Yhden yön naapuri

Yhden yön naapuri

Kun valitset kodiksesi osakehuoneiston, et voi miltei koskaan etukäteen tietää, minkälaisia ihmisiä naapurissa asuu – nyt tai tulevaisuudessa. Airbnb-tyyppisen lyhytaikaisen vuokraustoiminnan yleistyminen on osaltaan lisännyt todennäköisyyttä sille, että seinän takana asukkaat vaihtuvat usein.

Omataloyhtiö.fi:n Kysy, vastaamme -palveluun tuli hiljattain kysymys lyhytaikaisen vuokrauksen kieltämisestä. Onko se mahdollista? Kyseisessä taloyhtiössä kielto onnistuu melko helposti yhtiöjärjestyksen muutoksella, sillä kaikki osakkaat ovat yksimielisiä siitä, että alle kuukauden pituisia vuokrasopimuksia ei tulisi sallia.

Hankalammaksi asia menee, jos taloyhtiössä on jo Airbnb-tyyppistä vuokraustoimintaa, sillä yhtiöjärjestyksen muutos vaatii kaikkien – myös lyhytaikaista vuokrausta tarjoavien – osakkaiden suostumuksen. Taloyhtiössä on siis syytä olla valppaana ja ottaa lauseke yhtiöjärjestykseen hyvissä ajoin, mikäli osakkaat kokevat, että lyhytaikaisesta vuokrauksesta olisi taloyhtiölle enemmän haittaa kuin hyötyä.

Jos lyhytaikaisen vuokraustoiminnan kieltäminen ei ole mahdollista yhtiöjärjestyksen muutoksella, toimintaa voi pohtia yhtiöjärjestyksessä mainitun käyttötarkoituksen perusteella. Olennainen käyttötarkoituksen vastainen käyttö voi muodostaa huoneiston hallintaanottoperusteen, eli osakehuoneisto otetaan taloyhtiön hallintaan määräajaksi. Tällä tavoin toimintaan puuttuminen on kuitenkin hyvin vaikeaa tai mahdotonta, koska lyhytaikaisessa vuokrauksessakin huoneisto on edelleen asumiskäytössä, joskin lyhytaikaisessa.

Hallintaanoton avulla voidaan tarvittaessa puuttua mahdolliseen häiritsevään käyttäytymiseen, kuten meluamiseen, roskaamiseen ja järjestyssääntöjen noudattamatta jättämiseen. Asunto-osakeyhtiölaki kuitenkin edellyttää tällöin toiminnalta toistuvuutta ja jatkuvuutta. Pohdittavaksi tuleekin, voiko häiriökäyttäytyminen olla toistuvaa ja jatkuvaa, jos vuokraus on lyhytaikaista ja vuokralaisetkin vaihtuvat usein.
Kannustan taloyhtiön hallitusta ja osakkaita avoimeen keskusteluun lyhytaikaisesta vuokrauksesta, sen pelisäännöistä ja käytännön asioista. Kaikkien edun mukaista on, että tietämättömyydestä johtuvia ongelmia ei synny. Siksi hyvä Airbnb-majoittaja tiedottaa etukäteen vieraitaan taloyhtiön järjestyssäännöistä, yhteisten tilojen mahdollisesta käytöstä, pelastussuunnitelmasta ja erityisesti avainturvallisuudesta. Lyhytaikaista vuokraustoimintaa harjoittavalta on myös hyvä ele ottaa puheeksi vesimaksujen määrittäminen hänen asuntonsa kohdalla.

Onko Airbnb-tyyppisen toiminnan yleistyminen todellinen ongelma vai onko sittenkin kyse ennakkoluuloista uutta ilmiötä kohtaan? Aiheuttaako asuntojen lyhytaikainen vuokraus turvattomuuden tunnetta tai jopa taloyhtiön maineen menetyksen − vai voisiko se parhaimmillaan tuoda taloyhtiöön lisää eloa, iloisia kohtaamisia ja hymyssä suin huikattuja hyvän päivän toivotuksia?

Omataloyhtiö.fi-lehden pääkirjoitus, kesä 2019
Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
10.9.2019