Näin taloyhtiön elinkaari tulee huomioida korjaushankesuunnittelussa – tutustu ilmaiseen oppaaseen

Näin taloyhtiön elinkaari tulee huomioida korjaushankesuunnittelussa – tutustu ilmaiseen oppaaseen

Taloyhtiön elinkaaren pituuteen vaikuttavat muun muassa kiinteistön ikä, rakentamisessa käytetyt materiaalit ja kiinteistön käyttötarkoitus - sekä erityisesti se, miten hyvin kiinteistön ylläpidosta ja korjaushankkeista on huolehdittu. Lue, miten taloyhtiön elinkaari tulee huomioida strategisessa korjaushankesuunnittelussa ja mitkä ovat onnistuneen korjaushankkeen edellytykset.

Vastuu kiinteistön ylläpidosta vähintään rakennusaikaisten määräysten edellyttämässä kunnossa on taloyhtiön hallituksella. Ajallaan tehdyillä korjaushankkeilla ja ylläpitotoimenpiteillä varmistetaan sekä kiinteistön arvon säilyminen, että asumisviihtyvyys. Taloyhtiön elinkaaren vaihe vaikuttaa merkittävästi siihen, milloin ja miten kiinteistön korjaushankkeet tulee suunnitella ja toteuttaa.

Vain harvalla taloyhtiön hallituksen jäsenellä on kokemusta laajoista kiinteistöjen korjaushankkeista. Kokeneiden alan asiantuntijoiden käyttäminen hankkeiden kilpailuttamisessa, suunnittelussa ja läpiviennissä onkin ensiarvoisen tärkeää korjaushankkeen onnistumisen kannalta.

Realia Isännöinnin ilmaisessa oppaassa käsittelemme kiinteistöjen ominaispiirteitä ja elinkaaren vaiheita sekä sitä, kuinka taloyhtiön elinkaari otetaan osaksi strategista korjaushankesuunnittelua. Kerromme oppaassa myös onnistuneen korjaushankkeen edellytyksistä ja siitä, mitä eri vaiheita korjaushankkeen läpivientiin kuuluu.  

Oppaassa käsittelemme seuraavia aiheita:

  • Rakennuksen ominaispiirteiden huomiointi ja rakennuksen elinkaaren vaiheet
  • Taloyhtiön rakennuksen elinkaari osaksi strategista suunnittelua
  • Onnistuneen korjaushankkeen läpiviennin vaiheet
  • Korjaushanke yhdessä Realia Isännöinnin kanssa

Tutustu ilmaiseen oppaaseen TÄÄLLÄ>>

Kiinnostuitko?

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
28.10.2019