkien kuntokartoitus ja putkiremontti – varaudu näihin, jos kiinteistösi on rakennettu 1970-luvulla

Putkien kuntokartoitus ja putkiremontti – varaudu näihin, jos kiinteistösi on rakennettu 1970-luvulla

Putkiremontti tehdään kiinteistön putkien kunnon mukaan 50 vuoden sykleissä. On suositeltavaa, että putkistolle tehdään kuntokartoitus hyvissä ajoin ennen niin sanottua määräaikaa, kun taloyhtiön kiinteistö on noin 30‒40 vuoden ikäinen. Tällä hetkellä remontti-ikään tulleet kiinteistöt on rakennettu 1970-luvulla.

Kuntotutkimuksessa selviää, onko putkiremontille tarvetta.Kuntotutkimuksessa selviää, onko putkiremontille tarvetta.

Kuntotutkimus kannattaa tehdä viimeistään silloin, kun kiinteistön ikä alkaa lähestyä 40 vuotta. Kun kuntotutkimus on tehty, selviää, onko putkiremontille tarvetta. On hyvä, jos taloyhtiössä halutaan tehdä kuntokartoitus ennakoiden tulevaa remonttia. Tällöin ollaan lähes reaaliaikaisesti tietoisia kiinteistön putkistojen kunnosta. Monissa taloyhtiöissä onkin tehty näitä ennakoivia kuntokartoituksia, jotta yhtiökokouksissa pystytään kirjaamaan mahdollisia tulevia remontteja pöytäkirjoihin. Yhtiökokous päättää hankesuunnittelun käynnistämisestä tarvittaessa.

Huolellinen hankesuunnitelma on äärimmäisen tärkeä hankkeen onnistumisen kannalta

Putkiremontti vaatii tarkkaan harkitun suunnitelman, budjetin ja tiiviin yhteistyön isännöitsijän, urakoitsijan, hallituksen jäsenten sekä taloyhtiön osakkaiden välillä. Putkiremonttihankkeissa on useimmiten mukana myös muita tahoja, kuten suunnittelijoita ja rakennuttajakonsultteja.

Rakennuttajakonsultti laatii urakan tärkeät asiakirjat taloyhtiön tahtotilan, hankesuunnitelman sekä tehtyjen päätösten perusteella. Saadut urakkatarjoukset esitellään hallitukselle ja isännöitsijälle ja vertailujen jälkeen päätetään, mitkä urakoitsijat kutsutaan jatkoneuvotteluihin. Jatkoneuvotteluissa käydään tarjoukset läpi kohta kohdalta niin, että varmasti jokainen taho – taloyhtiön hallituksen jäsenet, isännöitsijä, tekninen isännöitsijä, rakennuttajakonsultti, urakoitsijan edustajat sekä suunnittelijat – ymmärtävät hankkeen sisällön samalla tavalla.

Huolellinen suunnittelu takaa remontin onnistumisen.Huolellinen suunnittelu takaa remontin onnistumisen.

Putkiremontti sukittamalla vai uusimalla viemärit?

Putkiremontti voidaan suorittaa monella tapaa.

  1. Jos putkistojen ja viemärien kunto on päässyt heikkoon kuntoon, eikä niitä voida enää korjata, ne pitää uusia kokonaan.
  2. Putkiremontti voidaan suorittaa myös sukittamalla. Sukituksessa vanhojen viemärien on oltava sisäpuolelta kohtuullisessa kunnossa, jotta ne kestävät mekaanisen puhdistuksen ja sukituksen. Sukitusta varten löytyy ammattilaisia, jotka suorittavat myös kuntokartoituksia.
  3. Jos putkistot ovat vain osittain päässeet rapistumaan, voidaan putkiremontti suorittaa myös edellä mainittujen menetelmien yhdistelmänä, eli uusitaan osa putkistoista kokonaan ja sukitetaan loput.
Mikä tapa teille sitten sopii?
Oikea tapa tehdä putkiremontti, selviää huolellisesti tehdyn hankesuunnitelman ja kuntokartoituksen perusteella. Tällöin myös eri remonttitapojen hyödyt ja riskit on huomioitu.

Mitä putkiremontti maksaa?

Putkiremontin hinta koostuu hankkeen sisällöstä, tekotavasta ja mahdollisista lisätöistä. Yhä harvemmin putkiremontti keskitetään ainoastaan vesijohtojen ja viemäreiden korjaukseen, vaan samalla saatetaan uudistaa muita ikääntyneen taloyhtiön kiinteistön rakenteita tai esim. lämmitysjärjestelmää. Ikääntyvän talon ongelmakohdiksi muodostuvat helposti myös märkätilat, yhteiset saunatilat, ilmanvaihto tai julkisivu, ja onkin tyypillistä, että näitä uusitaan samassa yhteydessä putkiremontin kanssa.

Remontin kustannukset määräytyvät monien osatekijöiden perusteella, jotka tulee selvittää hyvissä ajoin ennen remontin alkua.Remontin kustannukset määräytyvät monien osatekijöiden perusteella, jotka tulee selvittää hyvissä ajoin ennen remontin alkua.
Remontin lopullisiin kustannuksiin vaikuttavat yleinen markkinatilanne, kustannustaso sekä näiden pohjalta tarjotut urakkahinnat. Lisäksi kustannuksia taloyhtiölle syntyy hankkeen valmisteluista, suunnittelusta, rakennustoimista sekä valvontatöiden järjestämisestä.

Voiko asunnossa asua putkiremontin aikana?

Monesti putkiremontti on niin laaja, että asukkaiden tulee muuttaa väliaikaisesti pois.Monesti putkiremontti on niin laaja, että asukkaiden tulee muuttaa väliaikaisesti pois.

Yleisesti pyrkimyksenä on, ettei remontista koidu välitöntä haittaa asukkaille, mutta esimerkiksi putkiremontin laajuus täysimittaisena remonttina edellyttää asukkaiden muuttamista väliaikaisesti pois. Laaja putkiremontti kylpyhuoneremontteineen kestää yleensä kahdesta kolmeen kuukautta. Mikäli kiinteistön remontoiminen sisältää asbestitöitä, on asukkaiden muutettava tilapäisesti pois asunnosta. Tarvittaessa asukkaille voidaan järjestää saniteettitilat sekä tiskausmahdollisuus tilanteen mukaan.

On tärkeää viestiä ajoissa taloyhtiön asukkaille remontin kulusta, aikatauluista, korjaustarpeista, kustannuksista sekä remontin vaikutuksista! Ohjenuorana on pyrkiä tiedottamaan mieluummin liikaa, kuin liian vähän – näin voidaan osaltaan minimoida remontin asumiselle aiheuttamat haitat.

Kiinnostuitko? Jäikö jokin askarruttamaan?

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
23.9.2019