Lisää käyttöikää vesiputkistolle

Lisää käyttöikää vesiputkille

Vedessä olevat epäpuhtaudet kertyvät ajansaatossa putkien sisäpinnoille aiheuttaen heikentynyttä virtausta. Tällä on vaikutusta paitsi käyttöveden laatuun myös lämmityskustannusten nousuun. Bauer-vedenkäsittelyratkaisu pidentää asuinkiinteistöjen käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmien käyttöikää huomattavasti. Täysin kemikaaliton tekniikka soveltuu kaikentyyppisiin asuinkiinteistöihin aina omakotitaloista kerrostaloihin.
 

Putket puhtaiksi kerrostumista

Bauer-vedenkäsittelylaitteen avulla voidaan minimoida kalkki- ja ruostekerrostumien muodostuminen, poistaa vanhat kerrostumat, parantaa kupari- ja sinkittyjen putkistojen korroosionkestävyyttä sekä ehkäistä veden ruosteiseksi värjäytymistä. Bauer-vedenkäsittelylaitteisto pitää puhtaana myös muoviputkistot.

Vedenkäsittelyratkaisu lisää käyttövesi-, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien käyttöikää ja tarjoaa merkittäviä säästöjä korjaus- ja huoltokustannuksissa. Myös energian käyttö vähenee, kun kaikki järjestelmien osa-alueet lämmönvaihtimesta putkistoon ja lämpöpattereihin asti toimivat tehokkaammin. Lisäksi kemikaaliton ratkaisu helpottaa siistijöiden työtä ja säästää pesuaine- ja puhtaanapitokuluja.
 

Miten vedenkäsittelylaite toimii?

Bauer-vedenkäsittelylaitteen toiminta perustuu sähkömagneettiseen virtaavan veden käsittelyyn. Vaihtuvataajuuksinen magneettikenttä muuttaa veden mineraalihiukkaset kiteiksi, jotka eivät tartu putkistojen seinämiin.

Käsittelyn vaikutuksesta vanhat saostumat pehmenevät, alkavat liueta ja poistuvat järjestelmästä. Puhdas putkisto sekä takertelematon säätölaitteisto takaavat häiriöttömän ja taloudellisen verkoston toiminnan. Laitteisto koostuu mikroprosessoriohjausyksiköstä sekä vesimittarin jälkeen asennettavasta putkiosasta.

Tutkimus: Magneettisesta käsittelystä tuntuvaa hyötyä vesijärjestelmissä

Kysymyksiä ja vastauksia laitteen toiminnasta

Kuinka Bauer-käsittely vaikuttaa veden laatuun ja makuun?
Usein putkiston sisäiset kerrostumat sekä korroosio (metallien liukeneminen) aiheuttavat veteen sivumakua. Kerrostumien vähentyessä Bauer-vedenkäsittelyn seurauksena vedenlaatu ja maku paranevat.

Onko vanhat kerrostumat juotava tai syötävä? Onko se haitallista?
Vanhat kerrostumat liukenevat pois järjestelmästä erittäin pieninä pitoisuuksina. Niitä ei havaitse silmämääräisesti esim. juomalasista. Kerrostumat ovat yleensä muodostuneet veden kovuustekijöistä. Ne eivät ole terveydelle haitallisia. Kerrostumat menevät virtauksen mukana viemäriin.

Onko magneettikenttä terveydelle haitallinen?
Magneettikenttä vaikuttaa ainoastaan kelaputkessa, jolla vesi käsitellään. Laite sijoitetaan yleensä lämmönjakohuoneeseen, jossa ei oleskella. Metrin päässä laitteesta magneettikentän vaikutus ulospäin on sama kuin leivänpaahtimen.

Asennetaanko Bauer-vedenkäsittelylaitteita uusiin kiinteistöihin?
Useat rakennuttajat ja kiinteistön omistajat ovat hankkineet Bauer-vedenkäsittelyn suojaamaan uusia, tai saneerattuja vesijärjestelmiä todettuaan Bauer-käsittelyn erinomaiset tulokset.

Mikä on laitteen käyttökustannus?
Pienimpien laitteiden tehonkulutus on n. 40 W ja suurempien n. 80 W, joten kustannus on hyvin pieni. Myös suodattimen huolto sekä vaihto ovat erittäin pieniä kuluja verrattuna jatkuviin huolto- ja korjauskäynteihin.

Paljonko voisi säästö olla lämmityskuluissa?
Se riippuu lähtötilanteesta. Yksi millimetri kerrostumaa lämmönsiirtopinnoilla vaatii 10 asteen lämpötilan muutoksen saman tuloksen saavuttamiseksi. Puhdas järjestelmä toimii kuten on suunniteltu.

Kuinka varmistetaan, että se todella toimii?
Mahdolliset vesianalyysit tutkitutetaan riippumattomilla laboratoriolla luotettavan tuloksen takaamiseksi. Esimerkiksi lämmitysjärjestelmien pikkuhiljaa tapahtuva hiipuminen pysähtyy ja järjestelmän puhdistuessa se alkaa jälleen toimia kuten suunniteltu. Mikäli ongelmana on paineen tai lämpötilan vaihtelu esim. suihkuissa, melko pian Bauer-vedenkäsittelyn käyttöönoton jälkeen ongelmat katoavat. Myös kerrostumien syntyminen vesikalusteisiin loppuu. Em. asiat ovat helposti havaittavia.

Referenssit: Kokemuksia vedenkäsittelyratkaisuista
 

Näin Bauer-vedenkäsittelylaite asennetaan

Asennus on yksinkertainen. Kokenut putkiasentaja suorittaa asennuksen lyhyessä ajassa. Asennuskustannus on lähes merkityksetön Bauer-vedenkäsittelyn tuomiin etuihin verrattuna.
 

Bauer Watertechnology

Bauer Watertechnology Oy on erikoistunut kemikaalittomaan vedenkäsittelyyn. Yritys kehitää, valmistaa, markkinoi ja myy kemikaalittomia vedenkäsittelylaitteita. Tieteellisesti toimivaksi todistetut tuotteet ovat helppokäyttöisiä, taloudellisia sekä pitkäikäisiä. Niiden toiminta perustuu putkistossa virtaavan nesteen muuttuvataajuuksiseen sähkömagneettiseen käsittelyyn. Uuden teknologian avulla voidaan vähentää ympäristökuormitusta.


Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö!

Tulemme mielellämme kertomaan miten kiinteistöjen käyttövesi-, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiä voidaan tehostaa Bauer-ratkaisuilla.

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
9.10.2019