Onko polkupyöräilyn kasvava suosio huomioitu taloyhtiössänne?

Onko polkupyöräilyn kasvava suosio huomioitu taloyhtiössänne?

Polkupyörien asianmukaiset säilytysratkaisut lisäävät taloyhtiön viihtyisyyttä ja helpottavat arkea. Mitä kalliimpi menopeli on kyseessä, sitä tärkeämmäksi nousee myös säilytyksen turvallisuus.

Pihamaan selkeät telineratkaisut ohjaavat pysäköimään pyörät oikeaan paikkaan, pois kulkuväyliltä.Pihamaan selkeät telineratkaisut ohjaavat pysäköimään pyörät oikeaan paikkaan, pois kulkuväyliltä.

Riittävä tila estää polkupyörien kolhiintumiset

Polkupyöriä käytetään yhä enemmän kulkuvälineenä esimerkiksi työmatkaliikenteessä. Asuinkiinteistön suunnittelussa onkin tärkeää huomioida, että polkupyörien pysäköinnille ja säilytykselle on tilaa riittävästi nyt ja tulevaisuudessa. Haasteita voi tulla etenkin vanhoissa kiinteistöissä, joissa tilavaraukset eivät ole riittäviä tämän päivän tarpeisiin.

Suunnittelussa käytetään ohjeellisia mitoituksia polkupyöräpaikkojen määrissä. Ongelmia syntyy, jos ohjeelliset pyöräpaikkamäärät yritetään täyttää liian tiiviillä tilaratkaisuilla, jolloin todellisia käyttökelpoisia pyöräpaikkoja ei ole tarpeeksi. Ei riitä, että paperilla saadaan täytettyä vaatimukset, vaan suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava riittävä tila kullekin polkupyöräpaikalle. Riittävä tila helpottaa paikkojen käyttöä sekä estää polkupyörien rikkoutumiset ja kolhut.
 

Riittävä tila helpottaa polkupyöräpaikkojen käyttöä sekä estää polkupyörien rikkoutumiset ja kolhut.

Polkupyöräpysäköintiä ja -säilytystä suunnitellessa on hyvä huomioida eri tarpeet: päivittäinen käyttö ja pitkäaikainen varastointi. Päivittäisessä pysäköinnissä kannattaa varata pyöräpaikkaa kohden enemmän tilaa kuin pitkäaikaisessa varastoinnissa, kuten talvisäilytyksessä.

Voit jättää yhteydenottopyynnön

Lehtovuoren Klassikko tarjoaa tukevan telineen polkupyörän
säilyttämiselle.

Lehtovuoren Klassikko tarjoaa tukevan telineen polkupyörän säilyttämiselle.

Polkupyöriä käytetään entistä aktiivisemmin myös talviaikaan, joten pysäköinnin suunnittelussa ja telineiden valinnassa kannattaa huomioida talvikunnossapito. Jos sisävarastointitilat eivät ole riittävät helppokäyttöisille telineille ympärivuotiseen käyttöön, polkupyörien säilytystä pihalla voidaan parantaa huomattavasti katosratkaisuilla, jotka antavat suojaa sateilta ja lumelta.

Käytännölliset katosratkaisut palvelevat ympärivuotisesti suojaten sateelta ja lumelta.

Käytännölliset katosratkaisut palvelevat ympärivuotisesti suojaten sateelta ja lumelta.

Huolimattomasti säilytetyt polkupyörät kiinnostavat varkaita

Pihapysäköinnissä kannattaa huomioida lisäksi turvallisuus. Varkauksia pystytään ehkäisemään, kun pysäköintipaikka on riittävästi valaistu ja polkupyörät saadaan lukittua telineeseen.

Myös pysäköintipaikan sijoittamista syrjäiseen pihanurkkaan kannattaa välttää. Valvontakameroiden asentamistakin voi harkita, sillä nykyisin niillä pystytään kustannustehokkaasti torjumaan tai ainakin vähentämään varkaiden innokkuutta.

Varkaiden kiinnostus vähenee, kun polkupyörät ovat lukittuina telineisiin.Varkaiden kiinnostus vähenee, kun polkupyörät ovat lukittuina telineisiin.

Sähköpolkupyörä on hintavampi kuin vastaava perinteinen polkupyörä, joten turvallinen säilytys nousee entistäkin tärkeämmäksi.

Sähköpyörät yleistyvät, mikä tuo lisää vaatimuksia säilytysratkaisuille. Sähköpolkupyörä on hintavampi kuin vastaava perinteinen polkupyörä, joten turvallinen säilytys nousee entistäkin tärkeämmäksi. Polkupyörää ei ole kovin kätevää kuljettaa päivittäin portaissa tai hississä sisälle asuntoon tai omalle parvekkeelle. Tällöin kannattaa harkita lukittavia säilytyskaappijärjestelmiä pihalle tai esimerkiksi autojen pysäköintihalliin. Erityisesti moni hintavamman polkupyörän omistaja on valmis maksamaan laadukkaasta ja turvallisesta polkupyörän säilytyksestä samaan tapaan kuin autopaikan vastikkeesta.

Voit jättää yhtedenottopyynnön

Mitoituksen huolellinen suunnittelu kannattaa

Polkupyöräpaikkojen ohjeelliset määrät kerrotaan rakentamisjärjestyksessä. Ohjeellinen määrämitoitus asuinkiinteistöissä vaihtelee kunnan ja kiinteistön tyypin mukaan. Usein ohjeistuksena on esimerkiksi 2 pyöräpaikkaa asuntoa kohden tai 1 pyöräpaikka 30 kerrosneliötä kohden. Näistä puolet on rakennettava katetuiksi tai katutasossa olevaan pihavälinevarastoon.
 

Ohjeellinen määrämitoitus asuinkiinteistöissä vaihtelee kunnan ja kiinteistön tyypin mukaan.

Polkupyörän tilankäytön perusmittoina voidaan käyttää 0,6 m x 2 m ja korkeus 1,2 m. Erikoisempien pyörien pysäköintitarve kannattaa arvioida erikseen tai jättää telineiden viereen vapaata tilaa esimerkiksi monipyöräisille tai tavarapyörille. Pysäköintipaikan eteen on hyvä jättää 1,75−2 metriä tilaa polkupyörän käsittelytilaksi.

Telinetyyppi kannattaa valita sen mukaan, onko tarve
lyhytaikaiseen pysäköintiin vai pitkäaikaiseen varastointiin.

Telinetyyppi kannattaa valita sen mukaan, onko tarve lyhytaikaiseen pysäköintiin vai pitkäaikaiseen varastointiin.

Erilaiset polkupyörätelinetyypit vaikuttavat telineiden välien mitoitukseen. Telinetyyppi kannattaa valita sen mukaan, onko teline lyhytaikaiseen pysäköintiin vai pitkäaikaiseen varastointiin. Lyhytaikaisessa pysäköinnissä 0,5−0,6 metrin tila polkupyörää kohden on yleensä riittävä. Mikäli teline mahdollistaa vierekkäisten pyörien laittamisen telineisiin etupyörät hieman eri tasoille ilman tankojen osumista yhteen, voidaan välejä tiivistää jopa 35−40 cm:iin. Tätä tiiviimpi telinejako vaikuttaa huomattavasti käytettävyyteen, jolloin polkupyörät jäävät helposti laittamatta telineisiin, ja investointi menee hukkaan.
 

Liian tiivis telinejako vaikuttaa huomattavasti käytettävyyteen, jolloin polkupyörät jäävät helposti laittamatta telineisiin, ja investointi menee hukkaan.

Tilatehokkaimmin polkupyörät säilytetään kaksikerrosratkaisuissa, joissa ne pysäköidään kahteen tasoon päällekkäin. Tällaiset nykyaikaiset ratkaisut soveltuvat myös lyhytaikaiseen pysäköintiin. Pitkäaikaiseen varastointiin tarkoitettuja tilatehokkaita telineratkaisuja ovat esimerkiksi seinille kiinnitettävät koukut, joihin polkupyörä nostetaan roikkumaan eturenkaasta.

Pyörävarastoissa kannattakin harkita erilaisten telineratkaisuiden käyttöä. Seinille tai kattoon kiinnitettävät telineratkaisut soveltuvat yleensä vain pitkäaikaiseen varastointiin, mutta on olemassa myös telineitä, joissa kaasujousiavusteinen varsi nostaa pyörän kevyesti seinälle etupyörästä roikkumaan.

Wheelylift-teline tekee pyörän ripustamisen seinälle todella helpoksi. Teline nostaa vaivattomasti ylös jopa sähköpolkupyörän.Wheelylift-teline tekee pyörän ripustamisen seinälle todella helpoksi. Teline nostaa vaivattomasti ylös jopa sähköpolkupyörän.
Voit kääntyä suunnittelussa ammattilaisen puoleen ottamalla yhteyttä sähköpostitse info@lehtovuori.fi tai jättämällä yhteydenottopyynnön!

Jätä yhteydenottopyyntö

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
1.7.2020